Czym jest sesja coachingu?

Sesja coachingu to spotkanie między coachem (trenerem) a klientem (uczestnikiem), mające na celu wsparcie klienta w osiągnięciu określonych celów osobistych lub zawodowych. Podczas sesji coachingowej coach wykorzystuje różne techniki i metody, aby pomóc klientowi lepiej zrozumieć swoje potrzeby, motywacje, a także wyzwania i przeszkody, które mogą stać na drodze do osiągnięcia jego celów.

Oto kilka kluczowych aspektów sesji coachingu:

1. Indywidualne podejście: Coaching jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i okoliczności klienta.

2. Rozmowa: Sesja często obejmuje dialog, w którym coach zadaje pytania, aby pomóc klientowi w refleksji i odkrywaniu nowych perspektyw.

3. Cele i plany: Częścią procesu jest ustalanie celów i tworzenie planów działania, które mają pomóc w ich realizacji.

4. Narzędzia i techniki: Coach może stosować różne techniki, takie jak zadawanie pytań, słuchanie aktywne, techniki motywacyjne, czy zadania do wykonania poza sesją.

5. Wsparcie i odpowiedzialność: Coach zapewnia wsparcie, ale również pomaga klientowi w przejmowaniu odpowiedzialności za swoje postępy i decyzje.

6. Poufność: Sesje coachingowe są poufne, co oznacza, że informacje udostępniane przez klienta są chronione.

7. Rozwój osobisty: Coaching jest często skoncentrowany na osobistym rozwoju, zmianach w zachowaniu, poprawie umiejętności i osiąganiu lepszych wyników w życiu zawodowym i prywatnym.

Coaching różni się od terapii czy doradztwa, koncentrując się bardziej na obecnych i przyszłych celach klienta, niż na analizie przeszłych doświadczeń.