Terapie Naturalne i Komplementarne – Naturopata (kod zawodu: 323009); Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką – specjalizacja: Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne

O Szkole Zen Reiki w Polsce


„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”
– Janusz Korczak


Szkoła Zen Reiki w Polsce™ została założona 3 września 2011 roku w Krakowie (woj. małopolskie) przez Piotra Dacjusza Górskiego (nauczyciela i mistrza Metody Reiki). Celem szkoły było przede wszystkim nauczanie metod naturalnego uzdrawinia wg Usui Reiki jak również technik medytacji i rozwoju osobistego. Głównym celem szkoły było i nadal jest inspirowanie do samorozwoju oraz poszerzania swoich kwalifikacji w metodach i terapiach naturalnych.

W roku 2016 szkoła został zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako niepubliczna placówka systemu oświaty pn. Szkoła Zen Reiki w Polsce.

W roku 2021 Szkoła Zen Reiki w Polsce obchodziła jubileusz 10-lecia swojego powstania.

Główny cel działalności Szkoły Zen Reiki w Polsce

Głównym celem działalności szkoły jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Do szczególnych zadań szkoły należą

 1. przygotowywanie kandydatów do wykonywania zawodów związanych z medycyną naturalną i komplementarną,
 2. edukacja w zakresie medycyny naturalnej i komplementarnej w szczególności podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów oraz praktyków,
 3. doskonalenie wiedzy oraz edukacja o promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
 4. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. inspirowanie do samorealizacji oraz doskonalenia osobistego i zawodowego.

Szkoła Zen Reiki w Polsce realizuje swoje zadania poprzez

 1. organizację zajęć w systemie dziennym, stacjonarnych, zaocznym lub w systemie łączącym wymienione formy,
 2. organizację kursów prowadzonych w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 3. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 4. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

Od 2016 roku organ prowadzący Szkołę Zen Reiki w Polsce wydaje czasopismo pt. Polski Magazyn Reiki, którego zadaniem jest promowanie zdrowia i rozwoju osobistego. Czasopismo to od 2016 roku jest zawodowym magazynem naturopaty.


Kursy, zajęcia i seminaria Szkoły Zen Reiki w Polsce

Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia ustawicznego w Szkole Zen Reiki w Polsce prowadzą osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia. W gronie wykładowców naszej szkoły są:

 1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich i zagranicznych,
 2. edukatorzy oświaty,
 3. metodycy i specjaliści w zakresie dydaktyki,
 4. autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów metodycznych,
 5. psychologowie,
 6. nauczyciele,
 7. specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. bioenergoterapeuci, mistrzowie i nauczyciele Metody Reiki, masażyści, dietetycy, coachowie itp.
 8. pracownicy służb bhp,
 9. instruktorzy np. rekreacji ruchowej, jogi, dietetyki i trenerzy sportowi,
 10. przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek,
 11. oraz inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

 Stale współpracujący wykładowcy i nauczyciele Szkoły Zen Reiki w Polsce

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Szkoły Zen Reiki w Polsce, która jest nie tylko zapisem historii szkoły, ale również wspaniałą okazją do odkrycia i docenienia osiągnięć naszych uczniów, nauczycieli i administracji. Kronika jest obecnie aktualizowana i poddawana e-archiwizacji, zapraszamy do zapoznania się z jej fragmentami.

Kronika Szkoły Zen Reiki w Polsce