Mistrzowie Szkoły Zen Reiki w Polsce – leczenie Metodą Reiki

Jubileusz Szkoły Zen Reiki w Polsce - 10 lat!


Szkoła Zen Reiki w Polsce™ została założona 3 września 2011 roku w Krakowie przez Piotra Dacjusza Górskiego (nauczyciela i mistrza Metody Reiki). Celem szkoły było przede wszystkim nauczanie metod naturalnego uzdrawinia wg Usui Reiki jak również technik medytacji i rozwoju osobistego. Głównym celem szkoły było i nadal jest inspirowanie do samorozwoju oraz poszerzania swoich kwalifikacji w metodach i terapiach naturalnych.

W roku 2016 szkoła został zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako niepubliczna placówka systemu oświaty pn. Szkoła Zen Reiki w Polsce.

W roku 2021 Szkoła Zen Reiki w Polsce obchodziła jubileusz 10-lecia swojego powstania.

3 września 2021 roku decyzją dyrektora i organu prowadzącego placówkę powołane zostało pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce.

Główny cel działalności Szkoły Zen Reiki w Polsce

Głównym celem działalności szkoły jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Do szczególnych zadań szkoły należą

 1. przygotowywanie kandydatów do wykonywania zawodów związanych z medycyną naturalną,
 2. edukacja w zakresie medycyny naturalnej w szczególności podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów oraz praktyków,
 3. doskonalenie wiedzy oraz edukacja o promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
 4. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. inspirowanie do samorealizacji oraz doskonalenia osobistego oraz zawodowego.

Szkoła Mistrzów Reiki w Polsce realizuje swoje zadania poprzez

 1. organizację zajęć w systemie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym lub w systemie łączącym wymienione formy,
 2. organizację zajęć i warsztatów wyjazdowych w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych i/lub wypoczynkowych i/lub na zlecenie firm zewnętrznych,
 3. organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość w systemie e-learning,
 4. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 5. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

Dodatkowe kompetencje organu prowadzącego szkołę

 1. Zrzeszanie wykwalifikowanych nauczycieli rozwoju osobistego, metod naturalnego uzdrawiania oraz promocji zdrowia.
 2. Akredytacja szkoleń i kursów terapii naturalnych oraz metod naturalnego uzdrawiania np. biomasażu, naturopatiireiki czy też uzdrawiania pranicznego.
 3. Ustalanie programu szkoleń i kursów.
 4. Unifikacja i standaryzacja dokumentów i zaświadczeń.
 5. Pomoc dla nauczycieli oraz uczniów.
 6. Prowadzenie rejestru wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów w dziedzinie rozwoju osobistego oraz metod naturalnego uzdrawiania.
 7. Przedłużanie licencji i akredytacji nauczycieli.
 8. Współpraca z międzynarodowymi instytutami, federacjami, związkami i innymi organizacjami szkoleniowymi.

Mistrzowie Szkoły Zen Reiki w Polsce

Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia ustawicznego w Szkole Zen Reiki w Polsce prowadzą osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia. W gronie wykładowców naszej szkoły są:

 1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich i zagranicznych,
 2. edukatorzy oświaty,
 3. metodycy i specjaliści w zakresie dydaktyki,
 4. autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów metodycznych,
 5. psychologowie,
 6. nauczyciele,
 7. specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. bioenergoterapeuci, mistrzowie i nauczyciele Metody Reiki, masażyści, dietetycy, coachowie itp.
 8. pracownicy służb bhp,
 9. instruktorzy np. rekreacji ruchowej, jogi, dietetyki i trenerzy sportowi,
 10. przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek,
 11. oraz inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

   Znowelizowany w 2022 roku dokument: Statut Szkoły Zen Reiki w Polsce

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close