O Szkole Zen Ren Reiki w Polsce

Szkoła Zen Reiki w Polsce™ została założona 3 września 2011 roku w Krakowie przez Piotra Dacjusza Górskiego (nauczyciela i mistrza Metody Reiki). Celem szkoły było przede wszystkim nauczanie metod naturalnego uzdrawinia wg Usui Reiki jak również technik medytacji i rozwoju osobistego. Głównym celem szkoły było i nadal jest inspirowanie do samorozwoju oraz poszerzania swoich kwalifikacji w metodach i terapiach naturalnych.

W roku 2016 szkoła został zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako niepubliczna placówka systemu oświaty pn. Szkoła Zen Reiki w Polsce.

W roku 2021 Szkoła obchodzi jubileusz 10-lecia swojego powstania.

Jubileusz Szkoły Zen Reiki w Polsce - 10 lat!


Główny cel działalności Szkoły Zen Reiki w Polsce

Głównym celem działalności szkoły jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Do szczególnych zadań szkoły należą

 1. przygotowywanie kandydatów do wykonywania zawodów związanych z medycyną naturalną,
 2. edukacja w zakresie medycyny naturalnej w szczególności podnoszenie kwalifikacji zawodowych terapeutów oraz praktyków,
 3. doskonalenie wiedzy oraz edukacja o promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
 4. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. inspirowanie do samorealizacji oraz doskonalenia osobistego oraz zawodowego.

Szkoła realizuje swoje zadania poprzez

 1. organizację zajęć w systemie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym lub w systemie łączącym wymienione formy,
 2. organizację zajęć i warsztatów wyjazdowych w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych i/lub wypoczynkowych i/lub na zlecenie firm zewnętrznych,
 3. organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość w systemie e-learning,
 4. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
 5. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

Dodatkowe kompetencje organu prowadzącego szkołę

 1. Zrzeszanie wykwalifikowanych nauczycieli rozwoju osobistego, metod naturalnego uzdrawiania oraz promocji zdrowia.
 2. Akredytacja szkoleń i kursów terapii naturalnych oraz metod naturalnego uzdrawiania np. biomasażu, naturopatiireiki czy też uzdrawiania pranicznego.
 3. Ustalanie programu szkoleń i kursów.
 4. Unifikacja i standaryzacja dokumentów i zaświadczeń.
 5. Pomoc dla nauczycieli oraz uczniów.
 6. Prowadzenie rejestru wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów w dziedzinie rozwoju osobistego oraz metod naturalnego uzdrawiania.
 7. Przedłużanie licencji i akredytacji nauczycieli.
 8. Współpraca z międzynarodowymi instytutami, federacjami, związkami i innymi organizacjami szkoleniowymi.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: www.zenreiki.szkola.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych/ informacją na temat przetwarzania danych osobowych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close