Profesjonalna sesja coachingowa dla słuchacza szkoły jest zupełnie bezpłatna!

Wsparcie COACHINGOWE dla naszych słuchaczy
Szkoła Zen Reiki w Polsce

 


II edycja projektu wsparcia coachingowego na rok szkolny 2022/2023
dla słuchaczy Szkoły Zen Reiki w Polsce


 

Każdy nasz aktywny słuchacz może korzystać z profesjonalnych i indywidualnych sesji coachingowych prowadzonych przez naszego eksperta. Każda sesja coachingowa trwa ok 60 minut i jest dla naszego słuchacza dostępna w ramach opłat czesnego!

Aby dowiedzieć się więcej nt. możliwości udziału w sesji coachingowej, zadzwoń do sekretariatu po więcej informacji.

WAŻNE! Aby umówić się na pierwszą sesję coachingową online zgłoś się do sekretariatu.

Dla słuchacza obowiązuje limit bezpłatnych sesji: 1 sesja w miesiącu (maksymalnie 3 sesje).


 

Ciekawe artykuły i teksty z zakresu coachingu

Racjonalna Terapia Zachowania jako narzędzie w coachingu zdrowia

Coaching słynie ze swojej skuteczności w przyspieszaniu tempa osiągania celów i rozwoju osobistego oraz poprawy efektów działań u osób korzystających z usług coachingowych[1]. Metodę tą można wykorzystywać przy najróżniejszych problemach – choć kojarzyć się dziś może głównie z business coachingiem i szerokopojętym rozwojem osobistym, to warto wykorzystać ją w gabinecie podczas pracy z pacjentem. W […]

Coaching – zdjęcia / obrazy jako pomocne narzędzie w pracy z klientem.

Coaching to zgodnie z definicją International Coach Federation, „towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału” Język jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych umiejętności wykształconych przez człowieka. Umożliwia komunikację, buduje relacje międzyludzkie i jest narzędziem do tworzenia sztuki. Bez niego człowiek niewątpliwie nie byłby człowiekiem jakim jest obecnie […]

Coaching – wprowadzenie

Czym jest coaching? Opinii na ten temat jest wiele. Zapewne większość coachów zapytanych o zdefiniowanie swojj branży w jednym zdaniu ma zasadniczy problem ponieważ prościej jest powiedzieć, czym coaching nie jest, niż przytaczać zgrabną i wyczerpującą problem formułę. Oto jak brzmi definicja stworzoną przez Izbę Coachingu: „Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a […]