Profesjonalna sesja coachingowa dla słuchacza szkoły jest zupełnie bezpłatna!

Wsparcie COACHINGOWE dla naszych słuchaczy
Szkoła Zen Reiki w Polsce

 


III edycja projektu wsparcia coachingowego na rok szkolny 2023/2024
dla słuchaczy Szkoły Zen Reiki w Polsce


 

Każdy nasz aktywny słuchacz może korzystać z profesjonalnych i indywidualnych sesji coachingowych prowadzonych przez naszego akredytowanego coacha. Każda sesja coachingowa trwa ok 60 minut i jest dla naszego słuchacza dostępna w ramach opłat czesnego!

Aby dowiedzieć się więcej nt. możliwości udziału w sesji coachingowej, zadzwoń do sekretariatu po więcej informacji.

 • sesje coachingowe prowadzone są online przez ZOOM.
 • sesje odbywają się w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 18.00.
 • sesje prowadzi akredytowany w międzynarodowej organizacji coach.
 • regulamin sesji coachingowych 2022/2023.
 • kwestionariusz precoachingowy – dla osób przed pierwszą sesją.
 • sesje prowadzi akredytowany w ICI coach Piotr Dacjusz Górski, członek ICF oraz IC, certyfikowany Trener Kompetencji Społecznych, certyfikowany praktyk HeartMath® Certified Practitioner w zakresie stresu, lęku i regulacji emocjonalnej.

WAŻNE! Aby umówić się na pierwszą sesję coachingową online zgłoś się do sekretariatu. Sesje objęte są klauzulą poufności.

Dla słuchacza obowiązuje limit bezpłatnych sesji: 1 sesja w miesiącu (maksymalnie 3 sesje).

Coaching w Szkole Zen Reiki w Polsce – klucz do holistycznego rozwoju

Czym jest coaching?

Coaching to dynamiczny proces rozwoju osobistego i zawodowego, który polega na partnerskiej współpracy między coachem a klientem. Jego celem jest maksymalizacja potencjału klienta poprzez twórcze i refleksyjne podejście. W Szkołle Zen Reiki w Polsce, coaching jest głęboko zakorzeniony w naszej misji wspierania holistycznego rozwoju człowieka, łącząc aspekty mentalne, emocjonalne, duchowe i fizyczne.

Dlaczego coaching jest ważny?

Coaching odgrywa kluczową rolę w naszej szkole, dostarczając narzędzi i wsparcia, które pomagają uczniom i słuchaczom osiągać równowagę i harmonię we wszystkich aspektach życia. Oferujemy sesje coachingowe, które pomagają w:

 • Indywidualnym rozwoju – pomagają w osiąganiu osobistych celów, zwiększeniu samoświadomości, zarządzaniu stresem oraz budowaniu zdrowych nawyków życiowych.
 • Profesjonalnym rozwoju – wspierają rozwój umiejętności zawodowych, poprawiają efektywność w pracy, pomagają w osiąganiu wyznaczonych celów zawodowych i promują zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Rozwoju duchowym – coaching w naszej szkole integruje techniki duchowe i mindfulness, pomagając słuchaczom w głębszym zrozumieniu siebie i swojego miejsca we wszechświecie.

Jak coaching wspiera misję Szkoły Zen Reiki w Polsce?

Nasza misja koncentruje się na wspieraniu całościowego rozwoju – duchowego, emocjonalnego i fizycznego. Coaching stanowi jeden z fundamentalnych filarów naszej oferty edukacyjnej, dostarczając uczniom narzędzi do samorealizacji i samodoskonalenia. Poprzez indywidualne sesje coachingowe, pomagamy naszym słuchaczom odkrywać ich wewnętrzny potencjał, co jest kluczowe w ich duchowej podróży i codziennym życiu.

Zalety coachingu w naszej szkole

 1. Profesjonalne wsparcie – nasze sesje coachingowe prowadzone są przez akredytowanych coachów z wieloletnim doświadczeniem, co gwarantuje najwyższą jakość wsparcia.
 2. Spersonalizowane podejście – każda sesja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i celów słuchacza, co pozwala na maksymalizację efektów.
 3. Dostępność – sesje odbywają się online lub stacjonarnie w Katowicach, co zapewnia wygodny dostęp niezależnie od lokalizacji ucznia.
 4. Holistyczne metody – integrujemy techniki mindfulness, medytacji i innych praktyk duchowych, co wyróżnia nasze podejście na tle innych programów coachingowych.

Jak skorzystać z sesji coachingowych?

Aby skorzystać z naszych sesji coachingowych, wystarczy skontaktować się z sekretariatem szkoły. Sesje te są częścią opłat czesnego i są dostępne dla wszystkich aktywnych słuchaczy. Każda sesja trwa około 60 minut i jest idealnym sposobem na uzyskanie wsparcia w realizacji osobistych i zawodowych celów.

Coaching w Szkole Zen Reiki w Polsce to nie tylko narzędzie rozwoju osobistego, ale integralna część naszej filozofii holistycznego podejścia do edukacji i samorozwoju. Zapraszamy do skorzystania z tego wyjątkowego wsparcia i dołączenia do naszej społeczności, gdzie rozwój duchowy idzie w parze z osiąganiem życiowych celów.


Ciekawe artykuły i teksty z zakresu coachingu

Racjonalna Terapia Zachowania jako narzędzie w coachingu zdrowia

Coaching słynie ze swojej skuteczności w przyspieszaniu tempa osiągania celów i rozwoju osobistego oraz poprawy efektów działań u osób korzystających z usług coachingowych[1]. Metodę tą można wykorzystywać przy najróżniejszych problemach – choć kojarzyć się dziś może głównie z business coachingiem i szerokopojętym rozwojem osobistym, to warto wykorzystać ją w gabinecie podczas pracy z pacjentem. W […]

Coaching – zdjęcia / obrazy jako pomocne narzędzie w pracy z klientem.

Coaching to zgodnie z definicją International Coach Federation, „towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału” Język jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych umiejętności wykształconych przez człowieka. Umożliwia komunikację, buduje relacje międzyludzkie i jest narzędziem do tworzenia sztuki. Bez niego człowiek niewątpliwie nie byłby człowiekiem jakim jest obecnie […]

Coaching – wprowadzenie

Czym jest coaching? Opinii na ten temat jest wiele. Zapewne większość coachów zapytanych o zdefiniowanie swojj branży w jednym zdaniu ma zasadniczy problem ponieważ prościej jest powiedzieć, czym coaching nie jest, niż przytaczać zgrabną i wyczerpującą problem formułę. Oto jak brzmi definicja stworzoną przez Izbę Coachingu: „Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a […]