DOKUMENT GWARANCYJNY Szkoły Zen Reiki w Polsce dla kierunku NATUROPATA (NAT)

Dokument obowiązuje dla kierunku NAT (dyplomowany naturoterapeuta – naturopata), słuchaczy rozpoczynających naukę w Szkole Zen Reiki w Polsce od stycznia 2021.

 1. Szczegóły udzielonej gwarancji:
  1. 0 zł za wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej i poświadczonego podpisem kwalifikowanym
  2. 0 zł za sesję egzaminacyjną w trybie normalnym oraz w sesji poprawkowej
  3. 0 zł za egzaminy dodatkowe objęte programem a dające dodatkowe kompetencje zawodowe
  4. 0 zł za konsultacje indywidualne z nauczycielem
  5. 0 zł za brak wymaganej frekwencji
 2. Niniejszy dokument gwarantuje słuchaczowi Szkoły Zen Reiki w Polsce zwolnienie z opłat wyszczególnionych w pkt 1 związanych z cyklem kształcenia na kierunku dyplomowany naturoterapeuta – naturopata z rozszerzonym programem uprawnień i kwalifikacji zawodowych.
 3. Szkoła zobowiązuje się dać możliwość słuchaczowi przytępienie do dodatkowych i bezpłatnych egzaminów w trakcie trwania nauki z zakresu:
  1. coaching – indywidualny trener
  2. ziołolecznictwo w terapiach naturalnych
  3. towaroznawstwo zielarskie
  4. aromaterapia w terapiach naturalnych
  5. hortiterapia
  6. homeopatia w terapiach naturalnych
  7. tradycyjna medycyna chińska dla naturopaty
  8. doradca dietetyczny
  9. instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej
  10. kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów terapii naturalnych oraz komplementarnych
  11. biomasażysta
  12. mindfulness – trening uważności
 4. Prawo przystąpienia do bezpłatnych i dodatkowych egzaminów posiadają słuchacze, którzy regularnie opłacają czesne i nie posiadają żadnych zaległości finansowych względem Szkoły.

Dokument obowiązuje od 4 stycznia 2021 roku.