Szkoła Mistrza i Nauczyciela Reiki
Szkoły Zen Reiki w Polsce

 

12 miesięczna Szkoła Mistrza i Nauczyciela Reiki
– zajęcia online + 4 zjazdy stacjonarne w Katowicach

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie Usui Shiki Ryōhō Reiki
kierunek rozszerzony o biomasaż, magnetyzm, coaching oraz hipnozę terapeutyczną.

 

Ważne informacje:

  • Szkoła Mistrza i Nauczyciela Reiki obejmuje kompletny program nauki I, II oraz III stopnia Metody Reiki (Usui Shiki Ryōhō) oraz biomasażu, magnetyzmu, coachingu i hipnozy.
  • Podczas nauki słuchacz odbywa praktykę zawodową w prowadzeniu zajęć I oraz II stopnia jak również procesu dostrajania I, II oraz III stopnia.
  • Liczba miejsc w Szkole Mistrza i Nauczyciela Reiki Szkoły Zen Reiki w Polsce jest ograniczona.
  • Opłata miesięczna za naukę – czesne, wynosi 550 zł (płatne maksymalnie przez 12 miesięcy nauki).
  • O dopuszczeniu do III stopnia Metody Reiki decyduje nauczyciel po przeprowadzonym egzaminie.
  • Maksymalny czas nauki wynosi 36 miesięcy.

W chwili obecnej trwa nauka i nie jest prowadzony nabór do Szkoły Mistrza i Nauczyciela Reiki Szkoły Zen Reiki w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu e-mail (p.gorski@zenreiki.edu.pl) lub telefonicznie ( 32 307 47 57 w środy od 12.00 – 16.00).


Po ukończeniu Szkoły Mistrza i Nauczyciela Reiki – Szkoły Zen Reiki w Polsce, każdy absolwent otrzymuje międzynarodowy (EN) certyfikat Metody Reiki – Usui Shiki Ryōhō – zgodny ze wzorem i standardem International Association of Reiki Professionals®, dyplom ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce oraz zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Dokumenty wydawane są po odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych.