Formularz – Wniosek / Zgłoszenie kandydata na kurs prowadzony przez Szkołę Zen Reiki w Polsce

 

Szanowni Państwo. Podanie prawidłowych danych w poniższym wniosku jest niezbędne aby prawidłowo zapisać się i móc uczestniczyć w wybranym kursie organizowanym przez naszą szkołę.

Podane dane są w pełni bezpieczne i chronione w Internecie protokołem HTTPS, który uniemożliwia przejęcie oraz odczytanie tych danych przez osoby trzecie.


e-Wniosek – Zgłoszenie na kurs

 

  Imię (imiona) i nazwisko

  Data oraz miejsce urodzenia

  Numer PESEL

  Adres zamieszkania, korespondencyjny

  Adres email

  Nr telefonu

  Nazwa kursu, kierunku kształcenia
  (wybierz odpowiedni kierunek z rozwijanej listy)

  Osoba polecająca naszą Szkołę (pole nie jest obowiązkowe)

  Załącznik do wniosku - jeżeli wymagany(*pdf *jpg *png)

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:

  1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła Zen Reiki w Polsce z siedzibą w Katowicach (adres do korespondencji: ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice).
  2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, na podstawie Art.6 ust.1 lit. C - spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  8) kontakt z Administratorem: sekretariat@zenreiki.edu.pl.

  Jak dbamy o Twoje dane osobowe? : Zapoznaj się z informacjami na stronie Szkoły Zen Reiki w Polsce - tutaj

  OŚWIADCZENIE:

  1. Wysłanie tego wniosku oznacza, że znam i akceptuję Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.22.
  2. Wysłanie niniejszego wniosku oznacza, że wyrażam chęć zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze Szkołą Zen Reiki w Polsce, zgodnie z treścią umowy - Ogólny WZÓR Umowy o świadczenie usług edukacyjnych - wzór.
  3. Jestem świadomy/a, że umowa zostaje zawarta automatycznie po wpłaceniu przeze mnie zaliczki za kurs w wysokości 450 zł, która jest bezzwrotna w przypadku mojej rezygnacji.
  4. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów kształcenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

  Wysyłam swoje zgłoszenie


   

  Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

  e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
  tel.: 32 307 47 57

   

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close