Zasady bezpieczeństwa w czasie COVID-19

Szkoła Zen Reiki w Polsce, zwana dalej Szkołą w zakresie realizowanych w formie stacjonarnej szkoleń i innych podobnych wydarzeń stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Niezależnie od powyższego Szkoła stosuje następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego.
 2. W zajęciach odbywających się w Szkole mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe bez objawów chorobowych w szczególności takich jak kaszel, gorączka.
 3. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, klamki, włączniki światła są regularnie dezynfekowane.
 4. Pomieszczenia są regularnie wietrzone.
 5. Uczestnik szkolenia, wykładowca oraz każda inna osoba uczestnicząca w szkoleniu nie może przyjść na szkolenie, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest obciążona kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 6. Przy wejściu do sali wykładowej Szkoły, uczestnicy szkolenia oraz wykładowca zostają poddani badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku, gdy temperatura ciała badanej osoby wyniesie 38 stopni i więcej, osoba ta nie zostanie wpuszczona na szkolenie. Analogicznie, w przypadku, gdy temperatura ciała badanej osoby wyniesie 37,5 – 37,9 stopni, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o niewpuszczeniu osoby na szkolenie.
 7. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali szkoleniowej. Po zajęciu miejsca w sali szkoleniowej, uczestnik szkolenia ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego wykładowca,
  2. przemieszcza się lub wychodzi z sali szkoleniowej.
 8. Wykładowca oraz pracownicy Szkoły podczas poruszania się po sali szkoleniowej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy siedzą na swoim miejscu lub stoją w jego pobliżu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu od innych osób.
 9. Sytuacja, w której uczestnik szkolenia ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona Szkole minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 10. Na szkoleniu każdy z uczestników korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych uczestników.
 11. Przy wejściu do sali szkoleniowej umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, którego użycie przed wejściem do sali jest obowiązkowe.
 12. W przypadku wystąpienia w trakcie szkolenia niepokojących objawów u wykładowcy lub uczestnika szkolenia, w szczególności uporczywego kaszlu, złego samopoczucia, trudności w oddychaniu, powinien on niezwłocznie opuścić salę szkoleniową i skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 13. W przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 u uczestnika szkolenia lub pracownika Szkoły, Szkoła zawiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną. Dalsze czynności ustalane są zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 14. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na www.gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close