KOMUNIKAT – Prace zaliczeniowe i prace domowe

Szanowni Panstwo,

aby ujednolicić Państwa prace oraz uniknąć w pracach błędów (dane słuchacza, oświadczenie, bibliografia, emotikony, ozdobniki itp.) przesyłamy w załączeniu szablony prac zaliczeniowych, aby ułatwić Państwu prawidłowe formatowanie prac.

Szablony dostępne są również na Państwa grupie oraz na stronie www: https://zenreiki.szkola.pl/strefa-sluchacza/naturopata/

Proszę, aby z szablonów korzystać każdorazowo przy przygotowywaniu pracy zaliczeniowej. Korzystanie z szablonów od 1 kwietnia jest obowiązkowe.

Szablon określa rodzaj czcionki, jej wielkość, numerację, odstępy oraz wygląd strony tytułowej i strony z bibliografią wraz z oświadczeniem.

WAŻNE: Prace wysłane przed 1 kwietnia nie obowiązuje zgodność z nowymi szablonami.

Ponadto prosimy wykorzystywać szablony do prac domowych, których objętość przekracza 2 strony maszynopisu.

Szablony WORD: