Terapie Naturalne i Komplementarne

Naturopata


WAŻNE! logując się na konto słuchacza korzystaj ze szkolnego loginu, który jest jednocześnie twoim adresem poczty elektronicznej (e-mail).


 

STRONY Z MATERIAŁAMI DO ZAJĘĆ

Strona grupy (NAT G):
https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/NATUROPATA-15-NATG

Strona grupy (NAT F):
https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/NATUROPATA-14-NATF

Strona grupy (NAT E):
https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/NATUROPATAXIIINATE

Strona grupy (NAT D):
https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/NATUROPATAXII12NATD


ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 2023 / 2024

Grupa ziołolecznictwo (12M): https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/ZajciafakultatywneZIOOLECZNICTWO20232024

Grupa tradycyjna medycyna chińska (12M): https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/ZajciafakultatywneTRADYCYJNAMEDYCYNACHISKA20232024

Grupa feng shui (12M): https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/ZajciafakultatywneFENG-SHUI20232024


POMOCNE LINKI:

Szablon prace zaliczeniowe: DOC | DOCX

 

RACHUNEK BANKOWY - czesne za naukę

Rachunek bankowy do wpłat czesnego za naukę:

39 1090 2590 0000 0001 3255 7652 

Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP
PL 39 1090 2590 0000 0001 3255 7652 

Szkoła Zen Reiki w Polsce
ul. Staromiejska 6/10D
40-013 KATOWICE

DANE DO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

WAŻNE! – aby wpłata została prawidłowo zaksięgowana, każda opłata czesnego powinna być odpowiednio opisana. W tytule przelewu proszę podawać: czesne za naukę, imię i nazwisko, oznaczenie grupy.

Brak opłaty czesnego może skutkować zawieszeniem konta do czasu całkowitego uregulowania zaległosci.

Jak otrzymać fakturę za opłatę czesnego? Aby otrzymać fakturę, należy w terminie do 5 dnia miesiąca dokonać opłaty czesnego na rachunek bankowy szkoły. W tytule opłaty czesnego oprócz wymaganych danych należy dopisać FAKTURA. Faktury wystawiane są najpóźniej ostatniego dnia miesiąca księgowego i rozsyłane e-mailem do 5 dnia kolejnego miesiąca, za który dokonano opłaty czesnego. Faktury wystawiane są na podstawie złożonego wniosku. Nie złożyłeś wniosku? Faktura nie zostanie wystawiona.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą wnioskować o fakturę uproszczoną w formie paragonu fiskalnego z numerem PESEL. W takim przypadku w tytule opłaty czesnego oprócz wymaganych danych należy dopisać FAKTURA IMIENNA. Paragon wysyłany jest w formie skanu. Oryginalny paragon można odebrać w sekretariacie w ciągu 3 miesięcy od zamknięcia miesiąca księgowego.

 WNIOSEK o wystawianie faktury za opłatę czesnego: Wniosek – FAKTURA V.21

NAJNOWSZE KOMUNIKATY DLA KIERUNKU NAT: