EGZAMIN: mindfulness – trening uważności.

Informujemy, że 4 marca 2022 odbędzie się egzamin nieobowiązkowy, dodatkowy z przedmiotu: mindfulness – trening uważności.

Egzamin zaplanowany jest na:

Egzamin przeprowadzony zostanie w godzinach od 19.30 do 21.00


WAZNE! Egzamin należy wypełnić i zatwierdzić najpóźniej do godziny 21.00. Zatwierdzenie / wysłanie egzaminu po 21.00 zostanie odrzucone a egzamin nie zostanie zaliczony.


Aby wziąć udział w egzaminie należy wypełnić i przesłać do szkoły elektroniczne zgłoszenie: https://zenreiki.szkola.pl/egzamin-dodatkowy-zgloszenie/ .

UWAGA! Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które wysłały zgłoszenie. Przystąpienie do egzaminu bez wczesniejszego wysłania zgłoszenia nie będzie zaliczone.