Egzamin dodatkowy – zgłoszenie

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie do egzaminu dodatkowego, nieobowiązkowego na kierunku terapie naturalne dla grupy NAT

UWAGA! Formularz zgłoszenia jest aktywny w nastepujących terminach:

 • dla egzaminu HOMEOPATIA od 17 czerwca (od godziny ok. 12:00) do 21 czerwca (do godziny 16:00).

Formularz zgłoszenia

 

  Imię (imiona) i nazwisko

  Numer PESEL

  Szkolny adres email
  (WAŻNE! proszę podać adres w domenie @zenreiki.edu.pl NIE adres prywatny.)

  Oznaczenie grupy

  Egzamin z modułu
  (wybierz odpowiedni moduł z rozwijanej listy poniżej)

  Oświadczenia:

  Znam i akceptuję Regulamin kursów dokształcających i szkoleń Szkoły Zen Reiki w Polsce V.22 oraz Regulamin przeprowadzania egzaminów dodatkowych nieobowiązkowych Szkoły Zen Reiki w Polsce i dobrowolnie przystepuję do egzaminu dodatkowego, nieobowiązkowego zorganizowanego przez Szkołę Zen Reiki w Polsce. Dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu zostanie mi przesłany po pozytywnym ukończeniu nauki w szkole oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego dla mojej grupy.

  Akceptuję zasady nauki w Szkole Zen Reiki w Polsce i wysyłam swoje zgłoszenie.

  KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:

  1) Administratorem danych osobowych słuchaczy jest Szkoła Zen Reiki w Polsce z siedzibą w Katowicach (adres do korespondencji: ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice).
  2) Kontakt z Administratorem: sekretariat@zenreiki.edu.pl.
  3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań: statutowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Art.6 ust.1 lit. c - spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami.
  5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6) Każdy słuchacz posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  7) Słuchacz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.


  Wysyłam swoje zgłoszenie na egzamin

   


  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

  e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
  tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3

   

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close