Kartomancja – Karty Mlle Lenormand – kurs wakacyjny online

Kartomancja – Karty Mlle Lenormand – kurs wakacyjny online
Cyganek, asystent Joanny M. Szatkiewicz

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z:

 1. historią, zasadami w tym zasadami BHP pracy z kartami Lenormand;
 2. symboliką prekognicyjną i retrokognicyjną kart Lenormand;
 3. zależności i relacje pomiędzy kartami Lenormand;
 4. filozofią i psychologią życia duchowego;
 5. tradycyjnymi i nowatorskimi formami pracy z talią Mlle Lenormand.

Nabyta wiedza i umiejętności po zakończeniu kursu:

 1. posiada wiedzę na temat historii oraz tradycji kart Mlle Lenormand;
 2. posiada wiedzę i umiejętności w rozumieniu i stosowaniu zasad BHP w pracy dywinacyjnej;
 3. zna symbolikę pojawiającą się w talii Lenormand oraz potrafi ją swobodnie interpretować w zależności od rodzaju pytania;
 4. zna różne zależności i relacje pomiędzy kartami, oraz potrafi odkrywać znaczenie każdej z nich;
 5. posiada umiejętność odpowiedniej komunikacji ze swoim klientem, stosuje komunikację zorientowana na cel i potrzeby klienta;
 6. potrafi w praktyce zastosować tradycyjne i nowatorskie formy pracy z kartami Lenormand.

Program kursu:

Moduł 1 – 5 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Historia i tradycja kart Mlle Lenormand;
 2. Prawa świata dywinacyjnego.

Moduł 2 – 6 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Przedstawienie kart Mlle Lenormand;
 2. Symbolika kart;
 3. Zależności między Kartami;

Moduł 3 – 7 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Praca Kartomanty od A do Z:
  • stan emocjonalny kwerenta i jego charakterystyka;
  • przygotowanie do pracy z kartami
  • podstawowe zasady BHP;
  • podstawowe układy;
  • tasowanie przekładanie oraz wykładanie kart.
 2. Wstęp do Wielkiej Tablicy.

Moduł 4 – 12 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Zajęcia praktyczne:
  • symbolika kart w praktyce
  • karty pozytywne, negatywne i neutralne w praktyce;
  • zależności między kartami w praktyce

Moduł 5 – 13 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Wielka Tablica – jak funkcjonuje i co kryje?
 2. Trening praktyczny z wykorzystaniem symboliki kart.

Moduł 6 – 14 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Rola talii kart klasycznych w czytaniu kart Lenormand

Moduł 7 – 19 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Ciało fizyczne i osobowość w talii kart Lenormand.
 2. Pojęcie czasowe tj. karty symbolizujące element czasowy.

Moduł 8 – 20 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Połączenia kart – odkrywanie znaczenia w każdej konstelacji.

Moduł 9 – 21 sierpnia, godziny: 17.00 – 20.00

 1. Najpopularniejsze rozkłady i układy kart.
 2. Quiz podsumowujący zajęcia.

Informacje organizacyjne o kursie:

 • Wymiar godzinowy kursu: 36 (godzin lekcyjnych)
 • Nauczyciel prowadzący kurs: Joanna M. Szatkiewicz
 • Inwestycja w kurs wakacyjny online: 500 zł
 • Termin jednego kursu zamyka się w trzech weekendach: tj. 05-06-07 sierpień; 12-13-14 sierpień; 19-20-21 sierpień
 • Miejsce zajęć: aplikacja ZOOM
 • Zapisy: wyślij e-mail do sekretariatu (sekretariat@zenreiki.edu.pl)

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający pozytywne ukończenie kursu. Oryginalny certyfikat wysyłany jest w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku w formacie A4.