Podstawy hipnozy – kurs wakacyjny online

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z:

 1. historią hipnozy, jej głównymi założeniami oraz zasadami BHP,
 2. wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania hipnozy,
 3. podstawowymi terminami i zjawiskami występującymi w transie hipnotycznym,
 4. mechanizmem i zasadami działania tzw. indukcji hipnotycznej,
 5. przykładowymi skalami i technikami badania podatności na hipnozę,
 6. poziomami świadomości i odmiennymi stanami umysłu,
 7. mechanizmami działania i wykorzystywania w praktyce auto i heterosugestii.

Nabyta wiedza i umiejętności po zakończeniu kursu:

 1. uczestnik posiada podstawową wiedzę na temat hipnozy oraz jej bezpiecznego i skutecznego stosowania,
 2. potrafi prawidłowo przeprowadzić test oraz ocenić podatność osoby na hipnozę i działanie sugestii,
 3. posiada wiedzę na temat odmiennych stanów umysłu i potrafi wykorzystać ją podczas sesji relaksacyjnych ze swoim klientem,
 4. potrafi wprowadzić klienta w głęboki stan relaksu,
 5. potrafi przeprowadzić kompletną indukcję hipnotyczną,
 6. potrafi stworzyć indywidualny skrypt do pełnej indukcji, sugestii i eksdukcji,
 7. wie, że praca hipnotyzera wymaga dalszego kształcenia i rozwijania swojego warsztaty między innymi na podyplomowych kierunkach i kursach specjalistycznych.

Program kursu:

Moduł 1 – 8 sierpnia, godziny: 17.00 – 21.00

 1. rys historyczny hipnozy od starożytności po współczesność,
 2. poziomy i odmienne stany świadomości,
 3. auto i heterosugestia,
 4. indukcja hipnotyczna – na głęboki relaks.

Moduł 2 – 10 sierpnia, godziny: 17.00 – 21.00

 1. podatność na sugestię i hipnozę,
 2. prawa i zasady panujące w hipnozie,
 3. zjawiska występujące podczas hipnozy,
 4. indukcja hipnotyczna – na usuwanie blokad.

Moduł 3 – 17 sierpnia, godziny: 17.00 – 21.00

 1. indukcja hipnotyczna w teorii,
 2. hipnoterapia,
 3. indukcja hipnotyczna – na wzmocnienie koncentracji.

Superwizja i mentoring – 22 sierpnia, godziny: 17.00 – 19.15

 1. spotkanie podsumowujące kurs podstaw hipnozy,
 2. dyskusja, wymiana doświadczeń z mentoringiem,
  – więcej o superwizji przeczytasz tutaj: Superwizje w Szkole Zen Reiki w Polsce.

Informacje organizacyjne o kursie:

 • Wymiar godzinowy kursu: 18 (godzin lekcyjnych)
 • Nauczyciel prowadzący kurs: Piotr Dacjusz Górski
 • Inwestycja w kurs wakacyjny online: 500 zł
 • Termin jednego kursu zamyka się w czterech spotkaniach: tj. 8, 10, 17 i 22 sierpnia 2022
 • Miejsce zajęć: aplikacja ZOOM
 • Zapisy: wyślij e-mail do sekretariatu (sekretariat@zenreiki.edu.pl)

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający pozytywne ukończenie kursu. Oryginalny certyfikat wysyłany jest w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku w formacie A4.