KRONIKA : Rekrutacja Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™, jesień 2023

Wpis z października 2023 roku.

Do końca października 2023 trwa rekrutacja na kierunek o specjalizacji Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™. Jest to specjalizacja w dziedzinie Parapsychologii Stosowanej z Psychotroniką, która od 2023 roku jest oferowana przez Szkołę Zen Reiki w Polsce.

Proces uzdrawiania rozumiany jest jako transcendentalne doświadczenie, które ponownie łączy ciało, umysł i ducha. Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™ obejmuje różnorodne narzędzia, metody i modele, w tym uzdrawianie duchowe, aby poprowadzić klienta w kierunku integracji na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i duchowej.

Istnieją różne modele uzdrawiania, w tym uzdrawianie duchowe, szamańskie, tradycyjne, psychotroniczne i psychologiczne.

Metody klasycznego uzdrawiania, znane jako uzdrawianie duchowe, obejmują pracę z czakrami, kryształami, ziołami, oddechem, ciałem, medytacją i technikami wizualizacji. Bardziej zaawansowane metody uzdrawiania mogą również obejmować ekoterapię, psychobiologię, pracę z cieniem, biomagnetyzm lub bioterapię.

W Szkole Zen Reiki w Polsce program Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™ prowadzony jest w sposób komplementarny, co oznacza, że cały program uzdrawiania jest zaprojektowany tak, aby obejmował zarówno tradycyjne, jak i współczesne modele uzdrawiania oparte na holistycznym paradygmacie istnienia człowieka. Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™ to holistyczne podejście do zdrowia, pełni dobrostanu, którego może doświadczyć każda żywa istota.

Jeśli jesteś zainteresowany nauką zaawansowanych technik uzdrawiania, Szkoła Zen Reiki w Polsce oferuje roczny program specjalizujący się w Uzdrawianiu Integracyjno-Psychotronicznym™. Każdy, kto ukończył 21 lat, niezależnie od wykształcenia, może zapisać się do szkoły.

Po ukończeniu kierunku, absolwenci otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z przepisami Ministra Edukacji i Nauki, a także dyplom w zawodzie Praktyk Uzdrawiania Integracyjno – Psychotronicznego™.

Aby rozpocząć naukę w Szkole Zen Reiki w Polsce na kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką o specjalizacji Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™ należy mieć ukończony 21 rok życia. W naszej szkole nie ma wymogu posiadania wykształcenia średniego, aby rozpocząć naukę.


Masz pytania o rekrutacji na kierunek naturopata?
Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57

Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne, specjalizacja na kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką