Uczennica Uzdrawiania Integracyjno-Psychotronicznego Szkoły Zen Reiki w Polsce jest na łonce, wśród kwiatów.

Uzyskaj lub uzupełnij swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe

kierunek: Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką

Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™

 

Naturoterapia studia - Szkoła Zen Reiki w Polsce

Rekrutacja na kierunek Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™ rozpoczyna się co rok, początkiem września. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w listopadzie a czas trwania nauki wynosi 12 miesięcy.

 


Kurs Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką, specjalizacja Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne to ogólnokształcący kurs e-learningowy z rozszerzonym programem wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla parapsychologa – psychotronika o elementy uzdrawiania w nurcie integracyjno-psychotronicznym. Kierunek organizowany jest przez Szkołę Zen Reiki w Polsce i jest to kurs internetowy w systemie samokształcenia kierowanego e-learning ze stałą opieką nauczyciela prowadzącego.

Słuchacz po ukończeniu kierunku Parapsychologii Stosowanej z Psychotroniką o specjalizacji Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™ otrzymuje w naszej szkole tytuł Praktyka Uzdrawiania Integracyjno – Psychotronicznego™

Po pozytywnym ukończeniu nauki w naszej szkole absolwenci otrzymują:

 • Dyplom ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce oraz
 • Zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 • Tytuł Praktyka Uzdrawiania Integracyjno – Psychotronicznego™

 

Czas trwania nauki i forma zajęć

 • nauka trwa 1 rok (12 miesięcy) w systemie ciągłym – bez podziału na semestry;
 • całkowity wymiar godzinowy: 252 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń, konsultacje indywidualne: 24 godziny, nauka własna: 528 godzin.
 • zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego przez Internet (wykłady i warsztaty na żywo);
 • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 15.00
 • inwestycja w naukę to 350,00 zł za jeden miesiąc płatne do 5 dnia każdego miesiąca z góry.

WAŻNA INFORMACJA:

 • na kierunek Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką przyjmujemy osoby, które ukończyły 21 rok życia;
 • przeciwwskazaniem do nauki na kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką o specjalizacji Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne są zaburzenia psychiczne (nieleczone) i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych;
 • wszelkie koncepcje, pomysły, procedury i sugestie omawiane podczas trwania zajęć nie mają na celu zastępowanie porad i usług lekarzy, psychiatrów, psychologów. Nie stanowią też alternatywy dla profesjonalnego leczenia medycznego.

 

W ramach kursu parapsychologii słuchacz otrzyma między innymi:

 • naukę i certyfikację w Kundalini Reiki do stopnia mistrz i nauczyciel,
 • talię Kart Czakr autorstwa Piotra Dacjusza Górskiego,
 • naukę wraz z certyfikacją praktyka Soul Body Fusion®
 • dostęp do zajęć fakultatywnych prowadzonych na żywo w Internecie.

 

Zapoznaj się z dodatkowymi dokumentami:

 


Główny cel nauki na kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką – Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™:

 1. słuchacz posiada ogólną, specjalistyczną wiedzę na temat parapsychologii i psychotroniki. Wiedzę tą potrafi wykorzystać w prowadzonym przez siebie gabinecie parapsychologiczno-psychotronicznym,
 2. słuchacz potrafi stosować niekonwencjonalne – psychotroniczne metody terapii i uzdrawiania takie jak: uzdrawianie duchowe, mentalne, energoterapia, radiestezja i teleradiestezja, czakroterapia, hipnoza, biomasaż;
 3. potrafi wykonać diagnostykę energetyczną i mentalną korzystając z różnych narzędzi i metod w tym między innymi postrzegania pozazmysłowego, radiestezji, kart czakr, oraz swoich własnych autorskich metod;
 4. zna metody, techniki i zasady poprawy jakości życia oraz uniwersalne prawa natury, potrafi je stosować dla dobra swojego i swoich klientów;
 5. zna metody, techniki, zasady w tym BHP przeprowadzania badań i eksperymentów parapsychologicznych;
 6. potrafi kierować i zarządzać swoim gabinetem parapsychologiczno – psychotronicznym;
 7. ma świadomość i potrafi podjąć odpowiednie kroki i decyzje o dalszych, samodzielnych etapach nauki w swoim zawodzie.

 

Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką, Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™ obejmuje m.in. następujące działy (wykłady i ćwiczenia):

 1. wprowadzenie do parapsychologii i psychotroniki, BHP;
 2. techniki relaksacyjne i odmienne stany umysłu;
 3. podświadomość, afirmacje, praca z emocjami i uleczanie przeszłości;
 4. wizualizacja medyczna i twórcza;
 5. symbole i znaki natury oraz człowieka;
 6. radiestezja i teleradiestezja;
 7. hipnoza i autohipnoza w pracy parapsychologa, hipnoza regresyjna;
 8. anatomia energetyczna – meridiany, czakry i ciała subtelne;
 9. praca nad badaniem i interpretacją czakr;
 10. rozwijanie zdolności postrzegania pozazmysłowego;
 11. samoleczenie i uzdrawianie;
 12. podstawy psychologii;
 13. podstawy psychobiologii (totalnej biologii, medycyny germańskiej);
 14. komunikacja z klientem – relacja coachingowa;
 15. techniki dywinacyjne;
 16. tarot;
 17. znaczenie snów, ich ocena i interpretacja;
 18. prawa wszechświata;
 19. feng shui;
 20. poziomy świadomości, wymiary 3D, 4D i 5D;
 21. ustawienia systemowe;
 22. badania parapsychologiczne – zasady, BHP ich wykonywania; 
 23. Soul Body Fusion;
 24. Kundalini Reiki.

Na kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką słuchacz uzyskuje obszerną wiedzę z dziedziny psychologii. Poruszane są między innymi takie zagadnienia jak: stres; sytuacje trudne emocjonalnie i poznawczo; praca w grupie oraz rola otrzymywania i udzielania wsparcia; świadomość siebie; komunikowanie się z ludźmi mową i w sposób niewerbalny; rola podświadomości; znaczenie rozwoju osobistego i samorealizacji.


Słuchacz kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką – Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™ może uczestniczyć w stacjonarnych, wakacyjnych zajęciach uzupełniających swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe z:

 • radiestezji terapeutycznej i teleradiestezji; 
 • mindfulness – treningu uważności;
 • terapii kranio-sakralnej;
 • masażu dźwiękiem mis.

 

Podczas trwania nauki odbywają się dobrowolne, dodatkowe i bezpłatne egzaminy

W ramach kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką odbywają się dodatkowe, nieobowiązkowe egzaminy których ukończenie daje dodatkowe kompetencje zawodowe. Pozytywne ukończenie takiego egzaminu potwierdzane jest dodatkowo wydaniem przez szkołę Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Lista dodatkowych, dobrowolnych egzaminów

 • feng shui – psychologia wnętrz;
 • wizualizacja medyczna i twórcza;
 • anatomia energetyczna – meridiany, czakry i ciała subtelne.

Ważna informacja – jak prowadzone są zajęcia i zasady ukończenia kierunku

 1. wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet na żywo za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionej przez system Office365;
 2. zajęcia odbywają się w weekendy w godzinach od 10.00 do 15.00;
 3. szkoła udostępnia bezpłatnie swoim słuchaczom na czas nauki licencję edukacyjną na pakiet Office 365 (Word, Excel, PowerPoint);
 4. wszystkie wykłady prowadzone przez Internet są rejestrowane (nagrywane i zarchiwizowane) a nagrania, prezentacje, materiały pdf, skrypty itp., udostępniane 24/7 słuchaczom na stronie grupy w Internecie;
 5. aby ukończyć szkołę i móc przystąpić do egzaminu końcowego należy wykazać się frekwencją na zajęciach (prowadzonych przez Internet) nie mniejszą niż 50%.

 

Etapy rekrutacji na kierunek parapsychologia - Uzdrawianie Integracyjno - PsychotroniczneNaszą szkołę wyróżnia m.in. to, że:

 1. posiadamy 12 lat doświadczenia w edukacji o terapiach naturalnych i komplementarnych;
 2. mamy komplementarne podejście do parapsychologii i psychotroniki;
 3. współpracujemy z Instruktorami i nauczycielami, którzy dzielą się swoją wieloletnią wiedzą i doświadczeniem;
 4. nasze zajęcia to nie tylko teoria ale również praktyka, zależy nam, aby nasi słuchacze mogli zdobyć doświadczenie i umiejętności w pracy z klientami;
 5. umożliwiamy udział w zajęciach fakultatywnych pogłębiających i poszerzających wiedzę z parapsychologii i psychotroniki;
 6. indywidualnie podchodzimy do nauki, aby dopasować program do potrzeb i celów naszych słuchaczy.
 7. zajęcia prowadzone są na żywo a nagrania archiwizowane i dostępne wraz z materiałami z zajęć, prezentacjami i skryptami z dowolnego miejsca na świecie;
 8. każdy nasz słuchacz w trakcie trwania nauki, w ramach opłaty czesnego, może korzystać z profesjonalnych sesji coachingowych z akredytowanym coachem.

 


Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close