Kierunek parapsychologia stosowana z psychotroniką

– Kierunek prowadzony przez Akademię Rozwoju Ezoterycznego przy Szkole Zen Reiki w Polsce

 

Kierunek – Parapsychologia Stosowana z psychotroni. Student po jego ukończeniu otrzymuje tytuł dyplomowanego parapsychologa – psychotronika.

Po pozytywnym ukończeniu nauki w naszej Szkole – kierunek parapsychologia stosowana z psychotroniką, nasi absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły oraz zaświadczenie ukończenia kursu w kodzie zawodu: 516190 – pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Szkoła wydaje na ministerialnym druku MEN. Ponadto absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce – kierunek Parapsychologia Stosowana z tytułem: dyplomowany parapsycholog – psychotronik.

Nauka trwa 1,5 roku (18 miesięcy) w systemie ciągłym – bez podziału na semestry;

 • Zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego przez Internet (wykłady na żywo w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych);
 • Inwestycja w naukę to 250,00 zł za jeden miesiąc płatne do 5 dnia każdego miesiąca z góry.

WAŻNA INFORMACJA: na kierunek dyplomowany parapsycholog – psychotronik przyjmujemy osoby, które ukończyły 21 rok życia oraz których stan psychiczny i psychologiczny (weryfikacja podczas ankiety online) pozwala na rozpoczęcie nauki w szkole.

Kurs obejmuje m.in. następujące działy (wykłady i ćwiczenia):

 1. historia parapsychologii i psychotroniki;
 2. zasady BHP wykonywania ćwiczeń i praktyk parapsychologicznych;
 3. czakry i ciała subtelne;
 4. odmienne stany umysłu;
 5. filozofia życia duchowego;
 6. prawa rządzące światem;
 7. wizualizacja twórcza;
 8. medytacja, koncentracja i kontemplacja;
 9. odczuwanie i kontrola energii;
 10. energia seksualna – jak ją wykorzystywać i z nią pracować;
 11. podświadomość;
 12. praca z emocjami i afirmacjami;
 13. kontakt z nadświadomością;
 14. minerały;
 15. przedmioty i miejsca mocy;
 16. rozwijanie zdolności percepcji pozazmysłowej;
 17. techniki i zasady samouzdrawiania;
 18. dywinacja – przepowiadanie przyszłości;
 19. sny i ich znaczenie;
 20. eksterioryzacja – OBE (Out of Body Experiences – doświadczenia z pobytu poza ciałem);
 21. istoty energetyczne – nawiązywanie kontaktu;
 22. hipnoza i autohipnoza w zdrowiu i parapsychologii.

Wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionej przez system Office365. Wybrane zajęcia praktyczne prowadzone są także stacjonarnie w Katowicach (obecność na zajęciach w Katowicach nie jest obowiązkowa).

Podczas trwania nauki student otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy PARAPSYCHOLOGIA w której znajdują się niezbędne materiały, skrypty oraz archiwalne nagrania ze wszystkich wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Ćwiczenia i praktyki zawodowe

Podczas trwania kursu, student odbywa praktyki zawodowe w wymiarze 112 godzin oraz praktyki prowadzenia badań z parapsychologii w wymiarze 80 godzin.

Wystawiane przez Szkołę Zen Reiki w Polsce oraz instytucję szkoleniową dokumenty w tym zaświadczenia i dyplomy, są ważne na terenie całego świata.*)

Podstawa prawna

Podstawę prawną działania Szkoły Zen Reiki w Polsce stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). Jak również określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652 z późn. zm.).

Praktykę zawodową nadzoruje instytucja szkoleniowa pn. „Piotr Dacjusz Górski” z Tarnowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.).

Inwestycja

Za naukę pobierana jest opłata miesięczna płatna do 5 dnia każdego miesiąca z góry. Wysokość miesięcznej opłaty za kurs dyplomowanego parapsychologa wynosi 250 zł.

Wpisowe – opłata jednorazowa: 99 zł (opłata wpisowego nie podlega zwrotowi).

Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy minimum 6 miesięcy przysługuje zniżka w opłacie czesnego za kurs w wysokości 50 zł/miesięcznie. Aby skorzystać ze zniżki wymagane jest przesłanie do szkoły oryginalnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Zniżka nie obowiązuje przy opłacie wpisowego.


Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3

 

*) Może być wymagana dodatkowa legalizacja/weryfikacja dokumentu. Szczegółowe regulacje prawne należy sprawdzić w konkretnym państwie w którym chce się praktykować i wykonywać zawód parapsychologa.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close