Uczennica Uzdrawiania Integracyjno-Psychotronicznego Szkoły Zen Reiki w Polsce jest na łonce, wśród kwiatów.

Uzyskaj lub uzupełnij swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe

Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™

specjalizacja kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką

Naturoterapia studia - Szkoła Zen Reiki w Polsce

Rekrutacja na kierunek Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™ rozpoczyna się co rok, początkiem września. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w listopadzie a czas trwania nauki wynosi 12 miesięcy.

 


Kurs Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką, specjalizacja Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne to ogólnokształcący kurs e-learningowy z rozszerzonym programem wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla parapsychologa – psychotronika o elementy uzdrawiania w nurcie integracyjno-psychotronicznym. Kierunek organizowany jest przez Szkołę Zen Reiki w Polsce i jest to kurs internetowy w systemie samokształcenia kierowanego e-learning ze stałą opieką nauczyciela prowadzącego.

Słuchacz po ukończeniu kierunku Parapsychologii Stosowanej z Psychotroniką o specjalizacji Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™ otrzymuje w naszej szkole tytuł Praktyka Uzdrawiania Integracyjno – Psychotronicznego™

Po pozytywnym ukończeniu nauki w naszej szkole absolwenci otrzymują:

 • Dyplom ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce oraz
 • Zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 • Tytuł Praktyka Uzdrawiania Integracyjno – Psychotronicznego™

 

Czas trwania nauki i forma zajęć

 • nauka trwa 1 rok (12 miesięcy) w systemie ciągłym – bez podziału na semestry;
 • całkowity wymiar godzinowy: 252 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń, konsultacje indywidualne: 24 godziny, nauka własna: 528 godzin.
 • zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego przez Internet (wykłady i warsztaty na żywo);
 • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 15.00
 • inwestycja w naukę to 350,00 zł za jeden miesiąc płatne do 5 dnia każdego miesiąca z góry.

WAŻNA INFORMACJA:

 • na kierunek Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką przyjmujemy osoby, które ukończyły 21 rok życia;
 • przeciwwskazaniem do nauki na kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką o specjalizacji Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne są zaburzenia psychiczne (nieleczone) i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych;
 • wszelkie koncepcje, pomysły, procedury i sugestie omawiane podczas trwania zajęć nie mają na celu zastępowanie porad i usług lekarzy, psychiatrów, psychologów. Nie stanowią też alternatywy dla profesjonalnego leczenia medycznego.

 

W ramach kursu parapsychologii słuchacz otrzyma między innymi:

 • naukę i certyfikację w Kundalini Reiki do stopnia mistrz i nauczyciel,
 • talię Kart Czakr autorstwa Piotra Dacjusza Górskiego,
 • naukę wraz z certyfikacją praktyka Soul Body Fusion®
 • dostęp do zajęć fakultatywnych prowadzonych na żywo w Internecie.
 • możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konsultacjach i ćwiczeniach grupowych na żywo w Katowicach (tzw. Konsultacje Superwizyjne).

 

Zapoznaj się z dodatkowymi dokumentami:

 


Główny cel nauki na kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką – Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™:

 1. słuchacz posiada ogólną, specjalistyczną wiedzę na temat parapsychologii i psychotroniki. Wiedzę tą potrafi wykorzystać w prowadzonym przez siebie gabinecie parapsychologiczno-psychotronicznym,
 2. słuchacz potrafi stosować niekonwencjonalne – psychotroniczne metody terapii i uzdrawiania takie jak: uzdrawianie duchowe, mentalne, energoterapia, radiestezja i teleradiestezja, czakroterapia, hipnoza, biomasaż;
 3. potrafi wykonać diagnostykę energetyczną i mentalną korzystając z różnych narzędzi i metod w tym między innymi postrzegania pozazmysłowego, radiestezji, kart czakr, oraz swoich własnych autorskich metod;
 4. zna metody, techniki i zasady poprawy jakości życia oraz uniwersalne prawa natury, potrafi je stosować dla dobra swojego i swoich klientów;
 5. zna metody, techniki, zasady w tym BHP przeprowadzania badań i eksperymentów parapsychologicznych;
 6. potrafi kierować i zarządzać swoim gabinetem parapsychologiczno – psychotronicznym;
 7. ma świadomość i potrafi podjąć odpowiednie kroki i decyzje o dalszych, samodzielnych etapach nauki w swoim zawodzie.

 

Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką, Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™ obejmuje m.in. następujące działy (wykłady i ćwiczenia):

 1. wprowadzenie do parapsychologii i psychotroniki, BHP;
 2. techniki relaksacyjne i odmienne stany umysłu;
 3. podświadomość, afirmacje, praca z emocjami i uleczanie przeszłości;
 4. wizualizacja medyczna i twórcza;
 5. symbole i znaki natury oraz człowieka;
 6. radiestezja i teleradiestezja;
 7. hipnoza i autohipnoza w pracy parapsychologa, hipnoza regresyjna;
 8. anatomia energetyczna – meridiany, czakry i ciała subtelne;
 9. praca nad badaniem i interpretacją czakr;
 10. rozwijanie zdolności postrzegania pozazmysłowego;
 11. samoleczenie i uzdrawianie;
 12. podstawy psychologii;
 13. podstawy psychobiologii (totalnej biologii, medycyny germańskiej);
 14. komunikacja z klientem – relacja coachingowa;
 15. techniki dywinacyjne;
 16. tarot;
 17. znaczenie snów, ich ocena i interpretacja;
 18. prawa wszechświata;
 19. feng shui;
 20. poziomy świadomości, wymiary 3D, 4D i 5D;
 21. ustawienia systemowe;
 22. badania parapsychologiczne – zasady, BHP ich wykonywania; 
 23. Soul Body Fusion;
 24. Kundalini Reiki.

Na kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką słuchacz uzyskuje obszerną wiedzę z dziedziny psychologii. Poruszane są między innymi takie zagadnienia jak: stres; sytuacje trudne emocjonalnie i poznawczo; praca w grupie oraz rola otrzymywania i udzielania wsparcia; świadomość siebie; komunikowanie się z ludźmi mową i w sposób niewerbalny; rola podświadomości; znaczenie rozwoju osobistego i samorealizacji.


Słuchacz kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką – Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™ może uczestniczyć w stacjonarnych, wakacyjnych zajęciach uzupełniających swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe z:

 • radiestezji terapeutycznej i teleradiestezji; 
 • mindfulness – treningu uważności;
 • terapii kranio-sakralnej;
 • masażu dźwiękiem mis.

 

Podczas trwania nauki odbywają się dobrowolne, dodatkowe i bezpłatne egzaminy

W ramach kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką odbywają się dodatkowe, nieobowiązkowe egzaminy których ukończenie daje dodatkowe kompetencje zawodowe. Pozytywne ukończenie takiego egzaminu potwierdzane jest dodatkowo wydaniem przez szkołę Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Lista dodatkowych, dobrowolnych egzaminów

 • feng shui – psychologia wnętrz;
 • wizualizacja medyczna i twórcza;
 • anatomia energetyczna – meridiany, czakry i ciała subtelne.

Ważna informacja – jak prowadzone są zajęcia i zasady ukończenia kierunku

 1. wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet na żywo za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionej przez system Office365;
 2. zajęcia odbywają się w weekendy w godzinach od 10.00 do 15.00;
 3. szkoła udostępnia bezpłatnie swoim słuchaczom na czas nauki licencję edukacyjną na pakiet Office 365 (Word, Excel, PowerPoint);
 4. wszystkie wykłady prowadzone przez Internet są rejestrowane (nagrywane i zarchiwizowane) a nagrania, prezentacje, materiały pdf, skrypty itp., udostępniane 24/7 słuchaczom na stronie grupy w Internecie;
 5. aby ukończyć szkołę i móc przystąpić do egzaminu końcowego należy wykazać się frekwencją na zajęciach (prowadzonych przez Internet) nie mniejszą niż 50%.

 

Etapy rekrutacji na kierunek parapsychologia - Uzdrawianie Integracyjno - PsychotroniczneNaszą szkołę wyróżnia m.in. to, że:

 1. posiadamy 12 lat doświadczenia w edukacji o terapiach naturalnych i komplementarnych;
 2. mamy komplementarne podejście do parapsychologii i psychotroniki;
 3. współpracujemy z Instruktorami i nauczycielami, którzy dzielą się swoją wieloletnią wiedzą i doświadczeniem;
 4. nasze zajęcia to nie tylko teoria ale również praktyka, zależy nam, aby nasi słuchacze mogli zdobyć doświadczenie i umiejętności w pracy z klientami;
 5. umożliwiamy udział w zajęciach fakultatywnych pogłębiających i poszerzających wiedzę z parapsychologii i psychotroniki;
 6. indywidualnie podchodzimy do nauki, aby dopasować program do potrzeb i celów naszych słuchaczy.
 7. zajęcia prowadzone są na żywo a nagrania archiwizowane i dostępne wraz z materiałami z zajęć, prezentacjami i skryptami z dowolnego miejsca na świecie;
 8. każdy nasz słuchacz w trakcie trwania nauki, w ramach opłaty czesnego, może korzystać z profesjonalnych sesji coachingowych z akredytowanym coachem.

 


Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57