Uzyskaj lub uzupełnij swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe parapsychologia stosowana z psychotroniką

Naturoterapia studia - Szkoła Zen Reiki w Polsce

Nowy nabór na kierunek parapsychologia stosowana z psychotroniką 2023

Zajęcia już trwają – zostały ostatnie wolne miejsca.

Zapisy do końca stycznia.

 


Słuchacz po ukończeniu Parapsychologii stosowanej z psychotroniką otrzymuje w naszej szkole tytuł dyplomowanego parapsychologa – psychotronika.

Po pozytywnym ukończeniu nauki w naszej szkole – kierunek Parapsychologia stosowana z psychotroniką, nasi absolwenci otrzymują:

 • dyplom ukończenia szkoły oraz
 • zaświadczenie ukończenia kursu w kodzie zawodu: 516190 – pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu szkoła wydaje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce dla kierunku Parapsychologia stosowana z psychotroniką, z tytułem: dyplomowany parapsycholog – psychotronik.

 • Nauka trwa 1 rok (12 miesięcy) w systemie ciągłym – bez podziału na semestry;
 • zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego przez Internet (wykłady i warsztaty na żywo, w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych);
 • inwestycja w naukę to 300,00 zł za jeden miesiąc płatne do 5 dnia każdego miesiąca z góry.

WAŻNA INFORMACJA: na kierunek Parapsychologia stosowana z psychotroniką przyjmujemy osoby, które ukończyły 21 rok życia.


Nauka w szkole - rekrutacja parapsychologia stosowana z psychotronikąKurs obejmuje m.in. następujące działy (wykłady, warsztaty i ćwiczenia):

  1. historia parapsychologii i psychotroniki
  2. miejsca mocy Polska
  3. miejsca mocy świat
  4. miejsca mocy inne cywilizacje
  5. tradycja słowiańska w historii przedchrześcijańskiej
  6. zasady BHP wykonywania ćwiczeń i praktyk parapsych.
  7. czakry i ciała subtelne
  8. odmienne stany umysłu
  9. filozofia życia duchowego; prawa rządzące światem
  10. astrologia – podstawy;
  11. wizualizacja twórcza;
  12. medytacja, koncentracja i kontemplacja
  13. odczuwanie i kontrola energii
  14. energia seksualna – jak ją wykorzystywać i z nią pracować
  15. praca z emocjami i afirmacjami;
  16. kontakt z podświadomością
  17. kontakt z nadświadomością; Kroniki Akaszy
  18. znaki i symbole w tradycjach narodów
  19. znaki i symbole w życiu
  20. runy celtyckie i słowiańskie
  21. runy – afirmacje, karty, skrypty i sygile
  22. minerały i kamienie szlachetne
  23. radiestezja praca z wahadłem
  24. radiestezja w domu i ogrodzie
  25. rozwijanie zdolności percepcji pozazmysłowej
  26. energia kształtu i symbolu
  27. aura – widzenie i interpretacja
  28. sny i ich tłumaczenie
  29. oczyszczanie energetyczne – programy, blokady, węzły energetyczne
  30. oczyszczanie fizyczne osób i otoczenia
  31. prana – uniwersalna energia życiowa
  32. wszystko jest energia i informacją
  33. Feng Shui – sztuka planowania przestrzeni
  34. techniki i zasady samouzdrawiania; Reiki, Kundalini Reiki
  35. dywinacja – przepowiadanie przyszłości
  36. eksterioryzacja – OBE (doświadczenia z pobytu poza ciałem)
  37. istoty energetyczne – nawiązywanie kontaktu
  38. hipnoza i autohipnoza w zdrowiu i parapsychologii

Wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionej przez system Office365. Wybrane zajęcia i warsztaty praktyczne prowadzone są także stacjonarnie w Katowicach (obecność na zajęciach w Katowicach nie jest obowiązkowa – zajęcia fakultatywne).

Podczas trwania nauki słuchacz otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy PARAPSYCHOLOGIA, w której znajdują się niezbędne materiały, skrypty oraz archiwalne nagrania ze wszystkich wykładów, warsztatów i ćwiczeń prowadzonych przez Internet (online).

 

Ćwiczenia i praktyki zawodowe

Podczas trwania kursu, słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 112 godzin która związana jest z prowadzeniem badań parapsychologicznych. Praktyki nadzorowane są przez nauczyciela lub instruktora przedmiotu.

 

Podyplomowe studium

Każdy absolwent naszej szkoły może podejmować dalsze kształcenie na Podyplomowym Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce. Każdy nasz absolwent otrzymuje od 25% do nawet 50% zniżki na wybrany kierunek podyplomowy.

Studium dla naturoterapeutów prowadzimy w formie zajęć stacjonarnych w Katowicach lub Tarnowie oraz hybrydowo lub całkowicie online (przez Internet) – w zależności od rodzaju wybranego kierunku.

Podyplomowe Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych Szkoły Zen Reiki w Polsce uruchamiane jest z uwzględnieniem obowiązujacych wymogów i potrzeb rynku pracy w RP a nabór rozpoczyna się każdej jesieni.

 

Studia parapsychologiczne - rekrutacja na parapsychologię stosowaną z psychotroniką - etapy rekrutacjiWarunki ukończenia kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką

Warunkiem ukończenia kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką w Szkole Zen Reiki w Polsce jest:

 • oddanie 4 prac zaliczeniowych;
 • wykazanie się frekwencją na zajęciach nie mniejszą niż 80%;
 • zaliczenie egzaminu końcowego pisemnego.

 

Czas trwania i opłaty za naukę – czesne

Nauka w szkole na kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką trwa 12 miesięcy. Za naukę pobierane jest czesne płatne do 5 dnia każdego miesiąca z góry. Opłatę czesnego można również uregulować jako wpłata jednorazowa za cały okres nauki.

 • Nauka trwa od: stycznia 2023 do grudnia 2023 roku
 • Wysokość opłaty czesnego: 300 zł
 • Opłata wpisowa: 99 zł

 


Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close