Uzyskaj lub uzupełnij swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe Parapsychologia stosowana z psychotroniką

 


Nowy nabór na kierunek parapsychologia stosowana z psychotroniką 2022/2023

Trwają przygotowania. O terminie uruchomienia rekrutacji poinformujemy Państwa już wkrótce.


Słuchacz po ukończeniu Parapsychologii stosowanej z psychotroniką otrzymuje w naszej szkole tytuł dyplomowanego parapsychologa – psychotronika.

Po pozytywnym ukończeniu nauki w naszej szkole – kierunek Parapsychologia stosowana z psychotroniką, nasi absolwenci otrzymują:

 • dyplom ukończenia szkoły oraz
 • zaświadczenie ukończenia kursu w kodzie zawodu: 516190 – pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu szkoła wydaje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce dla kierunku Parapsychologia stosowana z psychotroniką, z tytułem: dyplomowany parapsycholog – psychotronik.

 • Nauka trwa 1 rok (12 miesięcy) w systemie ciągłym – bez podziału na semestry;
 • zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego przez Internet (wykłady i warsztaty na żywo, w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych);
 • inwestycja w naukę to 250,00 zł za jeden miesiąc płatne do 5 dnia każdego miesiąca z góry.

WAŻNA INFORMACJA: na kierunek Parapsychologia stosowana z psychotroniką przyjmujemy osoby, które ukończyły 21 rok życia.


Kurs obejmuje m.in. następujące działy (wykłady, warsztaty i ćwiczenia):

 1. historia parapsychologii i psychotroniki;
 2. zasady BHP wykonywania ćwiczeń i praktyk parapsychologicznych;
 3. czakry i ciała subtelne;
 4. odmienne stany umysłu;
 5. filozofia życia duchowego;
 6. prawa rządzące światem;
 7. wizualizacja medyczna i twórcza;
 8. medytacja, koncentracja i kontemplacja;
 9. odczuwanie i kontrola energii;
 10. energia seksualna – jak ją wykorzystywać i z nią pracować;
 11. podświadomość;
 12. praca z emocjami i afirmacjami;
 13. kontakt z nadświadomością;
 14. kamienie i minerały;
 15. przedmioty i miejsca mocy;
 16. radiestezja i geomancja;
 17. rozwijanie zdolności percepcji pozazmysłowej;
 18. techniki i zasady samouzdrawiania;
 19. dywinacja – przepowiadanie przyszłości;
 20. sny i ich znaczenie;
 21. eksterioryzacja – OBE (Out of Body Experiences – doświadczenia z pobytu poza ciałem);
 22. istoty energetyczne – nawiązywanie kontaktu;
 23. hipnoza i autohipnoza w zdrowiu i parapsychologii.

Wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionej przez system Office365. Wybrane zajęcia i warsztaty praktyczne prowadzone są także stacjonarnie w Katowicach (obecność na zajęciach w Katowicach nie jest obowiązkowa – zajęcia fakultatywne).

Podczas trwania nauki słuchacz otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy PARAPSYCHOLOGIA, w której znajdują się niezbędne materiały, skrypty oraz archiwalne nagrania ze wszystkich wykładów, warsztatów i ćwiczeń prowadzonych przez Internet (online).

Ćwiczenia i praktyki zawodowe

Podczas trwania kursu, słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 112 godzin oraz praktyki prowadzenia badań z parapsychologii w wymiarze 80 godzin pod opieką i kierownictwem nauczyciela lub instruktora.

Inwestycja

Za naukę pobierana jest opłata miesięczna płatna do 5 dnia każdego miesiąca z góry. Wysokość miesięcznej opłaty za kurs Parapsychologia stosowana z psychotroniką wynosi 250 zł.

Wpisowe – opłata jednorazowa: 99 zł (opłata wpisowego nie podlega zwrotowi).

Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy od minimum 6 miesięcy przysługuje zniżka w opłacie czesnego za kurs w wysokości 50 zł/miesięcznie. Aby skorzystać ze zniżki wymagane jest przesłanie do szkoły oryginalnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Zniżka nie obowiązuje przy opłacie wpisowego.

 


Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close