KOMUNIKAT : Integracyjne narzędzia coachingowe w praktyce naturoterapeutycznej

Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy i absolwentów kierunku Terapie Naturalne i Komplementarne na serię wykładów dodatkowych. Te wykłady wzbogacą podstawowy program nauczania przedmiotu „Coaching w gabinecie naturopaty” i staną się doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy oraz umiejętności przyszłych naturoterapeutów-coachów. Zajęcia będą również świetną okazją do przygotowania się do dodatkowego, nieobowiązkowego egzaminu z coachingu w terapiach naturalnych.

Zapraszamy na zajęcia fakultatywne z integracyjnych narzędzi coachingowych w praktyce naturoterapeutycznej.

Cel zajęć:

Celem serii zajęć jest wyposażenie uczestników w zaawansowane techniki coachingowe, które można skutecznie zastosować w kontekście naturoterapii. Uczestnicy nauczą się, jak wykorzystywać narzędzia coachingowe do prowadzenia głębokich, transformacyjnych rozmów z klientami, identyfikowania ich potrzeb i blokad, oraz jak stosować te narzędzia w procesie diagnostycznym naturoterapeutycznym, by jeszcze efektywniej wspierać proces leczenia i rozwoju osobistego klientów.

Moduły zajęć fakultatywnych online:

Część 131 maja 2024, Studia przypadków – narzędzia coachingowe w naturoterapii – zapoznanie uczestników z rzeczywistymi studiami przypadków, w których narzędzia coachingowe zostały zastosowane w naturoterapii, aby pokazać, jak teoria łączy się z praktyką. Uczestnicy nauczą się identyfikować problemy klientów, stosować odpowiednie techniki coachingowe i oceniać ich efektywność w kontekście naturoterapii.

Część 221 czerwca 2024,  Warsztaty praktyczne i symulacje rozmów – praktyczne zastosowanie narzędzi coachingowych przez uczestników w kontrolowanym środowisku warsztatowym. Uczestnicy będą mieli okazję do prowadzenia symulowanych sesji coachingowych, co pozwoli im na zdobycie doświadczenia i bezpośredniego feedbacku.

Integralną częścią obu modułów będzie etyka i samoświadomość w pracy coacha – znaczenie etyki zawodowej, samoświadomości i dbałości o własne dobrostan psychiczny i fizyczny coacha.

Metody dydaktyczne:

Seria zajęć fakultatywnych będzie łączyła teorię z praktyką, oferując uczestnikom możliwość uczestnictwa w dyskusjach grupowych, warsztatach praktycznych oraz sesjach coachingowych. Uczestnicy będą mieli okazję do pracy z prawdziwymi studiami przypadków oraz do otrzymywania indywidualnego feedbacku od doświadczonego coacha, trenera i naturoterapeuty.

Ta seria zajęć fakultatywnych  ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności coachingowych, ale także pogłębianie zrozumienia złożoności ludzkiej psychiki i ciała w kontekście naturoterapii, umożliwiając tym samym uczestnikom oferowanie bardziej spersonalizowanej i skutecznej pomocy swoim klientom.