KOMUNIKAT : Wakacyjne kursy dla naturopaty 2024 – Masaż klasyczny, Radiestezja, Masaż dźwiękiem mis, Terapia cranio-sacralna

Zapraszamy na krótkoterminowe, zaawansowane wakacyjne kursy dla naturopaty w Szkole Zen Reiki w Polsce, dedykowane słuchaczom kierunku Naturopata oraz Uzdrawianie Integracyjno-Psychotroniczne™.

Te intensywne szkolenia stacjonarne odbywają się w centrum malowniczych Katowic i są skierowane zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych praktyków naturopatii oraz Uzdrawiania Integracyjno-Psychotronicznego™. W ramach wakacyjnych kursów oferujemy możliwość zgłębienia wiedzy i praktyki w następujących specjalizacjach:

 • Masaż klasyczny – zdobądź umiejętności w podstawowej, ale potężnej formie terapii manualnej.
 • Radiestezja – naucz się technik radiestezyjnych do oceny i harmonizacji energii.
 • Masaż dźwiękiem mis – opanuj techniki wykorzystujące dźwięk mis tybetańskich do relaksacji i uzdrawiania.
 • Terapia cranio-sacralna – zgłęb specjalistyczne metody pracy z systemem cranio-sacralnym w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Kursy te zapewniają nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które możesz wykorzystać w prowadzeniu własnej praktyki naturopatycznej lub pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Dołącz do nas i rozwiń swoje umiejętności, aby lepiej wspierać zdrowie i dobrostan swoich klientów.


wakacyjne kursy dla naturopaty


Masaż klasyczny : 4 – 5 lipca 2024

zawodowy kurs masażu klasycznego (ilość wolnych miejsc: 4 wolne miejsce)
Inwestycja dla słuchaczy: 500 zł
Inwestycja dla absolwentów kierunku Naturopata: 500 zł

Inwestycja dla pozostałych osób: 1050 zł
Instruktor: Łukasz Szewczyk

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE - Zawodowy kurs masażu klasycznego

Główny cel kursu zawodowego masażu klasycznego

Celem kursu masażu klasycznego jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego przeprowadzania masażu klasycznego, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Kurs zaprojektowano tak, aby uczestnicy zyskali solidne podstawy w zakresie anatomii człowieka, co jest kluczowe do efektywnego i bezpiecznego wykorzystywania technik masażu w praktyce terapeutycznej.

Kurs skupia się na:

 1. Poznaniu historii i teorii masażu klasycznego – uczestnicy zrozumieją wpływ masażu na procesy wspomagania zdrowia i jego działanie na różne systemy ciała.
 2. Opanowaniu techniki masażu klasycznego – uczestnicy nauczą się podstawowych i zaawansowanych technik masażu, które mogą być stosowane w celu redukcji bólu, poprawy funkcji ciała oraz jako element terapii relaksacyjnej i leczniczej.
 3. Zastosowaniu masażu w praktyce terapeutycznej – uczestnicy nabędą umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielne wykonywanie masażu klasycznego, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb klientów, co obejmuje przygotowanie klienta do masażu, dobór odpowiednich technik oraz integrację z innymi formami terapii naturalnych.

Cel kursu obejmuje również rozwój umiejętności interpersonalnych takich jak komunikacja z klientem, empatyczne podejście do potrzeb klienta oraz zdolność do pracy w zespole. Uczestnicy kursu nauczą się, jak efektywnie informować klientów o korzyściach płynących z masażu, instruować ich w zakresie korzystania z sesji oraz jak stosować techniki masażu zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami klientów.

Zawodowy kurs masażu klasycznego ma na celu przygotowanie przyszłych naturopatów do profesjonalnego stosowania masażu jako ważnego elementu terapii naturalnych, promując jednocześnie świadome dbanie o zdrowie i dobrostan zarówno klienta, jak i samych naturoterapeutów.

 

Po ukończeniu kursu masażu klasycznego, uczestnik otrzymuje dokument, który upoważnia do wykonywania masażu klasycznego w jego własnym gabinecie naturoterapeutycznym.

 

Jaką wiedzę zdobędziesz?

 1. Podstawy teoretyczne masażu klasycznego – zdobędziesz wiedzę na temat historii, teorii oraz metodologii masażu klasycznego, w tym znaczenia masażu w procesie leczenia i jego oddziaływania na organizm.
 2. Anatomia i fizjologia człowieka – poznasz podstawy anatomii człowieka niezbędne do prawidłowego i efektywnego stosowania technik masażu w terapiach naturalnych.
 3. Wskazania i przeciwwskazania do masażu – nauczysz się, kiedy masaż jest wskazany oraz kiedy należy go unikać, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Jakie nabędziesz umiejętności?

 1. Techniki masażu klasycznego – nauczysz się wykonywania podstawowych technik masażu klasycznego, umiejętności przygotowania klienta do masażu oraz prawidłowej oceny tkanek.
 2. Dobór technik masażu – będziesz potrafił dobrać odpowiednie techniki zgodnie z wskazaniami i przeciwwskazaniami, oraz zintegrować masaż klasyczny z innymi formami terapii naturalnych – manualnych.
 3. Bezpieczne i skuteczne przeprowadzanie masażu – zdobędziesz umiejętności realizowania zadań masażysty w sposób bezpieczny, przemyślany i zgodny z zasadami BHP.

Jakie kompetencje społeczne rozwiniesz?

 1. Komunikacja i edukacja pacjenta – rozwiniesz kompetencje niezbędne do wyjaśniania klientom korzyści płynących z masażu oraz instruowania ich, jak mogą najefektywniej korzystać z sesji masażu.
 2. Empatyczne podejście do potrzeb klienta – zdobędziesz zdolność do empatycznego podejścia i zrozumienia indywidualnych potrzeb klientów, co jest istotne przy pracy z metodami relaksacyjnymi i terapeutycznymi.
 3. Praca zespołowa i samokształcenie – będziesz współdziałać i pracować w grupie, wykazywać koleżeństwo i chęć do pomocy, współpracować interdyscyplinarnie oraz wykazywać postawę do samokształcenia.


Masaż dźwiękiem mis i gongiem I stopnia: 9 – 10 lipca 2024

Masaż dźwiękiem mis i gongiem I stopnia (ilość wolnych miejsc: brak wolnych miejsc)
Inwestycja dla słuchaczy: 500 zł
Inwestycja dla absolwentów kierunku Naturopata: 500 zł

Inwestycja dla pozostałych osób: 1050 zł
Instruktor: Piotr Dacjusz Górski

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE - Masaż dźwiękiem mis i gongiem I stopnia

Główny cel kursu masażu dźwiękiem mis I stopnia

Celem kursu masażu dźwiękiem mis pierwszego stopnia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania efektywnego i holistycznego masażu dźwiękiem. Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczne i praktyczne podstawy związane z wykorzystaniem mis tybetańskich do relaksacji i harmonizacji ciała oraz umysłu. Kurs ma na celu zapewnić solidne fundamenty w zakresie teorii dźwięku i jego wpływu na organizm człowieka, a także nauczyć technik masażu, które można stosować w praktyce naturopatycznej.

Kurs skupia się na:

 1. Zrozumieniu zasad i technik masażu dźwiękiem mis – uczestnicy poznają podstawowe techniki masażu dźwiękiem, które obejmują właściwe ustawienie mis oraz techniki ich uderzania w celu uzyskania optymalnych efektów terapeutycznych.
 2. Rozwoju praktycznych umiejętności stosowania mis: – kursanci nauczą się, jak efektywnie używać różnych mis tybetańskich (brzuszna, sercowa, stawowa) w celach terapeutycznych, zwracając uwagę na ich specyficzne zastosowania w różnych kontekstach terapeutycznych.
 3. Integracji masażu dźwiękiem mis z innymi metodami terapeutycznymi – uczestnicy otrzymają wiedzę na temat, jak integracja masażu dźwiękiem z innymi formami terapii może zwiększać skuteczność interwencji naturopatycznych i przyczyniać się do ogólnego dobrego samopoczucia klienta.

Kurs ten jest przeznaczony dla terapeutów, naturopatów, a także osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie terapii dźwiękiem. Celem jest również rozwój kompetencji społecznych, takich jak skuteczna komunikacja z klientami, empatyczne podejście oraz zdolność dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb i reakcji klientów. Kurs przygotowuje uczestników do profesjonalnego stosowania masażu dźwiękiem mis, promując ich rozwój osobisty i zawodowy w dziedzinie terapii naturalnych.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

 1. Podstawy teoretyczne masażu dźwiękiem mis – zdobędziesz wiedzę na temat teorii związanej z dźwiękiem i jego wpływem na organizm człowieka, w tym na relaksację i harmonizację ciała i umysłu.
 2. Zasady masażu dźwiękiem mis – poznasz zasady i techniki masażu dźwiękiem, w tym różne metody stosowania mis tybetańskich w celach terapeutycznych.
 3. Różnorodność mis dźwiękowych i ich zastosowanie – nauczysz się rozpoznawać różne rodzaje mis tybetańskich (brzuszna, sercowa, stawowa) i ich specyficzne zastosowanie w masażu dźwiękiem.

Jakie nabędziesz umiejętności?

 1. Przeprowadzanie ogólnego masażu dźwiękiem – opanujesz umiejętność przeprowadzania pełnego, ogólnego masażu dźwiękiem, który można zastosować w praktyce naturopatycznej.
 2. Integracja masażu dźwiękiem mis z innymi formami terapii – rozwiniesz zdolność do integrowania masażu dźwiękiem mis z innymi formami terapii naturalnych, zwiększając skuteczność leczenia.

Jakie kompetencje społeczne rozwiniesz?

 1. Komunikacja z klientami – nauczysz się, jak efektywnie komunikować z klientami korzyści płynące z masażu dźwiękiem mis, jak również instruować ich, jak mogą wspomagać terapię na co dzień.
 2. Empatyczne podejście do potrzeb klientów – rozwiniesz umiejętności empatycznego podejścia do klientów, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich potrzeb i dostosowanie terapii do indywidualnych wymagań.
 3. Adaptacja do indywidualnych reakcji na terapię dźwiękiem – nauczysz się obserwować i interpretować reakcje klientów na masaż dźwiękiem, co umożliwi dostosowanie technik masażu do ich specyficznych reakcji i potrzeb.

Dwa stopnie kursu masażu dźwiękiem mis

Kurs masażu dźwiękiem mis i gongiem pierwszego stopnia pozwala uczestnikom nauczyć się pełnego, ogólnego masażu dźwiękiem. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą gotowi do stosowania masażu dźwiękiem w swoim gabinecie naturopaty. Podczas zajęć na pierwszym stopniu uczestnicy pracują na trzech rodzajach mis: misie brzusznej, sercowej i stawowej. Uczestnicy mogą przynieść własne misy dźwiękowe na zajęcia.

Kurs masażu dźwiękiem mis drugiego stopnia wprowadza zaawansowane metody masażu skoncentrowane na specyficznych problemach zdrowotnych. Drugi stopień kursu jest planowany w okresie jesiennym, co pozwala na dalsze doskonalenie umiejętności zdobytych na pierwszym stopniu.

Ta struktura kursu umożliwia uczestnikom stopniowe zdobywanie wiedzy i umiejętności, począwszy od ogólnych zasad masażu dźwiękiem, po bardziej skomplikowane techniki adresujące konkretne problemy zdrowotne.


Terapia cranio-sacralna dla naturopaty : 11 – 12 lipca 2024

Terapia cranio-sacralna dla naturopaty (ilość wolnych miejsc: brak wolnych miejsc)
Inwestycja dla słuchaczy: 500 zł
Inwestycja dla absolwentów kierunku Naturopata: 500 zł

Inwestycja dla pozostałych osób: 1050 zł
Instruktor: Joanna Bortlik

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE - Terapia cranio-sacralna (czaszkowo-krzyżowa) dla naturopaty

Główny cel kursu terapii cranio-sacralnej (czaszkowo-krzyżowej)

Celem kursu jest zapewnienie uczestnikom podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem koncepcji pulsacji płynu mózgowo-rdzeniowego oraz nauki technik manualnych, które pozwalają na skuteczne rozwiązywanie różnorodnych problemów, takich jak ból głowy, zapalenie zatok, migreny, bóle pleców i kręgosłupa, a także zmęczenie i stres.

Kurs skupia się na:

 • Odprężeniu przepony – uczestnicy nauczą się technik odprężania przepony, co jest kluczowe dla poprawy oddychania i redukcji napięć w ciele.
 • Relaksacji stawów krzyżowo-biodrowych i innych kluczowych obszarów – uczestnicy opanują techniki relaksacji w obrębie czaszki, kości skroniowej, otworu potylicznego oraz żuchwy, co pomoże w łagodzeniu bólów głowy i napięcia w obrębie twarzy i szyi.
 • Kompresji i dekompresji – uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technik kompresji i dekompresji, które wpływają na poprawę funkcjonowania centralnego systemu nerwowego.
 • Rozciągania opony twardej mózgu – uczestnicy nauczą się, jak skutecznie stosować rozciąganie opony twardej mózgu, co może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia klienta.

Kurs ten jest również szansą na rozwój umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, empatia i intuicja, które są kluczowe w pracy naturoterapeuty. Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego stosowania terapii czaszkowo-krzyżowej w bezpiecznym i wspierającym środowisku, co pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności pod okiem doświadczonego instruktora.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

 1. Podstawy terapii cranio-sacralnej (czaszkowo-krzyżowej) – zdobędziesz wiedzę na temat koncepcji i mechanizmów działania terapii czaszkowo-krzyżowej, w tym roli pulsacji płynu mózgowo-rdzeniowego i jego wpływu na zdrowie.
 2. Zrozumienie dynamiki procesów wewnętrznych – nauczysz się doceniać subtelne dynamiki wewnętrzne organizmu, w tym obserwacji ruchu energii, oceny siły witalnej oraz identyfikacji pierwotnych wzorców funkcjonowania.
 3. Wpływ terapii na różne poziomy funkcjonowania – poznasz, jak terapia cranio-sacralna (czaszkowo-krzyżowa) oddziałuje na poziom fizyczny, psychiczny i duchowy organizmu, wpływając na funkcje życiowe, doświadczenia emocjonalne oraz duchowe aspekty istnienia.

Jakie nabędziesz umiejętności?

 1. Inteligentny dotyk – nabędziesz umiejętności stosowania „inteligentnego” dotyku, który umożliwia percepcję i współodczuwanie stanów klienta, a także zdolność do wyczuwania anatomicznej struktury ciała, jego historii i zasobów energetycznych.
 2. Obserwacja i terapia manualna – opanujesz techniki manualne pozwalające na identyfikację i rozwiązywanie blokad fizycznych i energetycznych, co przyczyni się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia klientów.
 3. Użycie terapii w praktyce klinicznej – rozwiniesz umiejętność stosowania terapii cranio-sacralnej (czaszkowo-krzyżowej) w praktyce naturoterapeutycznej, zwiększając efektywność terapeutyczną poprzez skuteczne zastosowanie nabytej wiedzy i technik.

Jakie kompetencje społeczne rozwiniesz?

 1. Wyczucie energetyczne – rozwiniesz zdolność wyczuwania i interpretowania energii życiowej oraz manifestacji tej energii w różnych częściach ciała, co pozwoli na głębsze zrozumienie i lepsze dostosowanie terapii do potrzeb klienta.
 2. Empatia i intuicja w praktyce terapeutycznej – zdobędziesz umiejętność głębokiej empatii i intuicji, niezbędne w pracy terapeuty, co umożliwi skuteczniejsze wspieranie klientów w ich procesie zdrowienia.
 3. Skupienie i uważność – nabędziesz zdolność do uważnej obserwacji i skupienia na procesach zachodzących w organizmie, co jest kluczowe dla efektywnego przywracania równowagi i regeneracji tkanek oraz modeli energetycznych.

Radiestezja terapeutyczna i teleradiestezja : 13 – 14 lipca 2024

Radiestezja terapeutyczna i teleradiestezja (ilość wolnych miejsc: brak wolnych miejsc)
Inwestycja dla słuchaczy: 500 zł
Inwestycja dla absolwentów kierunku Naturopata: 500 zł

Inwestycja dla pozostałych osób: 1050 zł
Instruktor: Piotr Dacjusz Górski

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE - Radiestezja terapeutyczna i teleradiestezja

Główny cel kursu radiestezji terapeutycznej i teleradiestezji

Celem kursu radiestezji jest wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania wahadełka w celu diagnostyki i terapii energetycznej. Uczestnicy kursu nauczą się, jak interpretować i stosować różne techniki radiestezyjne do identyfikacji oraz korygowania zaburzeń energetycznych w ciele i umyśle, zarówno w bezpośrednim kontakcie z klientem, jak i na odległość.

Kurs skupia się na:

 1. Rozumieniu podstaw radiestezji – uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę na temat teorii i zasad radiestezji, w tym sposobów, w jakie wahadła mogą być używane do wykrywania i manipulowania energiami.
 2. Nauce praktycznego stosowania wahadełka – kursanci otrzymają praktyczne szkolenie w zakresie korzystania z wahadełka Karnak, w tym technik pracy na biometrach i diagramach, co pozwoli na dokładną analizę i pracę z czakrami.
 3. Zastosowaniu radiestezji w terapii – uczestnicy nauczą się, jak efektywnie przeprowadzać sesje energetyczne, wykorzystując radiestezję do adresowania konkretnych problemów energetycznych i emocjonalnych klientów.

Cel ten podkreśla rozwój umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, które są kluczowe dla zrozumienia i spełniania potrzeb klientów. Kurs ma również na celu rozwijanie intuicyjnych zdolności diagnostycznych uczestników, co jest niezbędne dla głębszego połączenia z klientami i efektywniejszej terapii.

Kurs ten jest przeznaczony zarówno dla osób początkujących, jak i tych z doświadczeniem w dziedzinie alternatywnych metod uzdrawiania, które poszukują efektywnych narzędzi do zwiększenia swojej intuicji oraz wrażliwości na otaczający świat.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

 1. Podstawy radiestezji – poznasz teoretyczne podstawy radiestezji, w tym zasady działania i mechanizmy wykrywania energii i wibracji za pomocą wahadełka.
 2. Zastosowania radiestezji – nauczysz się różnorodnych zastosowań radiestezji w kontekście terapeutycznym oraz sposobów na zwiększenie intuicji i wrażliwości na otaczający świat.
 3. Techniki diagnostyki energetycznej – zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych i zaawansowanych technik diagnostyki energetycznej zarówno w kontaktach osobistych, jak i na odległość.

Jakie nabędziesz umiejętności?

 1. Praca z wahadełkiem Karnak – nauczysz się efektywnie używać wahadełka Karnak do analizy energetycznej i pracy z czakrami, w tym interpretacji wyników i diagnozowania stanów energetycznych.
 2. Prowadzenie sesji energetycznych – rozwiniesz umiejętności niezbędne do planowania i przeprowadzania sesji energetycznych, używając radiestezji do identyfikacji i korygowania zaburzeń energetycznych.
 3. Wykorzystanie biometrów i diagramów – opanujesz techniki pracy z biometrami i diagramami do analizy i korygowania różnych aspektów energetycznych ciała i umysłu klienta.

Jakie kompetencje społeczne rozwiniesz?

 1. Komunikacja i doradztwo w zakresie radiestezji – rozwiniesz umiejętności komunikacyjne niezbędne do efektywnego przekazywania klientom informacji o procesach i wynikach sesji radiestezyjnych oraz ich znaczeniu dla zdrowia i dobrostanu.
 2. Empatia i zrozumienie potrzeb klientów – nauczysz się empatycznego podejścia do potrzeb i problemów klientów, co jest kluczowe w identyfikacji prawdziwych źródeł problemów energetycznych i emocjonalnych.
 3. Rozwój intuicyjnych zdolności diagnostycznych – rozwiniesz własne intuicyjne zdolności, które są nieocenione w pracy z radiestezją, pozwalając na głębsze połączenie z energetycznymi aspektami klienta oraz lepsze zrozumienie jego stanu. 

Informacje organizacyjne o kursach:

 • Miejsce zajęć: Katowice, ul. Kościuszki 25
 • Godziny trwania zajęć: od 10.00 do 18.00
 • Poziom zaawansowania: średni
 • Zapisy: wyślij e-mail do sekretariatu (sekretariat@zenreiki.edu.pl)

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

  Zobacz jakie są zasady udzielania rabatu na niektóre kursy i szkolenia dla aktywnych słuchaczy Szkoły Zen Reiki w Polsce