Obowiązek informacyjny – RODO

Szanowni Państwo, Uczniowie i Słuchacze Szkoły Zen Reiki w Polsce,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z powyższym realizując swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy, zwracamy się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator danych Piotr Dacjusz Górski, ul. Staromiejska 6/10d, Katowice (40-013)
Cele przetwarzania 
 • wykonanie umowy,
 • marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora danych,
 • rozpatrzenie reklamacji,
 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
Podstawy prawne przetwarzania 
 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych za pośrednictwem zewnętrznej platformy Office365 której właścicielem jest firma Microsoft
  z siedzibą w Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone
  z Oddziałem w Polsce, znajdującym się przy Al. Jerozolimskich 195A w (02-222) Warszawie
 • w celu zarządzania Pani / Pana danymi przez okres obowiązywania Pani / Pana umowy ze Szkołą oraz w celu ewidencjonowania i przetwarzania Pani / Pana danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Odbiorcy danych
 • dane mogą zostać wprowadzone i zweryfikowane w Systemie Informacji Oświatowej (SIO)
 • dane mogą zostać przekazane firmie Microsoft w celu rejestracji na platformie Office365
 • dane mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej i państwowej
 • dane mogą zostać udostępnione nauczycielowi prowadzącemu z Panią / Panem wykłady, warsztaty lub inne zajęcia.
Prawa związane z przetwarzaniem danych 
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • inne prawa określone w Zasady Przetwarzania Danych Osobowych 

Informacja o ograniczonym zakresie stosowania przepisów RODO w Szkole Zen Reiki w Polsce

Przepis RODO Art. 5 – Do przetwarzania danych osobowych o których mowa w art. 188a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, art. 95b ustawy o systemie oświaty, nie stosuje się art. 5 ust. 2 RODO – w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO.

Przepis RODO Art. 12 i Art. 15 – Obowiązki z art. 12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art. 188a ustawy Prawo oświatowe, art. 95b ustawy o systemie oświaty).

Przepis RODO Art. 13, Art. 14, Art. 17, Art. 18 i Art. 19 – Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty.

Przepis RODO Art. 34 – Przepisu art 34 RODO nie stosuje się, jeżeli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie internetowej.


Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: www.zenreiki.szkola.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych/ informacją na temat przetwarzania danych osobowych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close