Superwizja

Superwizja prowadzona przez Szkołę Zen Reiki w Polsce ma na celu pomóc naturoterapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z klientem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym po stronie samego naturoterapeuty, jak i klienta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług naturoterapeutycznych.

Superwizja może przebiegać jako proces indywidualny lub grupowy.

Superwizja prowadzona w Szkole Zen Reiki w Polsce uwzględnia trzy obszary:

 • formacyjny – związany z rozwojem własnych zasobów przez osobę udzielającą wsparcia – naturoterapeutę;
 • normatywny – związany z przestrzeganiem przyjętych zasad etyki zawodowej;
 • wzmacniający – związany z regeneracją sił własnych naturoterapeuty.

Superwizja obejmuje regularne spotkania naturoterapeuty z innymi specjalistami pod okiem doświadczonego trenera. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków naturoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji.

Szkoła Zen Reiki w Polsce prowadzi regularne superwizje dla:

 • praktyków terapii naturalnych – naturopatów
 • praktyków Usui Reiki
 • praktyków Kundalini Reiki

Czas trwania superwizji:

 • superwizja online przez ZOOM: 2 godziny
 • superwizja stacjonarna w Katowicach: 3 godziny

Miejsce spotkań Online: Online – ZOOM
Miejsce spotkań superwizji stacjonarnych: Katowice, ul. Kościuszki 25

 

Jaka jest inwestycja w superwizje?

 • jesteś uczniem lub słuchaczem szkoły i po raz pierwszy uczestniczysz w superwizji – inwestycja (czesne): 10 złotych
 • jesteś uczniem lub absolwentem szkoły i po raz drugi lub więcej uczestniczysz w superwizji – inwestycja (czesne): 60 złotych
 • chcesz wziąć udział w superwizji a nie jesteś uczniem lub absolwentem szkoły – inwestycja (czesne): 150 złotych.

 

Jak zapisać się na superwizję?

 • wyślij wiadomość do sekretariatu (sekretariat@zenreiki.edu.pl) z prośbą o udział w superwizji.

 

Każdy uczestnik superwizji otrzymuje zaświadczenie udziału w superwizji grupowej prowadzonej przez superwizora Szkoły Zen Reiki w Polsce w wymiarze 2 lub 3 godzin.

TERMINY ODBYWANIA SIĘ SUPERWIZJI znajdziesz w kalendarzu kursów i warsztatów.

 

superwizja w naturoterapii. Sesje super wizyjne dla reiki