Zaawansowany kurs z zakresu ziołolecznictwa, aromaterapii oraz towaroznawstwa zielarskiego z opieką wykwalifikowanego naturopaty, sprzedawcy ziół i suplementów diety.

Zielarz – Fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) z towaroznawstwem zielarskim

Kurs zawodowy: zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) z uprawnieniami do prowadzenia sklepu zielarsko – medycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 21 poz. 118 z póź. zm.).

Dla kogo dedykujemy kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osoby które chcą zostać specjalistami z dziedziny ziołolecznictwa i aromaterapii w zawodzie zielarz-fitoterapeuta oraz chcą podjąć pracę na stanowisku sprzedawcy w sklepie zielarsko-medycznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kursu może przystąpić osoba, która posiada minimum wykształcenie średnie – nie jest wymagane świadectwo dojrzałości (matura).

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z podstawami:

 • farmakologii,
 • farmakognozji,
 • fitochemii roślin leczniczych i trujących,
 • botaniki,
 • towaroznawstwa zielarskiego,
 • psychologii zdrowia,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zasad składania mieszanek ziołowych,
 • fitoterapii w jednostkach chorobowych,
 • dietetyka i fizjologia żywienia,
 • aromaterapii,
 • hortiterapii,
 • rodzajów, sposobu znakowania opakowań znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej;
 • zasad prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu;

Absolwent naszego szkolenia będzie przygotowany m.in. do:

 • prowadzenia własnego sklepu zielarsko-medycznego.
 • prowadzenia obsługi klienta sklepu zielarskiego na bardzo wysokim poziomie.
 • udzielania rad i wskazówek co do stosowania ziół oraz aromaterapii w profilaktyce i chorobie.

Kończąc kurs uczeń zdaje egzaminy z:

 1. towaroznawstwo zielarskie;
 2. zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu 323012);
 3. ziołolecznictwo w terapiach naturalnych i komplementarnych;
 4. aromaterapia w terapiach naturalnych i komplementarnych.

Podstawa prawna:

 • Podstawę prawną działania Szkoły Zen Reiki w Polsce stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). Jak również określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632 z póz. zm.)
 • Zawód sprzedawcy w sklepie zielarsko – medycznym reguluje ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r., nr 75 poz 492) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2009r, nr 21 poz 118 z późn. zm.)
 • Praktykę i naukę zawodową nadzoruje instytucja szkoleniowa pn. „Piotr Dacjusz Górski” z Tarnowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.)

Forma kształcenia:

Kurs zielarz-fitoterapeuta oraz towaroznawstwo zielarskie jest kursem prowadzonym w systemie samokształcenia kierowanego na odległość – przez Internet ze stałą opieką wykwalifikowanego nauczyciela i instruktora przedmiotu.

Cały kurs obejmuje trzy podstawowe moduły + praktyka zawodowa:

 • 90 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu towaroznawstwo zielarskie.
 • 90 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu zielarz-fitoterapeuta.
 • 56 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu ziołolecznictwo.
 • 10 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych z przedmiotu aromaterapia.
 • 80 godzin praktyki zawodowej.

Zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego – e-learning za pośrednictwem spotkań i konferencji online – przez Internet za pośrednictwem udostępnionego przez Szkołę programu komputerowego.

Szczegółowy wykaz godzin: Wykłady 246; Ćwiczenia/seminaria 60; Projekty/opracowania 60; Konsultacje 20; Praktyki zawodowe 80; Nauka własna 200; Egzaminy 6.

Inwestycja w kurs:

miesięczne czesne:  285 zł – płatne do 5 dnia każdego miesiąca nauki

Wpisowe – opłata jednorazowa: 99 zł

Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy minimum 6 miesięcy przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej za kurs w wysokości 50 zł. Aby skorzystać ze zniżki wymagane jest przesłanie do szkoły oryginalnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy.


Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close