Zaawansowany kurs z zakresu ziołolecznictwa, aromaterapii oraz towaroznawstwa zielarskiego z opieką wykwalifikowanego naturopaty, sprzedawcy ziół i suplementów diety.

Zielarz, ziołolecznictwo – Fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) z towaroznawstwem zielarskim. jak zostać zielarzem? Kursy zielarstwo – Szkoła Zen Reiki


Kurs – Zielarz-Fitoterapeuta jest fakultatywną częścią kierunku terapie naturalne (Naturopata)

Więcej informacji na stronie: Kurs Naturopata


Kurs zawodowy: zielarz – fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) z uprawnieniami do prowadzenia sklepu zielarsko – medycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 21 poz. 118 z póź. zm.).

Dla kogo dedykujemy kurs?
Kurs przeznaczony jest dla osoby które chcą zostać specjalistami z dziedziny ziołolecznictwa i aromaterapii w zawodzie zielarz-fitoterapeuta oraz chcą podjąć pracę na stanowisku sprzedawcy w sklepie zielarsko-medycznym.

Kierunek zielarz – fitoterapeuta prowadzony jest w ramach zajęć fakultatywnych na kierunku terapie naturalne i komplementarne – NATUROPATA.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kursu może przystąpić osoba, która posiada minimum wykształcenie średnie – nie jest wymagane świadectwo dojrzałości (matura).

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z podstawami:

 • farmakologii,
 • farmakognozji,
 • fitochemii roślin leczniczych i trujących,
 • botaniki,
 • towaroznawstwa zielarskiego,
 • psychologii zdrowia,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zasad składania mieszanek ziołowych,
 • fitoterapii w jednostkach chorobowych,
 • dietetyka i fizjologia żywienia,
 • aromaterapii,
 • hortiterapii,
 • rodzajów, sposobu znakowania opakowań znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej;
 • zasad prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu;

Absolwent naszego szkolenia będzie przygotowany m.in. do:

 • prowadzenia własnego sklepu zielarsko-medycznego.
 • prowadzenia obsługi klienta sklepu zielarskiego na bardzo wysokim poziomie.
 • udzielania rad i wskazówek co do stosowania ziół oraz aromaterapii w profilaktyce i chorobie.

Forma kształcenia:

Kurs zielarz-fitoterapeuta jest kursem prowadzonym w systemie samokształcenia kierowanego na odległość – przez Internet z zajęciami online na żywo, ze stałą opieką wykwalifikowanego nauczyciela i instruktora przedmiotu.

Słuchacz w trakcie trwania nauki ma dostęp do nielimitowanych konsultacji telefonicznych lub udziału w konsultacjach online z nauczycielami w godzinach ich dyżurowania.

Zajęcia prowadzone są w systemie samokształcenia kierowanego – e-learning za pośrednictwem spotkań i konferencji online – przez Internet za pośrednictwem udostępnionego przez szkołę programu (aplikacji) na komputer, tablet i/lub telefon.

 


Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57