Wpływ terapii reiki na ból i lęk u dorosłych

Badanie zatytułowane Effect of reiki therapy on pain and anxiety in adults: an in-depth literature review of randomized trials with effect size calculations (Wpływ terapii reiki na ból i lęk u dorosłych: dogłębny przegląd literatury randomizowanych badań z obliczeniami wielkości efektu), opublikowane w 2018 roku w czasopiśmie „Pain Management Nursing”, przeprowadzono w celu oceny wpływu terapii reiki na ból i lęk u dorosłych. Badanie to jest przeglądem literatury obejmującym randomizowane badania kliniczne, w których oceniano skuteczność Metody Reiki.

Celem badania było dokładne zbadanie dostępnych dowodów na skuteczność reiki w łagodzeniu bólu i lęku u dorosłych, z wykorzystaniem szczegółowych obliczeń wielkości efektu. Autorzy skupili się na analizie wyników różnych badań, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz potencjalnych korzyści z terapii reiki.

Wyniki przeglądu sugerują, że reiki może być skutecznym narzędziem w zarządzaniu bólem i lękiem, choć autorzy podkreślają konieczność przeprowadzenia dalszych badań, aby potwierdzić te wyniki i lepiej zrozumieć mechanizmy działania reiki.

Dokładne informacje na temat metodologii, zakresu badania oraz wniosków można znaleźć w oryginalnym artykule na stronie PubMed