Wpływ mis dźwiękowych na zdrowie człowieka – Przegląd systematyczny, badanie z 2020 roku

Badanie opublikowane w 2020 roku w Pain Management Nursing bada wpływ terapii misami śpiewającymi (misami dźwiękowymi) na zdrowie ludzkie. Przegląd obejmował cztery badania, z których każde wykazało potencjalne korzyści, takie jak poprawa samopoczucia emocjonalnego, zmniejszenie lęku, depresji, zmęczenia, a także poprawa parametrów fizjologicznych jak ciśnienie krwi i tętno. Wyniki sugerują, że masaż dźwiękiem mis może być korzystny dla zdrowia, choć podkreślono potrzebę dalszych […]

Uzdrawiająca moc dźwięku mis – Badanie naukowe z 2023 roku

Badanie zatytułowane Exploring the healing power of singing bowls: An overview of key findings and potential benefits (Odkrywanie uzdrawiającej mocy mis śpiewających: Przegląd kluczowych ustaleń i potencjalnych korzyści) bada starożytną praktykę medytacji dźwiękiem mis dźwiękowych (śpiewających). Badanie wskazało na potencjalne korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego, takie jak redukcja negatywnych emocji i poprawa ciśnienia krwi, tętna oraz częstości oddechów. Zauważono, […]

Terapia biopolem redukuje wzrost komórek raka trzustki – badanie kliniczne z 2022 roku

Terapia biopolem hamowała wzrost ludzkich komórek raka trzustki poprzez modulację cyklu komórkowego i potencjałów napięcia komórkowego Badanie opublikowane na stronie American Association for Cancer Research (15 czerwca 2022) pokazuje, że terapia bioenergetyczna hamuje wzrost komórek rakowych trzustki poprzez modulację cyklu komórkowego i potencjałów napięcia komórkowego. Eksperymenty wykazały, że terapia bioenergetyczna znacząco obniżyła żywotność komórek rakowych trzustki Panc-1 i Panc02 w porównaniu do kontroli. […]

Randomizowane, kontrolowane badanie wpływu reiki na redukcję stresu i relaksację

Badanie zatytułowane A randomized controlled trial of the effects of reiki on stress reduction and relaxation (Randomizowane, kontrolowane badanie wpływu reiki na redukcję stresu i relaksację), opublikowane w 2015 roku, przeprowadzone przez grupę naukowców i opublikowane w czasopiśmie „Journal of Alternative and Complementary Medicine”, koncentruje się na ocenie wpływu Metody Reiki na redukcję stresu i relaksację. Celem badania było sprawdzenie, czy reiki, popularna forma terapii energetycznej, jest […]

Skuteczność reiki w leczeniu przewlekłego bólu

Badanie zatytułowane Effectiveness of reiki for chronic pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, (Skuteczność reiki w leczeniu przewlekłego bólu: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych) opublikowane w 2022 roku, stanowi systematyczny przegląd i meta-analizę randomizowanych badań kontrolowanych dotyczących skuteczności terapii Reiki w leczeniu przewlekłego bólu. Badanie to zostało przeprowadzone przez grupę naukowców i opublikowane w czasopiśmie „Pain Medicine”. Celem tego […]

Reiki w leczeniu fibromialgii: randomizowane badanie kontrolowane

Badanie zatytułowane Reiki for the treatment of fibromyalgia: a randomized controlled trial (Reiki w leczeniu fibromialgii: randomizowane badanie kontrolowane), opublikowane w 2015 roku, przeprowadzone przez grupę naukowców i opublikowane w czasopiśmie „Journal of Alternative and Complementary Medicine”, skupia się na ocenie skuteczności terapii reiki w leczeniu fibromialgii. Fibromialgia to przewlekłe schorzenie charakteryzujące się rozległym bólem mięśniowo-szkieletowym oraz zmęczeniem, a badanie to miało na celu sprawdzenie, czy Metoda Reiki może być […]

Wpływ terapii reiki na ból i lęk u dorosłych – Badanie kliniczne z 2014 roku

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Pain Management Nursing” w 2014 roku, zatytułowane Effect of reiki therapy on pain and anxiety in adults: an in-depth literature review of randomized trials with effect size calculations (Wpływ terapii reiki na ból i lęk u dorosłych: dogłębny przegląd literatury randomizowanych badań z obliczeniami wielkości efektu), jest dogłębnym przeglądem literatury dotyczącej wpływu terapii reiki na ból i lęk u osób dorosłych. Autorzy […]

Wielkoskalowe badanie skuteczności reiki dla zdrowia fizycznego i psychicznego

W badaniu przeprowadzonym przez Natalie L Dyer, Ann L Baldwin i William L Randa, które miało miejsce w 2019 roku, zbadano efektywność pojedynczej sesji reiki na zdrowie fizyczne i psychiczne w dużej, niemedycznej próbie ludzi. To pionierskie badanie, realizowane w prywatnych praktykach reiki w całych Stanach Zjednoczonych, dostarcza ważnych informacji na temat potencjalnych korzyści płynących z tej alternatywnej formy terapii. W badaniu uczestniczyło 99 praktykujących reiki. Każdy z klientów wypełnił […]

Czy reiki wpływa korzystnie na objawy zdrowia psychicznego bardziej niż placebo?

Wyniki badania Does reiki benefit mental health symptoms above placebo? opublikowanego w 2022 roku, dostarczają istotnych informacji na temat skuteczności terapii reiki w kontekście zdrowia psychicznego. Badanie zostało przeprowadzone przez grupę naukowców z różnych instytucji, skupiając się na objawach takich jak stres, depresja, lęk i wypalenie zawodowe. Badanie to zostało przeprowadzone w celu oceny, czy terapia reiki może być bardziej skuteczna niż placebo w leczeniu objawów […]

Reiki a depresja i samoocena stresu – Badanie Kliniczne

Długotrwały wpływ leczenia energetycznego na objawy depresji psychicznej i samooceny stresu – Badanie Kliniczne Badanie przeprowadzone przez: Adina Goldman Shore Data badania: maj – czerwiec 2004; 10(3):42-8. Streszczenie: Długoterminowe efekty leczenia energetycznego zostały zbadane w projekcie eksperymentalnym wykorzystującym 3 x 3 czynnik MANOVA na objawy depresji psychicznej i samooceny stresu, mierzonych za pomocą Inwentarza Depresji Becka, Skali Beznadziejności Becka i Skali Postrzeganego Stresu. Czterdziestu sześciu […]

Wpływ terapii reiki na ból i lęk u dorosłych

Badanie zatytułowane Effect of reiki therapy on pain and anxiety in adults: an in-depth literature review of randomized trials with effect size calculations (Wpływ terapii reiki na ból i lęk u dorosłych: dogłębny przegląd literatury randomizowanych badań z obliczeniami wielkości efektu), opublikowane w 2018 roku w czasopiśmie „Pain Management Nursing”, przeprowadzono w celu oceny wpływu terapii reiki na ból i lęk u dorosłych. Badanie to jest przeglądem literatury […]

Reiki a zmęczenie w chorobie nowotworowej – Badanie Kliniczne

Pilotażowa krzyżowa próba reiki kontra odpoczynek w leczeniu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową Badanie przeprowadzone przez: Kathy L Tsang z Wydział Psychologii Uniwersytetu Calgary, Alberta, Kanada, oraz Linda E Carlson i Karin Olson Publikacja: marzec 2007; 6(1):25-35. Streszczenie: Zmęczenie jest niezwykle częstym efektem ubocznym występującym podczas leczenia nowotworów i powrotu do zdrowia. Ograniczone badania dotyczyły strategii wywodzących się z medycyny komplementarnej i alternatywnej w celu zmniejszenia zmęczenia związanego […]