EGZAMIN: podstawy ziołolecznictwa

Informujemy, że 24 czerwca 2022 odbędzie się egzamin nieobowiązkowy, dodatkowy z przedmiotu: PODSTAWY ZIOŁOLECZNICTWADo egzaminu mogą przystąpić aktywni słuchacze z grup NAT A, NAT B oraz NAT C.

Egzamin zaplanowany jest na:

Egzamin przeprowadzony zostanie w godzinach od 19.30 do 21.00

WAŻNE! Egzamin należy wypełnić i zatwierdzić najpóźniej do godziny 21.00. Zatwierdzenie / wysłanie egzaminu po 21.00 zostanie odrzucone a egzamin nie zostanie zaliczony.

UWAGA! Aby wziąć udział w egzaminie należy wypełnić i przesłać do szkoły elektroniczne zgłoszenie: https://zenreiki.szkola.pl/egzamin-dodatkowy-zgloszenie/ . Formularz zgłoszenia będzie aktywny w terminie 15 – 21 czerwca 2022

Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które wysłały zgłoszenie. Przystąpienie do egzaminu bez wczesniejszego wysłania zgłoszenia nie będzie zaliczone.