Dobre Feng Shui dla firmy

Architektura i wystrój budynków i pomieszczeń komercyjnych służy efektywności wykonywanej w nich pracy oraz wizerunkowi firmy, a funkcja każdego budynku komercyjnego powinna wspierać krótko- i długoterminowe cele firmy.

Sztuka Feng Shui kładzie nacisk na to, by decyzje dotyczące lokalizacji oraz wystroju biura przyczyniały się do sukcesu firmy.

Dobre Feng Shui pomaga zapewnić pomyślność finansową firmy, przyjazną atmosferę w pracy, zadowolonych klientów i perspektywy rozwoju niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań. Osoby pracujące w takiej firmie mają także duże większe szanse na satysfakcjonującą karierę i awans.

Spójrzmy na podstawowe elementy składające się na Feng Shui siedziby firmy.

 

Czynniki zewnętrzne

 1. Lokalizacja

Fizyczne usytuowanie biura czy fabryki jest niezwykle istotne. Wnikliwa obserwacja otoczenia potencjalnej lokalizacji może pomóc podjąć właściwą decyzję. Energia sukcesu jest z łatwością wyczuwana w dzielnicach czy obszarach miasta, które są zadbane, z prężnie działającymi firmami, sklepami i restauracjami. Jeśli rozważana jest lokalizacja poza miastem, bujna naturalna roślinność, niezanieczyszczone powietrze oraz harmonijny krajobraz wskazują na dobre Feng Shui.

Oczywiście energia miejsc ma również charakter cykliczny i zainwestowanie w obszar, który obecnie nie jest atrakcyjny, ale ma potencjał, może okazać się sukcesem. Należy jednak wziąć pod uwagę historię miejsca, dlaczego budynek czy obszar popadł w ruinę, czy poprzedni właściciele zbankrutowali, czy było to jednorazowe zdarzenie czy kolejne firmy upadały lub wyprowadzały się z danej lokalizacji. W takim przypadku najlepiej zrezygnować z tego miejsca i skorzystać z cudzych błędów i negatywnych doświadczeń.

Jeżeli działalność firmy opiera się na bezpośrednich kontaktach z klientami (np. restauracja, sklep, fryzjer), należy zwrócić uwagę, czy w danej lokalizacji mieszkają lub pracują potencjalni klienci, a także czy jest możliwość dojazdu klientów spoza bezpośredniego sąsiedztwa (transport publiczny, wygodne drogi dojazdowe, parking).

 1. Budynek i bezpośrednie otoczenie

Szukając miejsca dla firmy, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę Feng Shui całego budynku, w którym znajduje się przestrzeń do wynajęcia lub kupna. Podstawowe punkty to:

 • zatrute strzały z innych budynków (ostro zakończone dachy, ostre elementy skierowane na nasz budynek, ostre kąty ścian innych budynków) lub infrastruktury miasta (latarnie, słupy wysokiego napięcia, pojedyncze drzewa),
 • zatrute strzały pochodzące z dróg biegnących w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (ulice lub drogi mierzące prosto w budynek, ulice biegnące łukiem, gdzie budynek jest usytuowany po zewnętrznej stronie łuku, estakady, drogi szybkiego ruchu),
 • przeszkody w napływie dobroczynnej energii do budynku (mur lub inny wysoki budynek bezpośrednio przed głównym wejściem, wysokie i „przytłaczające” budynki w bezpośrednim sąsiedztwie),
 • niekorzystne usytuowanie (w sąsiedztwie cmentarza, szpitala, zbiornika wodnego na tyłach budynku, odkrywkowej kopalni lub kamieniołomów).

Z kolei korzystne Feng Shui to usytuowanie zapewniające „4 mityczne zwierzęta”:

 • Czarny żółw z tyłu, czyli wzgórze lub wyższy harmonijny budynek,
 • Zielony Smok z lewej, czyli wysokie drzewa lub budynek,
 • Biały Tygrys z prawej, czyli mur lub niższy budynek,
 • Czerwony Feniks z przodu, czyli otwarta przestrzeń przed wejściem.

Źródłem dobrego Feng Shui są ulice i drogi o umiarkowanym ruchu, łagodnie okrążające budynek, ponieważ pozwalają Chi napływać stałym, łagodnym strumieniem.

 1. Drzwi i kierunek głównego wejścia

Główne wejście do budynku i do biura ma kluczowe znaczenie dla jakości Feng Shui firmy (podobnie jak i domu).

Niezwykle istotny jest kierunek, na który otwierają się główne drzwi (czyli kierunek, z którego napływa energia do budynku). Drzwi powinny otwierać się na jeden z korzystnych kierunków właściciela firmy lub osoby zarządzającej biurem (jeśli jest to jeden z oddziałów przedsiębiorstwa). Korzystne kierunki ustala się po obliczeniu liczby Kua z daty urodzenia. Zasada ta jest tak ważna, że często zmienia się usytuowanie głównego wejścia w istniejących budynkach, kiedy następuje zmiana na stanowisku CEO lub jeśli nie ma takiej możliwości, zarządzający firmą używa bocznego wejścia, którego kierunek jest korzystny dla niego.

Samo wejście i drzwi powinno być w równowadze i harmonii z całym budynkiem.  Drzwi powinny dawać wrażenie solidności i bezpieczeństwa. Z punktu widzenia przepływu Chi, preferowane są drzwi obrotowe, jeśli takie mogą być zainstalowane.

 

Biuro i miejsce pracy

 1. Plan biura

Plan biura powinien być opracowany z myślą o korzystnym przepływie energii Chi. Ścianki działowe, biurka, urządzenia biurowe, rośliny należy rozmieścić tak, by z jednej strony energia Chi w łagodny sposób opływała każdy fragment biura, a z drugiej tak, by żadna z osób pracujących w biurze nie była narażona na Shar Chi pochodzące z ostrych kątów ścian czy mebli. Jeśli jest to niemożliwe, należy zastosować remedia np. rośliny w celu rozproszenia niekorzystnej energii lub skierowania jej w odpowiednie miejsce.

Wejście do biura i strefa recepcji powinny być oddzielone od głównej części biura i wszystkiego co się w nim na co dzień dzieje. Recepcja powinna sprawiać wrażenie spokoju, porządku i profesjonalizmu. Idealna recepcja to:

 • jasne oświetlenie,
 • porządek,
 • dobrze widoczne biurko recepcjonistki ustawione nie na wprost wejścia, z solidną ścianą za plecami recepcjonistki,
 • dobrze widoczne logo lub nazwa firmy,
 • świeże powietrze i przyjemny zapach,
 • żywe rośliny wzmacniające energię wzrostu,
 • element płynącej wody taki jak akwarium z żywymi rybami lub elektryczna fontanna symbolizujące energie bogactwa i obfitości.

Do aranżacji głównej części biura można użyć diagramu Pakua, tak by najważniejsze pomieszczenia (biuro właściciela lub osoby zarządzającej, sala konferencyjna) były zlokalizowane w głębi biura w obszarach odpowiadających za bogactwo i rozwój, jak również były zgodne z korzystnymi kierunkami tej osoby. Z kolei łazienki, kuchnie, składy należy umieścić w obszarach związanych z niekorzystnymi kierunkami.

Pracownicy biura powinni mieć możliwość takiego ustawienia swoich stanowisk pracy by siedząc przy biurku mieć za plecami ścianę i patrzeć w korzystnym dla siebie kierunku (tak zwana power position). Zwiększy to znacząco ich efektywność w pracy jak i zadowolenie z życia.

 1. Energie Yin i Yang w biurze

Dwie siły Yin i Yang działają razem tworząc ruch energii dążąc do równowagi. Również w biurze równowaga między nimi jest niezbędna dla efektywnego działania właściwie w każdej organizacji. Codzienna praca administracyjna i produkcyjna jest energią Yin, podczas gdy kreatywne sesje burzy mózgów, promocja czy napięcie wynikające z niebezpieczeństwa niedotrzymania terminu są energią Yang. Jakkolwiek nieprzewidywalne i trudne do zarządzania są te działalności, wyposażenie i dekoracja biura stanowią element, którym można wpływać na równowagę Yin i Yang.

Jeśli atmosfera w biurze jest zbyt Yang, brakuje przełożenia pomysłów kreatywnych na konkretne działanie plus atmosfera biura buduje wysoki poziom stresu. Jeśli przeważa energia Yin, firma może przestać się rozwijać i mieć problemy z efektywnością.

Poniższa tabelka zestawia elementy Yin i Yang w biurze:

Yang – cechy biura

 • urządzenia techniczne, komputery, telefony
 • biurka z ostrymi brzegami
 • metalowe szafki na akta
 • duży ruch osób w biurze
 • głośne i częste rozmowy
 • jasne oświetlenie i jasne kolory
 • metaliczne i odbijające światło powierzchnie
Yin – cechy biura

 • dużo papierowych dokumentów
 • dywany i zasłony
 • obrazy na ścianach
 • ciemne meble
 • niewiele osób w biurze
 • drewniane szafy na akta
 • miękkie meble i elementy dekoracyjne z wyraźną fakturą
 • oświetlenie punktowe
Yang – czynności

 • burza mózgów
 • gonienie terminów
 • marketing
 • aktywna sprzedaż
 • promocja
Yin – czynności

 • administracja
 • tworzenie
 • produkcja
 • pakowanie
Yang – osoby osobowości

 • entuzjastyczne
 • energetyczne
 • dokładne
 • ekstrawertyczne
Yin – osoby osobowości

 • pasywne
 • kreatywne
 • metodyczne
 • z wyobraźnią
 1. Wyposażenie i dekoracja

Wyposażenie i dekoracja wpływają nie tylko na równowagę między energią Yin i Yang, ale mogą również wzmacniać lub osłabiać energię poszczególnych żywiołów (drzewo, ogień, ziemia, metal, woda) w biurze, a przez to bezpośrednio wpływać na powodzenie firmy. Dzieje się to na przynajmniej dwóch poziomach:

 • na poziomie diagramu Pakuła i współdziałania z energiami miejsca w celu stworzenia jak najlepszego Feng Shui danej lokalizacji;
 • na poziomie wpływu żywiołów na konkretny rodzaj działalności prowadzonej przez firmę.

Energia drzewa jest energią wzrostu, rozwoju, nowych przedsięwzięć, ruchu, realizacji planów. Branże charakteryzujące się energią drzewa to biura projektowe, edukacja, biura podróży, opieka nad dziećmi, florystyka.

Energia ognia to energia wychodząca na zewnątrz, dynamiczna, doprowadzająca przedsięwzięcia do rozkwitu, promująca. Branże charakteryzujące się energią ognia to domy wydawnicze, public relations, marketing, laboratoria badawcze, kawiarnie, restauracje, sklepy, działalność związana ze sportem.

Energia ziemi jest energią produktywną, przemieniającą idee w produkty, racjonalną. Branże charakteryzujące się energią ziemi to szkółki ogrodnicze, rolnictwo, kamieniołomy, ceramika, drukarnie, firmy budowlane, usługi hotelarskie.

Energia metalu to energia kreatywna, twórcza, silna, nieruchoma, a branże z nią związane to przemysł metalurgiczny, biżuteryjny, bankowość, usługi finansowe i księgowe, agencje rządowe.

Energia wody jest energią całkowicie Yin i sugeruje brak aktywnego działania, ale gdzie istnieje stały przepływ energii, tak jak w usługach magazynowych i składowania czy liniach produkcyjnych.

Wykorzystując właściwości kolorów, kształtów i materiałów związanych z poszczególnymi żywiołami oraz wykorzystując znajomość podstawowych cyklów przemian,, można umiejętnie tworzyć w biurze energetyczną atmosferę sprzyjająca rozwojowi i wspierającą sukces firmy.

 1. Niewidzialne zagrożenia (tworzywa sztuczne, zamknięty obieg powietrza, sztuczne światło, smog elektromagnetyczny).

Nowoczesne biura na pierwszym miejscu stawiają funkcjonalność i efektywność kosztową: wielopiętrowe biurowce, zbudowane z metalowych klatek konstrukcji i wypełnione materiałami ropopochodnymi, zabezpieczone chemicznymi substancjami, z zamkniętymi obiegami powietrza bez możliwości otworzenia okien. Także wyposażenie typowego biura składa się mebli, wykładzin i urządzeń wykonanych z materiałów syntetycznych. Wszystko to składa się na niewidzialne, ale bardzo realne zagrożenia dla osób pracujących w takich biurach. Sick Building Symptome jest zjawiskiem znanym od kilkudziesięciu lat i opisuje problemy i choroby spotykające osoby pracujące w nowoczesnych biurach. Ponieważ dobrostan pracowników przekłada się bezpośrednio na sukces i powodzenie firmy, również ten czynnik powinien być brany pod uwagę przy planowaniu nowego biura.

Dodatkowo wspomniane metalowe konstrukcje, choć z reguły niewidoczne, są źródłem Shar Chi, tak jak tradycyjne belki drewniane. Co więcej, ilość pięter w biurowcu pomnaża efekt tych konstrukcji.

Najczęściej wybór biura w nowoczesnym budynku jest jedyną opcją dla wielu firm, ze względów czy to finansowych, czy prestiżowych, czy funkcjonalnych. W takim przypadku należy optować za przestrzenią z możliwością otwierania okien, wprowadzić oświetlenie z pełnym spektrum, jak najwięcej materiałów naturalnych (szczególnie na podłodze) oraz żywe rośliny wnoszące energię natury do wnętrza.

 

Energia firmy

 1. Energia osób pracujących w firmie

Energia biura to nie tylko energia budynku, mebli, urządzeń. To w równym stopniu energia wnoszona przez ludzi tam pracujących i gości oraz energia wynikająca z interakcji między mini.

Astrologia chińska stworzyła system 12 znaków – zwierząt odpowiadających rokowi urodzenia i określających osobowość oraz kompatybilność z innymi znakami. Każdy znak ma określone cechy ułatwiające mu wykonywanie pewnych zadań. Osoba wykonując pracę, która daje jej satysfakcję i zadowolenie, i która jest w zgodzie z jej osobowością, przyczynia się do stworzenia przyjaznej i produktywnej atmosfery w pracy. Poznanie cech osobowości współpracowników także pomaga w bezproblemowym funkcjonowaniu w biurze, w tworzeniu zespołów świetnie razem działających oraz w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem.

Poniższa tabela przedstawia kompatybilność pomiędzy poszczególnymi znakami:

Połączenie doskonałe  *                           Połączenie dobre  =

Połączenie takie sobie                          Połączenie trudne  

 

Bibliografia

 1. Lillian Too „Feng Shui. How to Apply the Secrets of Chinese Wisdom for Health, Wealth and Happiness”, Element 1996
 2. Mistrz Lam Kan Chuen “Feng Shui na co dzień podręcznik”, Medium 1998
 3. Gill Hale “Feng Shui. Understanding the Acient Art of Placement”, Lorenz Books 2000

 

Autor: K. Witak (NAT)