EGZAMIN : Podstawy ziołolecznictwa w terapiach naturalnych dla grup NAT D, NAT E oraz NAT F

Informujemy, że w lutym 2024 roku odbędzie się egzamin nieobowiązkowy, dodatkowy z przedmiotu PODSTAWY ZIOŁOLECZNICTWA W TERAPIACH NATURALNYCH. Do egzaminu mogą przystąpić aktywni słuchacze wszystkich grup kierunku naturopata.

Egzamin zaplanowany jest na:

  • 23 lutego 2024 – PODSTAWY ZIOŁOLECZNICTWA W TERAPIACH NATURALNYCH
    Link do egzaminu: https://forms.office.com/e/DWCt4i3dgb link aktywny 23.02.2024 od godziny 19.30
    Egzamin przeprowadzony zostanie w godzinach od 19.30 do 21.00.

WAŻNE! Egzamin należy wypełnić i zatwierdzić najpóźniej do godziny 21.00. Zatwierdzenie / wysłanie egzaminu po godzinie 21.00 zostanie odrzucone a egzamin nie zostanie zaliczony.

UWAGA! Aby wziąć udział w egzaminie należy wypełnić i przesłać do szkoły elektroniczne zgłoszenie: https://zenreiki.szkola.pl/egzamin-dodatkowy-zgloszenie/

Formularz zgłoszenia będzie aktywny w terminie:

  • dla egzaminu PODSTAWY ZIOŁOLECZNICTWA W TERAPIACH NATURALNYCH od 5 lutego do 9 lutego (do godziny 16:00);

Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które wysłały zgłoszenie. Przystąpienie do egzaminu bez wcześniejszego wysłania zgłoszenia nie będzie zaliczone.