Uzdrawiająca moc dźwięku mis – Badanie naukowe z 2023 roku

Badanie zatytułowane Exploring the healing power of singing bowls: An overview of key findings and potential benefits (Odkrywanie uzdrawiającej mocy mis śpiewających: Przegląd kluczowych ustaleń i potencjalnych korzyści) bada starożytną praktykę medytacji dźwiękiem mis dźwiękowych (śpiewających). Badanie wskazało na potencjalne korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego, takie jak redukcja negatywnych emocji i poprawa ciśnienia krwi, tętna oraz częstości oddechów. Zauważono, że medytacja z dźwiękami mis może być skuteczną praktyką w zmniejszaniu napięcia, lęku i depresji, jednocześnie promując dobre samopoczucie duchowe.

Więcej informacji o badaniu znajduje się pod tym linkiem: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37532602/ | Więcej badań w tym badań klinicznych znajdziesz na stronie Szkoły Zen Reiki w Polsce: Badania naukowe o skuteczności naturopatii i Metody Reiki


Medytacja dźwiękiem mis śpiewających lub masaż dźwiękiem mis, będąca starożytną praktyką wywodzącą się z kultur tybetańskich i buddyjskich, jest stosowana jako metoda uzdrawiania i relaksacji. Praktyka ta, rekomendowana przez wielu naturopatów, wykorzystuje misy śpiewające, których kojące dźwięki są uważane za mające istotny wpływ na energetyczny system organizmu, wspomagając równowagę czakr i promując uzdrowienie. Przez lata przeprowadzono kilka badań mających na celu zbadanie wpływu medytacji dźwiękiem mis śpiewających na nastrój, napięcie i samopoczucie.

Jednym z możliwych wyjaśnień pozytywnych efektów tej praktyki, dostrzeganych przez naturopatów jest wpływ na fale mózgowe. Uważa się, że wibracje mis śpiewających mogą indukować zmiany w falach mózgowych, co może prowadzić do głębszego relaksu i spokoju umysłu. Inna teoria dotyczy binauralnych rytmów – dźwięków, które mogą wpływać na stan świadomości i przyczyniać się do redukcji stresu.

Badania, często cytowane przez naturopatów, wykazały, że medytacja dźwiękiem mis śpiewających może wywoływać różnorodne reakcje fizjologiczne i psychologiczne. Uczestnicy tych praktyk często doświadczają obniżenia negatywnych emocji, takich jak lęk czy depresja, a także poprawy pozytywnych stanów emocjonalnych. Zauważono również korzystne zmiany w takich parametrach fizjologicznych jak ciśnienie krwi, tętno i częstość oddechów.

Medytacja dźwiękiem mis śpiewających, będąc interwencją niskokosztową i łatwo dostępną, zyskała uznanie wśród naturopatów jako skuteczne narzędzie w zmniejszaniu napięcia, lęku i depresji oraz w promowaniu dobrego samopoczucia duchowego. Wskazuje to na potencjalne zastosowania tej praktyki w terapii holistycznej i komplementarnej.