EGZAMIN : HOMEOPATIA dla grup NAT E oraz NAT F

Informujemy, że w lipcu 2024 roku odbędzie się egzamin nieobowiązkowy, dodatkowy z przedmiotu HOMEOPATIA. Do egzaminu mogą przystąpić aktywni słuchacze wszystkich grup kierunku naturopata.

Egzamin zaplanowany jest na:

  • 5 lipca 2024 – HOMEOPATIA
    Link do egzaminu: ( ZOSTANIE DODANY W DNIU EGZAMINU )
    Egzamin przeprowadzony zostanie w godzinach od 19.30 do 21.00.

Do egzaminu należy opanować materiał przedstawiony podczas wykładów oraz skrypt szkoleniowy z homeopatii, który jest dostępny na stronie Państwa grup wraz z ćwiczeniami.

WAŻNE! Egzamin należy wypełnić i zatwierdzić najpóźniej do godziny 21.00. Zatwierdzenie / wysłanie egzaminu po godzinie 21.00 zostanie odrzucone a egzamin nie zostanie zaliczony.

UWAGA! Aby wziąć udział w egzaminie należy wypełnić i przesłać do szkoły elektroniczne zgłoszenie: https://zenreiki.szkola.pl/egzamin-dodatkowy-zgloszenie/

Formularz zgłoszenia będzie aktywny w terminie:

  • dla egzaminu HOMEOPATIA od 17 czerwca (od godziny ok. 12:00) do 21 czerwca (do godziny 16:00).

Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które wysłały zgłoszenie. Przystąpienie do egzaminu bez wcześniejszego wysłania zgłoszenia nie będzie zaliczone.