Podyplomowe Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych
Szkoły Zen Reiki w Polsce

studium medycyny naturalnej dla naturopatów - kursy doszkalające

Nie jesteś jeszcze naturopatą lub naturoterapeutą? Zapraszamy na ogólnokształcący kierunek kurs e-learningowy z rozszerzonym programem wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla naturopaty.

Zanim rozpoczniesz naukę w naszym Podyplomowym Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych, uzyskaj kompetencje dyplomowany naturoterapeuta – naturopata (Naturopata kod zawodu 323009)  

W naszym studium mogą uczyć się mistrzowie i nauczyciele Metody Reiki bez dyplomu*) ukończenia szkoły o profilu terapie naturalne jeżeli posiadają Akredytację MASTER Szkoły Zen Reiki w Polsce.

Zapraszamy na pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Terapii Naturalnych i Komplementarnych.

Nasze kierunki na lata 2023 – 2027

 1. Masażysta – masaż I i II stopnia z elementami masażu stemplami ziołowymi oraz misami tybetańskimi;
 2. Holistyczny masaż dźwiękiem mis tybetańskich;
 3. Eco Life Coaching (Coach kod zawodu: 235920);
 4. Energoterapeuta – uzdrawianie duchowe.

Informacje organizacyjne / dodatkowe

 • Zajęcia prowadzone są w systemie hybrydowym z zajęciami stacjonarnymi w Katowicach;
 • Czas trwania nauki do 6 miesięcy – zajęcia i warsztaty są bardzo intensywne;
 • Nabór na studium rusza zawsze w okresie jesiennym oraz wiosennym.

Na kierunkach podyplomowych obowiązuje limit miejsc – maksymalnie 10 osób.

Warunki przyjęcia do studium

 • Ukończenie 21 roku życia;
 • Posiadanie dyplomu ukończenia szkoły o profilu terapie naturalne*).

Warunki wnoszenia opłat  (czesnego) i wpisowego

 • wniosek o przyjęcie do studium przyjmowany jest po wniesieniu opłaty wpisowego w wysokości 99 zł;
 • opłata za naukę płatna jest jednorazowo;
 • można wnieść do dyrektora o rozłożenie opłaty za naukę na maksymalnie trzy raty.

Egzamin wstępny

Warunkiem przyjęcia do studium jest przystąpienie i zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu naturoterapii. Zaliczenie egzaminu następuje gdy uzyska się minimum 70 na 100 pkt z całego testu.

Absolwenci Szkoły Zen Reiki w Polsce (kierunku terapie naturalne i komplementarne), zwolnieni są z obowiązku przystępowania do egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu naturoterapii.

Więcej informacji o podyplomowych kierunkach można uzyskać w sekretariacie.


*) Posiadanie dyplomu ukończenia szkoły o profilu terapie naturalne wraz z praktyką zawodową oraz/lub zaświadczenia ukończenia kursu naturopata (kod zawodu 323009) w wymiarze minimum 700 godzin wystawionego przez placówkę systemu oświaty.