Zaawansowany kurs zawodowy
dyplomowany konsultant tradycyjnego feng shui 風水

 

Kurs konsultant tradycyjnego FENG SHUI 風水 organizowany jest przez Szkołę Feng Shui przy Szkole Zen Reiki w Polsce. Jest to kurs zawodowy prowadzony przez Internet.

Nauka na kursie trwa (1,5 roku). Całkowity wymiar godzin to 427 godzin lekcyjnych w tym: 114 godzin wykładów, 236 godzin ćwiczeń/seminariów, 10 godzin konsultacji obowiązkowej, 2 godziny egzaminu, 15 godzin projektów i opracowań, 50 godzin nauki własnej.


Pierwsze zajęcia już w lutym 2021!

luty 2021 do lipiec 2022

ZAPISY od grudnia 2020

wpisowe: 99 zł

czesne miesięczne 250 zł

 

 


Kurs konsultanta feng shui 風水 obejmuje m.in. następujące działy (wykłady i ćwiczenia):

 1. Historia tradycyjnego feng shui
 2. Szkoły feng shui (Szkoła Form, Szkoła Kompasu i inne)
 3. Osiem trygramów I Ching
 4. Zasada jin – jang i energia Qi
 5. Przemiana pięciu elementów w teorii i praktyce
 6. Kalendarz solarno – lunarny
 7. Podstawy astrologii chińskiej
 8. Dwanaście znaków zodiaku – relacje
 9. Horoskop chiński
 10. Wróżebne techniki I Ching
 11. Badanie otoczenia pod kątem feng shui
 12. przepływ energii w przestrzeni
 13. Budowanie i aranżacja budynków, mieszkań, pomieszczeń zgodnie z feng shui
 14. Kompas feng shui i kompas zachodni
 15. Podstawy wodnego feng shui
 16. Osobiste fengshui domowników
 17. Astrologia Czterech Filarów Przeznaczenia – w teorii i praktyce
 18. Tradycyjne chińskie remedia i ich zastosowanie
 19. Współczesne remedia feng shui
 20.  Feng shui wejścia
 21. Feng shui sypialni, kuchni, pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych
 22. Feng shui w biznesie
 23. Praca z klientem
 24. zastosowanie feng shui w swoim codziennym życiu

Wszystkie wykłady oraz wybrane warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez Internet za pośrednictwem systemu konferencji udostępnionego przez Microsoft – system Office365.

Podczas trwania nauki student otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy FENG SHUI w której znajdują się niezbędne materiały, skrypty oraz archiwalne nagrania ze wszystkich wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Podstawa prawna

Podstawę prawną działania Szkoły Zen Reiki w Polsce stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). Jak również określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632 z późn. zm.).

Praktykę zawodową nadzoruje instytucja szkoleniowa pn. „Piotr Dacjusz Górski” z Tarnowa, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.).

 

 

Dodatkowa informacja

Czas trwania: od luty 2021 do lipiec 2022 roku. Nauka zakończona egzaminem końcowym dla zawodu konsultant Feng Shui.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl lub p.gorski@zenreiki.edu.pl

Inwestycja

Za naukę na kursie konsultanta feng shui pobierana jest opłata miesięczna płatna do 5 dnia każdego miesiąca z góry. Wysokość miesięcznej opłaty za kurs wynosi 250 zł.

Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy minimum 6 miesięcy przysługuje zniżka w opłacie miesięcznej za kurs w wysokości 50 zł. Czesne ze zniżką to 150 zł. Aby skorzystać ze zniżki wymagane jest przesłanie do Szkoły oryginalnego zaświadczenia z Urzędu Pracy.

Absolwencie Szkoły – 20% zniżki. Czesne ze zniżką 200 zł.

Zniżki się nie sumują!

 


 

Masz pytania przed wysłaniem zgłoszenia? Zapraszamy do kontaktu.

e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl
tel.: 32 307 47 57 nr wew. 3