Prawdziwa Historia Reiki

Reiki i dr Mikao Gyoho Usui

 • Mikao Gyoho Usui ur. 15 sierpnia 1865 roku w Yago
 • W wieku 4 lat Mikao został posłany do klasztoru buddyjskiego w tradycji Tendai
 • Dość istotne w życiu Mikao było dojście do władzy w 1868 roku cesarza Meiji, który unowocześnił całą Japonię wprowadzając europejskie wzorce i przeprowadzając liczne reformy w tym podział administracyjny.
 • Mikao wychowywał się w buddyjskiej rodzinie a jego ojciec był bardzo wykształconą osobą.
 • Mikao idąc za wzorem Ojca zaczął studiować oraz podróżować. Efektem czego było zdobycie przez Mikao doktoratu z literatury.
 • Mikao Usui był zdolnym mężczyzną, który potrafił posługiwać się wieloma językami.
 • Otwarcie granic przez cesarza Meiji otworzyło także możliwość przybycia do Japonii chrześcijańskich misjonarzy.
 • Misjonarze otworzyli w Japonii ośrodek medyczny jak również w roku 1872 założyli Japoński Kościół Chrześcijański.
 • 1876 w Kyoto założona została przez chrześcijan szkoła, która nazwano Doshi-Sha, w której pod koniec lat 80’ XIX wieku głoszono tak zwaną teologię liberalną.
 • W szkole Doshi-Sha organizowano seminaria oraz wykłady liberalnej myśli chrześcijańskiej. Omawiano tam teorie darwinizmu oraz naukową wizję świata.
 • Mikao Usui regularnie uczestniczył w tych wykładach. Przypuszcza się, że sam je tam wygłaszał.
 • Trzeba zaznaczyć, że Mikao nigdy nie przeszedł na chrześcijaństwo (jak głosiła Takata). Do końca swojego życia był buddystą a do nowej religii podchodził bardzo sceptycznie.
 • Mikao miał naturę poszukującą sensu życia. Interesował się w szczególności medycyną, teologią oraz filozofią.
 • Podczas swoich poszukiwań związał się z grupa Rei Jyutsu Ka. Grupa ta miała swoje centrum u podnóża góry Kurama-Yama (północ od Kioto) i należała ona do grupy Tendai.
 • W roku 1892 Mikao choruje na cholerę wraz z wieloma innymi osobami w Tokio.
 • Podczas choroby Mikao doznaje wizji w których Budda Mahavairoćana – Wielki i Centralny Budda – udziela mu rad oraz wskazówek.
 • Wizja z choroby odmieniła całkowicie życie Mikao.
 • Mikao chce poświęcić swoje życie na zagłębienie się w nauki ezoteryczne, systemy duchowego uzdrawiania. Postanawia je poznać dla dobra swojego oraz innych żyjących istot.
 • Tuż po chorobie Mikao postanowił podzielić się swoją wizją z rodziną oraz kapłanem.
 • Niestety rodzina i kapłan bardzo sceptycznie odebrali słowa Mikao.
 • Jednak Mikao nie zraził się i postanowił dalej poszukiwać.
 • W tym celu Mikao wstapił do zupełnie innej grupy buddyjskiej w tradycji Shingon i tam został uczniem Bonze Watanabe.
 • Uważa się, ze rok 1892 jest oficjalnym rokiem wstąpienia Mikao do buddyjskiej tradycji Shingon.
 • Fakt ten został potraktowany przez rodzinę jako zdrada efektem czego Mikao został całkowicie wydziedziczony.
 • Mikao wszystkie swoje pieniądze przeznaczył na naukę oraz studiowanie jak i gromadzenie buddyjskich manuskryptów.
 • Koncentrował się przy tym bardzo mocno na technikach uzdrawiania. Inwestował także duże kwoty w książki o tematyce medycznej.
 • Mikao posiadał wielu znajomych dość wysoko postawionych, dlatego też z łatwością gromadził wiele ciekawych tekstów z różnych krajów w tym również z Tybetu.
 • Kyoto było miastem, gdzie Mikao dokonywał wielu badań i odkryć. To w tym mieście mieściły się wielkie buddyjskie biblioteki.
 • Jednym z ważniejszych odkryć Mikao było odkrycie Tantry Olśniewającego Blasku. Odkrycie to uznał za bardzo ważne w swoim życiu.
 • Z czasem Mikao Usui stał się szanowanym nauczycielem. Miał swoją grupę uczniów.
 • Mikao organizował dla swoich uczniów regularne wykłady, gdzie uczył na podstawie zebranych przez siebie tekstów.
 • Skupiał się przede wszystkim na uzdrawianiu i pomocy wszystkim ludziom.
 • Wiele medytował oraz praktykował rytuały mające na celu powstrzymanie szerzących się zaraz i uzdrowienia wszelkiego rodzaju chorób.
 • W roku 1914 Mikao udaje się na górę Kurama, aby pościć i praktykować medytację.
 • 21 dnia postu i medytacji Mikao doświadcza oświecenia. Otrzymuje dar uzdrawiania, zrozumienie tego co dotychczas studiował, otrzymał nagle odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania.
 • Po medytacji Mikao wrócił do swojej rodziny i najpierw na niej wykorzystuje pozyskany dar uzdrawiania.
 • Zadowalające efekty zachęcają Mikao do przekazania metody innym osobą.
 • 11 kwietnia 1922 roku Mikao zakłada Stowarzyszenie Metody Uzdrawiania Usui – Usui Reiki Ryōhō Gakkai.
 • W tym roku także Mikao otworzył swoją pierwszą klinikę w Tokio, gdzie uzdrawiał oraz nauczał tej techniki.
 • We wrześniu 1923 roku Japonie nawiedziło trzęsienie ziemi. Mikao pomagał wszystkim poszkodowanym na terenie Tokio.
 • W lutym 1925 roku Mikao otwiera kolejną klinikę pod Tokio.
 • Ludzie zauważają, że techniki uzdrawiania Mikao Usui przynoszą niebywałe efekty i Mikao staje się bardzo znany w Japonii.
 • Do Mikao napływają różne prośby o pomoc, dlatego też Mikao zaczyna podróżować po kraju.
 • Miasta w których min. był to Kure, Hiroshima, Saga, Fukujama.
 • 9 marca 1926 roku, podczas pobytu w Fukujama Mikao Usui doznaje wylewu krwi do mózgu i umiera. Ma 61 lat.
 • Zostaje pochowany na cmentarzu przy świątyni Saihoji w Tokio w obrządku buddyjskim.
 • Mikao Usui nauczył reiki około 2000 osób z czego 700 mianował na mistrzów, nauczycieli.
 • Mikao Usui do praktyki reiki dodał jako integralną część kodeks ustalony przez cesarza Meji. Ten kodeks znany jest obecnie jako 5 Reguł Reiki.

Dr Hujiro Hayashi  i Hawayo Takata

 • Jednym z uczniów Mikao był doktor chirurgii, emerytowany żołnierz marynarki wojennej Hujiro Hayashi.
 • To Hujiro wraz ze swoimi przyjaciółmi kilka miesięcy po śmierci Mikao przenieśli klinikę do No Machi również w Tokio.
 • Hujiro starał się nadać reiki bardziej formalną strukturę.
 • Usuną także ze swoich klinik szkoły ezoteryczne nauk buddyjskich.
 • W 1931 roku Hujiro odszedł od Stowarzyszenia Usui Reiki Ryōhō Gekkai założonego przez Mikao Usui i założył własną klinikę i szkołę reiki pod nazwą Hayashi Reiki Kenkyukai.
 • Hujiro zawsze swoje metody opierał na Usui Reiki Ryōhō.
 • Hujiro w metodzie dokonał niewielkich zmian nakładając przede wszystkim większy nacisk na to aby techniki były mniej intuicyjne oraz oparte na rytuałach i ceremoniach.
 • Do Kliniki Hujiro trafiła bardzo ciężko chora Hawayo Takata, japonka amerykańskiego pochodzenia.
 • Takata po 4 miesiącach została całkowicie uzdrowiona i tym samym zapragnęła zostać uczennicą i otrzymać inicjację reiki.
 • Wiosną 1936 roku Takata otrzymuje wtajemniczenie reiki I stopnia.
 • 1937 rok Hawayo Takata otrzymuje uprawnienia II stopnia reiki.
 • Powraca na Hawaje i otwiera swoja pierwszą klinikę reiki w Kapaa.
 • 22 lutego 1938 roku Hawayo Takata została zainicjowana na mistrza i nauczyciela reiki przez Hujiro Hayashi po czym wróciła na Hawaje.
 • Hujiro postawił dwa warunki Takacie:
  • Powinna pobierać opłaty za naukę reiki,
  • Musi się stawiać w Japonii na każde jego wezwanie.
 • W 1939 roku Hawayo Takata otworzyła swoją drugą klinikę w Hilo.
 • W 1941 roku Takacie ukazał się we śnie Hujiro Hayashi. W tym śnie stał przy jej łóżku i miał bardzo poważną minę. Takata zrozumiała, że musi jechać natychmiast do Japonii.
 • Po przybyciu do Japonii oprócz Hayashi i jego zony byli również inni jego uczniowie i mistrzowie.
 • Hayashi ogłosił wtedy, że miał wizję zbliżającej się wojny (była to II wojna światowa)
 • W tym dniu Hawayo Takata została mianowana przez Hujiro Hayashi swoją następczynią.
 • W maju 1941 roku w trakcie wykładów dla swoich uczniów Chujiro Hayashi siłą swojej woli zatrzymał bicie swojego serca i zmarł.
 • Hawayo Takata zawsze pobierała duże kwoty za nauczanie reiki.
 • Była przekonana, że ludzie, którzy nie płacą nie odnoszą sukcesów w interesach i w życiu prywatnym.
 • Takata zmarła 11 grudnia 1980 roku
 • Swoją szkołę reiki nazwała Usui Shiki Ryōhō.

 

Opracował: Piotr Dacjusz Górski, 8 lutego 2010 roku
© 2022, Szkoła Zen Reiki w Polsce

 

Mandala Wairoćany, źródło: pl.wikipedia.org