Co wpływa na ład, harmonię i dobrobyt w twoim najbliższym otoczeniu?

Energia qi i sha, badanie otoczenia i ich przepływ w przestrzeni   Otoczenie a miejsce Miejsce – to ogólne określenie czegoś, jakiegoś punktu w odniesieniu do którego sprawdzamy pomyślność feng shui. Takim miejscem badania może być mieszkanie, budynek, biuro, także przestrzeń – park, ulica. Otoczenie – okresla całe otoczenie związane z miejscem, wszystko to, co […]

Pięć elementów – przemiana w teorii i praktyce

Filozofia Pięciu Przemian jest kontynuacją dalekowschodniej zasady jin i jang, według której wszystko we wszechświecie to nieskończona ilość połączonych przeciwieństw. Została stworzona w Chinach w 221 r.p.n.e. na bazie nauk Konfucjusza, które mówią, że postawę funkcjonowania świata stanowi Pięć Elementów, którymi są: Drzewo (Drewno), Ogień, Ziemia, Metal, Woda. Żywioły reprezentują fazy przemian, którym podlega wszystko. […]

Dobre Feng Shui dla firmy

Architektura i wystrój budynków i pomieszczeń komercyjnych służy efektywności wykonywanej w nich pracy oraz wizerunkowi firmy, a funkcja każdego budynku komercyjnego powinna wspierać krótko- i długoterminowe cele firmy. Sztuka Feng Shui kładzie nacisk na to, by decyzje dotyczące lokalizacji oraz wystroju biura przyczyniały się do sukcesu firmy. Dobre Feng Shui pomaga zapewnić pomyślność finansową firmy, […]

Energia qi i sha – przepływ w przestrzeni i badanie otoczenia

Feng shui to sztuka prowadzenia energii qi przez domy, mieszkania czy różnego rodzaju budynki lub osiedla w taki sposób by ta życiodajna siła wspierała ich mieszkańców. Sztuka ta wypływa z filozofii Tao, która zakłada, że wszystko wypełnia energia qi. To bardzo stara praktyka planowania przestrzeni, której głównym celem jest zgodne połączenie ze środowiskiem naturalnym i […]