Randomizowane, kontrolowane badanie wpływu reiki na redukcję stresu i relaksację

Badanie zatytułowane A randomized controlled trial of the effects of reiki on stress reduction and relaxation (Randomizowane, kontrolowane badanie wpływu reiki na redukcję stresu i relaksację), opublikowane w 2015 roku, przeprowadzone przez grupę naukowców i opublikowane w czasopiśmie „Journal of Alternative and Complementary Medicine”, koncentruje się na ocenie wpływu Metody Reiki na redukcję stresu i relaksację.

Celem badania było sprawdzenie, czy reiki, popularna forma terapii energetycznej, jest skuteczna w zmniejszaniu poziomu stresu i wspieraniu relaksacji u uczestników. Badanie to stanowiło ważny krok w ocenie potencjalnych korzyści z wykorzystania Metody Reiki w kontekście zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu człowieka.

W ramach badania uczestnicy zostali podzieleni na grupy, z których jedna otrzymywała terapię reiki (Usui Reiki), a druga służyła jako grupa kontrolna. Następnie oceniano ich poziomy stresu i relaksacji przed i po sesji reiki, aby zobaczyć, czy istnieją znaczące różnice między grupami.

Wyniki badania wykazały, że sesje reiki miały pozytywny wpływ na uczestników, pomagając im w redukcji poziomu stresu i wprowadzały w stan relaksacji.

Szczegółowe informacje na temat badania, w tym metodologię i wyniki, można znaleźć w oryginalnym artykule na stronie PubMed.


W ramach badania, mającego na celu ocenę wpływu terapii reiki na poziomy stresu i relaksacji, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa poddawana była sesji reiki natomiast druga grupa pełniła rolę grupy kontrolnej, która nie otrzymywała reiki. Kluczowym aspektem badania było porównanie poziomów stresu i relaksacji przed i po sesjach reiki w obu grupach.

Uczestnicy badania w grupie reiki otrzymywali standardowe sesje, podczas których terapeuta reiki nakładał ręce na lub nad ciało pacjenta, przekazując energię w celu przywrócenia równowagi i harmonii. W grupie kontrolnej nie przekazywano reiki. Pomiary poziomów stresu i relaksacji były przeprowadzane za pomocą kwestionariuszy oceniających lub innych narzędzi diagnostycznych, zarówno przed, jak i po sesjach.

Analiza wyników wykazała, że uczestnicy z grupy reiki doświadczyli znaczącej redukcji poziomu stresu oraz zwiększenia stanu relaksacji po sesjach. To wskazuje na potencjalną skuteczność Metody Reiki jako metody redukującej stres i promującej relaksację.

W grupie kontrolnej nie zaobserwowano takich samych zmian, co dodatkowo potwierdza, że obserwowane efekty w grupie reiki mogą być przypisane właśnie tej metodzie, a nie innym czynnikom, takim jak efekt placebo czy naturalna zmienność poziomu stresu.

Wyniki te mają ważne implikacje w kontekście stosowania Metody Reiki jako narzędzia do zarządzania stresem. W sytuacji, gdy tradycyjne metody zarządzania stresem mogą być niewystarczające lub nieodpowiednie dla niektórych osób, reiki może stanowić skuteczną alternatywę lub uzupełnienie tych metod.

Mimo pozytywnych wyników, istotne jest przeprowadzenie dalszych badań, aby potwierdzić te wyniki w większych i bardziej zróżnicowanych grupach badawczych oraz zbadać mechanizmy, za pomocą których reiki wpływa na redukcję stresu i promocję relaksacji.

Warto podkreślić, że badanie to dostarcza obiecujących dowodów na to, że Metoda Usui Reiki może być efektywną metodą wspierającą w redukcji stresu i promowaniu relaksacji. Jednakże, aby w pełni zrozumieć jego potencjał i zakres zastosowania, konieczne są dalsze, bardziej szczegółowe badania.