Reiki a depresja i samoocena stresu – Badanie Kliniczne


Długotrwały wpływ leczenia energetycznego na objawy depresji psychicznej i samooceny stresu – Badanie Kliniczne

Badanie przeprowadzone przez: Adina Goldman Shore

Data badania: maj – czerwiec 2004; 10(3):42-8.

Streszczenie: Długoterminowe efekty leczenia energetycznego zostały zbadane w projekcie eksperymentalnym wykorzystującym 3 x 3 czynnik MANOVA na objawy depresji psychicznej i samooceny stresu, mierzonych za pomocą Inwentarza Depresji Becka, Skali Beznadziejności Becka i Skali Postrzeganego Stresu. Czterdziestu sześciu uczestników zostało losowo przydzielonych do 1 z 3 grup: sesje reiki osobiste poprzez nałożenie dłoni, reiki na odległość lub placebo reiki na odległość. Uczestnicy byli ślepi na warunki leczenia. Każdy uczestnik otrzymywał od 1 do 1,5 godziny sesji reiki co tydzień przez 6 tygodni. Dane z testów wstępnych zebrane przed sesjami nie wykazały wcześniej istniejących istotnych różnic między grupami. Po zakończeniu sesji nastąpiło znaczne zmniejszenie objawów stresu psychicznego w grupach poddawanych sesji reiki w porównaniu z grupą kontrolną (P < 0,05; ETA-kwadrat w zakresie od 0,09 do 0,18).


Źródło danych: National Library of Medicine
Tłumaczenie i redakcja na j. polski: Szkoła Zen Reiki w Polsce