Reiki a depresja i samoocena stresu – Badanie Kliniczne


Długotrwały wpływ leczenia energetycznego na objawy depresji psychicznej i samooceny stresu – Badanie Kliniczne

Badanie przeprowadzone przez: Adina Goldman Shore

Data badania: maj – czerwiec 2004; 10(3):42-8.

Streszczenie: Długoterminowe efekty leczenia energetycznego zostały zbadane w projekcie eksperymentalnym wykorzystującym 3 x 3 czynnik MANOVA na objawy depresji psychicznej i samooceny stresu, mierzonych za pomocą Inwentarza Depresji Becka, Skali Beznadziejności BeckaSkali Postrzeganego Stresu. Czterdziestu sześciu uczestników zostało losowo przydzielonych do 1 z 3 grup: sesje reiki osobiste poprzez nałożenie dłoni, reiki na odległość lub placebo reiki na odległość. Uczestnicy byli ślepi na warunki leczenia. Każdy uczestnik otrzymywał od 1 do 1,5 godziny sesji reiki co tydzień przez 6 tygodni. Dane z testów wstępnych zebrane przed sesjami nie wykazały wcześniej istniejących istotnych różnic między grupami. Po zakończeniu sesji nastąpiło znaczne zmniejszenie objawów stresu psychicznego w grupach poddawanych sesji reiki w porównaniu z grupą kontrolną (P < 0,05; ETA-kwadrat w zakresie od 0,09 do 0,18).


Badanie przeprowadzone przez Adinę Goldman Shore, opublikowane w maju-czerwcu 2004 roku, badało długoterminowe efekty leczenia energetycznego, w szczególności metody Reiki, na objawy depresji psychicznej i samoocenę stresu. Kluczowe aspekty tego badania obejmują:

Metodologia Badawcza:

  • Projekt eksperymentalny: Użyto 3 x 3 czynnikowej MANOVA (wielowymiarowa analiza wariancji), by badać wpływ reiki na depresję i stres.
  • Instrumenty pomiarowe: Do oceny depresji wykorzystano Inwentarz Depresji Becka i Skalę Beznadziejności Becka, natomiast do pomiaru stresu użyto Skali Postrzeganego Stresu.
  • Grupy badawcze: 46 uczestników podzielono losowo na trzy grupy: 1. sesje reiki osobiste (przez nałożenie dłoni); 2. reiki na odległość; 3. placebo reiki na odległość.
  • Ślepa eksperymentalna: Uczestnicy nie byli świadomi warunków leczenia.
  • Częstotliwość sesji: Uczestnicy otrzymywali od 1 do 1,5 godziny sesji reiki co tydzień przez 6 tygodni.

Wyniki Badania:

  • Przed sesjami: Testy wstępne nie wykazały istotnych różnic między grupami przed rozpoczęciem sesji.
  • Po sesjach: Po zakończeniu sesji, zaobserwowano znaczne zmniejszenie objawów stresu psychicznego w obu grupach poddawanych sesji reiki (osobistego i na odległość), w porównaniu z grupą kontrolną (placebo).
  • Statystyki: Wartości P były mniejsze niż 0,05, co wskazuje na istotność statystyczną wyników. ETA-kwadrat wahał się od 0,09 do 0,18, co wskazuje na umiarkowany wpływ sesji reiki na zmniejszenie objawów depresji i stresu.

Wnioski:
Badanie to sugeruje, że sesje reiki, zarówno w formie osobistej, jak i na odległość, może skutecznie zmniejszać objawy stresu psychicznego. Jest to znaczące, ponieważ wskazuje na potencjalne korzyści Reiki jako metody terapeutycznej w zarządzaniu depresją i stresem.


Źródło danych: National Library of Medicine
Tłumaczenie i redakcja na j. polski: Szkoła Zen Reiki w Polsce