Reiki – Metoda Naturalnego Uzdrawiania wg Mikao Usui

Metoda Reiki to niezwykle skuteczna, tradycyjna metoda terapii naturalnej, polegająca na przekazywaniu uzdrawiającej energii reiki od terapeuty do pacjenta, za pośrednictwem delikatnego dotyku dłoni.

Słowo reiki oznacza uniwersalną energię życia, która przepływa przez wszystko i wszystkich, aktywizując, formując i bezustannie odnawiając całą naszą rzeczywistość. Nieustanny i niezakłócony przepływ reiki przez ciało człowieka (zwierzęcia oraz rośliny), daje gwarancje zdrowia na poziomie fizycznym, emocjonalnym i psychicznym.

Na skutek przeżywanych traum, rozczarowań, smutku czy stresu, swobodny przepływ życiodajnej energii może zostać osłabiony, co w konsekwencji może przynieść różne dolegliwości w tym ciężkie choroby. Im dłużej trwa osłabienie w przepływie reiki, tym dolegliwości stają się poważniejsze a choroba cięższa.

Terapeuta reiki, potrafi wykonać zabieg energetyczny tak, aby odpowiednio ukierunkować uzdrawiającą energię w głąb pacjenta, aktywować w nim naturalne siły obronne organizmu i pobudzić system immunologiczny do samoregeneracji.

Ale Metoda Reiki to nie tylko praca nad uzdrawianiem ciała. To również metoda przywoływania szczęścia. Reiki potrafi wesprzeć w każdym dobrym działaniu, wzmacnia pozytywne myśli i dobre intencje. Otwarcie na energię reiki pozwala doświadczyć równowagi, a będąc pod jej wpływem poczuć boską ochronę i bezpieczeństwo.

Kursy Metody Reiki prowadzone w Szkole Zen Reiki w Polsce podzielone są na trzy stopnie.

I stopień Metody Reiki daje możliwość przyjmowania i przekazywania energii reiki ludziom, zwierzętom i roślinom. Daje również możliwość samolecznia.

Praktykowanie reiki jest niezwykle korzystne dla zdrowia i samopoczucia. Poprzez tę praktykę możemy w naturalny sposób zwiększyć energię witalną oraz wzmocnić naturalne mechanizmy obronne organizmu. Reiki pomaga również w redukcji stresu i poprawie jakości snu, co wpływa pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne. Jest to również skuteczna metoda łagodzenia bólu i innych dolegliwości fizycznych. Zatem warto zainteresować się reiki i wykorzystać jej pozytywne działanie dla swojego zdrowia i dobrej kondycji.

II stopień Metody Reiki rozszerza możliwości działania o przekazywanie energii reiki na odległość.

Jedną z głównych zalet reiki jest to, że można ją stosować na odległość. Dzięki temu, osoby, które nie mogą fizycznie spotkać się z terapeutą, mogą skorzystać z dobroczynnych właściwości tej terapii. Reiki działa na zasadzie przepływu energii, którą terapeuta kieruje w stronę pacjenta. Dzięki temu, nawet jeśli terapeuta i pacjent znajdują się w różnych częściach świata, energia reiki może być skutecznie przekazywana na odległość. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy wiele osób musi pracować zdalnie i nie ma możliwości spotkać się z terapeutą osobiście.

III stopień Metody Reiki to stopień mistrza i nauczyciela Metody Reiki.

Kurs reikiCzego się nauczysz, jakie kompetencje uzyskasz na poszczególnych stopniach Metody Reiki?

 

Reiki 1 stopieńI stopień Metody Reiki – (Shoden 初伝)

Jaką wiedzę zdobędziesz?

 • Zrozumienie i zastosowanie Metody Reiki – poznasz i nauczysz się praktykować metodę reiki, w tym jej historię, zasady, oraz techniki. Nauczysz się, jak reiki wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, jakie są korzyści z jej stosowania i jak bezpiecznie przeprowadzać zabiegi.
 • Badania naukowe nad działaniem leczniczych energii – zdobędziesz wiedzę na temat badań naukowych dotyczących energii leczniczych, w tym reiki, i ich wpływu na zdrowie człowieka.
 • Historia Mikao Usui i mistrzów z Lini Przekazu – zrozumiesz genealogię reiki, od jej założyciela Mikao Usui do współczesnych mistrzów, co pozwoli ci lepiej pojąć głębię i rozwój tej metody.
 • Gokai Meiji – Pięć Zasad Reiki – nauczysz się, jak interpretować i stosować Pięć Zasad Reiki w życiu codziennym i naturoterapeutycznym.
 • Czakry i ich powiązanie z ludzkim ciałem – zdobędziesz wiedzę na temat czakr, ich funkcji oraz powiązań z energetyką i zdrowiem człowieka.
 • Choroba i zdrowie z punktu energetycznego – zrozumiesz, jak energia wpływa na stan zdrowia i jak można ją wykorzystać do uzdrawiania różnych problemów.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w reiki – poznasz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zabiegów reiki, co jest kluczowe dla skuteczności i bezpieczeństwa sesji z klientem.

Jakie nabędziesz umiejętności naturoterapeutyczne?

 • Komunikacja – rozwiniesz umiejętności skutecznej komunikacji z klientem oraz przeprowadzania obserwacji.
 • Praktyczne zastosowanie technik reiki – opanujesz różnorodne techniki reiki, takie jak Hatsu-rei-ho, Gassho, Reiji-ho, Jakikiri Joka-ho, oraz Nentyatsu-ho, które będziesz mógł stosować w indywidualnych sesjach terapeutycznych.
 • Obserwacja i planowanie terapii – nauczysz się obserwować stan energetyczny klientów za pomocą technik takich jak Byosen Reikan-ho, oraz planować i przeprowadzać zabiegi reiki dostosowane do indywidualnych potrzeb.
 • Samouzdrawianie i zabiegi SOS – zdobędziesz umiejętności wykonywania zabiegów samouzdrawiania oraz skróconych zabiegów SOS, które mogą być stosowane w nagłych przypadkach.
 • Energetyzacja i oczyszczanie – nauczysz się, jak energetyzować i oczyszczać pożywienie, napoje, przedmioty, kamienie oraz kryształy, co zwiększy ich korzystne właściwości.

Jakie kompetencje społeczne w naturoterapii rozwiniesz?

 • Empatia i szacunek wobec klientów – rozwiniesz umiejętności budowania relacji opartych na szacunku i empatii, co jest kluczowe w pracy z klientem reiki.
 • Doskonalenie zawodowe i osobiste – rozwiniesz świadomość ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy, co pozwoli ci efektywniej reagować na zmieniające się potrzeby klientów oraz dynamicznie rozwijające się metody terapeutyczne.

Jakie umiejętności dodatkowe zdobędziesz?

 • Medytacja w pozycji gassho – nauczysz się medytacji w pozycji gassho, co wspiera koncentrację i harmonizację energii.
 • Hatsu-rei-ho – medytacja – nauczysz się techniki medytacji Hatsu-rei-ho, która wspomaga rozwój duchowy i energetyczny.

 

II stopień Metody Reiki – (Okuden 奥伝)

Jaką wiedzę zdobędziesz?

 • Ciała energetyczne człowieka – zdobędziesz wiedzę na temat różnych ciał energetycznych człowieka, ich funkcji i wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Praca z kryształami – nauczysz się, jak wykorzystywać kryształy w terapii reiki, w tym ich właściwości i metody zastosowania.
 • Trzy symbole reiki – poznasz trzy kluczowe symbole reiki, ich znaczenie i zastosowanie w praktyce terapeutycznej.
 • Zastosowanie symboli oraz jumonów/mantr reiki – dowiesz się, jak stosować symbole i mantry reiki, aby wzmacniać efekty terapii.
 • Wysyłanie reiki w dowolne miejsce i na dowolną odległość – zrozumiesz, jak wysyłać energię reiki w dowolne miejsce i na dowolną odległość, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, w oparciu o poglądy naukowe i ezoteryczne.

Jakie nabędziesz umiejętności naturoterapeutyczne?

 • Uwalnianie się od urazów z przeszłości – nauczysz się technik pozwalających na uwalnianie się od emocjonalnych urazów z przeszłości, co wspiera proces uzdrawiania.
 • Wspomaganie realizacji celów, planów oraz marzeń – zdobędziesz umiejętności wykorzystywania reiki do wspomagania realizacji celów, planów oraz marzeń.
 • Wysyłanie energii do przedmiotów i pomieszczeń – opanujesz techniki wysyłania energii w celu oczyszczenia i/lub doenergetyzowania przedmiotów oraz pomieszczeń.
 • Zabiegi na odległość dla zwierząt i roślin – nauczysz się, jak przeprowadzać zabiegi reiki na odległość dla zwierząt i roślin.
 • Zabiegi na odległość dla ludzi – zdobędziesz umiejętności przeprowadzania zabiegów reiki na odległość dla ludzi, co pozwala na wsparcie zdrowia i samopoczucia niezależnie od lokalizacji.
 • Wpływanie na różne sytuacje w celach osobistych oraz dla dobra ogólnego – nauczysz się, jak wpływać na różne sytuacje za pomocą energii reiki, zarówno w celach osobistych, jak i dla dobra ogólnego.

Jakie kompetencje społeczne w naturoterapii rozwiniesz?

 • Empatia i szacunek wobec klientów – rozwiniesz umiejętności budowania relacji opartych na szacunku i empatii, co jest kluczowe w pracy z klientem reiki.
 • Praca zespołowa i interdyscyplinarna współpraca – zdobędziesz umiejętności współpracy z innymi specjalistami zarówno w medycynie konwencjonalnej, jak i komplementarnej, co pozwoli na bardziej holistyczne podejście do terapii.
 • Doskonalenie zawodowe i osobiste – rozwiniesz świadomość ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy, co pozwoli ci efektywniej reagować na zmieniające się potrzeby klientów oraz dynamicznie rozwijające się metody terapeutyczne.

Jakie umiejętności dodatkowe zdobędziesz?

 • Afirmacje i wizualizacje jako metoda kreacji rzeczywistości – zdobędziesz umiejętności stosowania afirmacji i wizualizacji jako technik kreowania pozytywnych zmian w rzeczywistości.

 

 

Certyfikacja i wystawiane przez szkołę dokumenty

Każdy uczestnik kursu reiki otrzymuje tradycyjny certyfikat reiki oraz zaświadczenie ukończenia kursu wystawione przez Szkołę Zen Reiki w Polsce na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dokumenty wystawione przez szkołę uprawniają do wykonywania zabiegów reiki w swoim gabinecie terapii naturalnych.

Każdy uczestnik kursu reiki uzyskuje:

 • Tradycyjny certyfikat reiki – uznawany w środowisku praktyków reiki na całym świecie.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu – wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, potwierdzające formalne ukończenie kursu.

Te dokumenty uprawniają do:

 • Wykonywania zabiegów reiki – w profesjonalnych gabinetach terapii naturalnych, co pozwala na legalne prowadzenie praktyki reiki nie tylko w Polsce ale również na całym świecie.

Kurs dokształcający Biomasażu – dla praktyków i terapeutów Metody Reiki

Każdy absolwent kursu Metody Reiki II stopnia może uczestniczyć w kursie dokształcającym z biomasażu. Biomasaż to dodatkowe metody i techniki pracy z energią, umożliwiające potwierdzenie, uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych jako biomasażysta (kod zawodu 323003).

Aby absolwenci kursów Metody Reiki I oraz II stopnia mogli otrzymać dokument potwierdzający uzyskanie lub uzupełnienie swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z biomasażu (kod zawodu 323003), muszą spełnić następujące warunki:

 1. Odbycie stacjonarnych zajęć z biomasażu – w wymiarze 29 godzin dydaktycznych z frekwencją obecności 100%.
 2. Odbycie praktyk z biomasażu – w wymiarze 100 godzin zegarowych.

Korzyści z kursu dokształcającego Biomasażu:

 • Rozszerzenie umiejętności terapeutycznych – biomasaż to zaawansowane techniki pracy z energią, które wspierają praktykę reiki.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych – uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje jako biomasażysta, co zwiększa profesjonalne możliwości i wiarygodność.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku – posiadanie dodatkowych kwalifikacji w biomasażu może przyciągnąć więcej klientów szukających kompleksowych usług terapii naturalnych.

Ukończenie kursu dokształcającego z biomasażu to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy i umiejętności w pracy z energią, co w połączeniu z Metodą Reiki, może przynieść jeszcze lepsze rezultaty terapeutyczne dla klientów.

Więcej o kursach biomasażu znajdziesz na stronie: Zajęcia praktyczne fakultatywne z Biomasażu.


 

Zapoznaj się z kalendarzem najbliższych terminów kursów Metody Reiki

Oferujemy kursy z akredytacją i certyfikacją, prowadzone przez doświadczonych instruktorów Szkoły Zen Reiki w Polsce. Nasze kursy są skonstruowane tak, aby zapewnić kompleksowe szkolenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w zakresie Metody Reiki.

Oferujemy szkolenia prowadzone przez akredytowanych instruktorów, możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego umiejętności i wiedzę z zakresu Metody Reiki, przystępne i elastyczne terminy kursów dostosowane do potrzeb uczestników.

Jak dokonać rezerwacji?

 • Wejdź na naszą stronę internetową i przejdź do sekcji 'Kalendarz kursów’.
 • Wybierz kurs, który Cię interesuje, i zapoznaj się z dostępnymi terminami.
 • Dokonaj rezerwacji miejsca online, korzystając z naszego prostego w obsłudze systemu rezerwacji.

Zachęcamy do szybkiego zarezerwowania miejsc, gdyż liczba uczestników na każdym kursie jest ograniczona, aby zapewnić wysoką jakość szkolenia i indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji do rozwoju osobistego i zawodowego. Zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności praktyków Metody Reiki Szkoły Zen Reiki w Polsce.

 

Podstawowa wiedza o energii reiki i Metodzie Usui Reiki.

Historia życia twórcy Metody Reiki - Mikao Usui

Metoda Reiki to praktyka duchowa i uzdrawiania, opracowana przez japońskiego nauczyciela Mikao Usui pod koniec XIX wieku. Usui, będący nauczycielem buddyjskim, studiował różne techniki uzdrawiania i medytacji, jednak nie był zadowolony z osiąganych wyników. W trakcie swoich poszukiwań natknął się na starożytne manuskrypty, zawierające informacje o technikach uzdrawiania opartych na energii życiowej. Usui rozpoczął eksperymenty, aby odkryć, jak te techniki mogą być stosowane w praktyce. Jego badania doprowadziły go do stworzenia nowej metody, którą nazwał Metodą Reiki.

Metoda Reiki opiera się na przekazywaniu energii z dłoni na ciało klienta (pacjenta), w celu relaksu i pobudzenia naturalnych zdolności samouzdrawiania. Energia życiowa, zwana także „ki”, jest przekazywana przez praktyka reiki, który używa swoich dłoni, aby skierować tę energię na konkretne obszary ciała pacjenta. Dzięki temu zabieg reiki wspomaga naturalne procesy uzdrawiania, redukując stres i poprawiając ogólne samopoczucie.

Metoda Reiki zyskała popularność na całym świecie i jest obecnie stosowana w medycynie alternatywnej jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia. Kursy reiki są dostępne dla osób pragnących nauczyć się tej techniki, aby móc ją stosować w swojej praktyce zawodowej lub dla własnego użytku. Nauka reiki obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty tej metody, pozwalając uczestnikom na pełne zrozumienie i opanowanie technik uzdrawiania.

Dzięki swojej prostocie i skuteczności, metoda reiki jest ceniona przez wielu praktyków terapii naturalnych oraz osoby poszukujące naturalnych metod poprawy zdrowia i jakości życia. Kursy reiki oferują możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą być wykorzystywane w codziennym życiu oraz w pracy z klientami.

Praktyka reiki nie zastępuje tradycyjnej opieki medycznej i nie stawia diagnoz. Zamiast tego, wspiera procesy samouzdrawiania i może być stosowana jako uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych. Praktyk reiki pomaga w harmonizowaniu energii życiowej, co może prowadzić do poprawy samopoczucia i ogólnej równowagi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów reiki, które pomogą Ci zgłębić tajniki tej niezwykłej metody uzdrawiania i odkryć jej pełny potencjał. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym praktykiem, kursy reiki dostarczą Ci niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie stosować metodę reiki w swoim życiu i pracy.

Czym jest reiki?

Reiki to forma terapii energetycznej, która polega na przekazywaniu życiodajnej energii przez dłonie praktyka reiki. Celem reiki jest przywrócenie równowagi energetycznej w ciele i umyśle, co może przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia.

Reiki to nie tylko terapia energetyczna, ale również droga duchowego rozwoju. Oto kilka faktów, które warto wiedzieć o Metodzie Reiki:

 • Redukcja stresu i lęku – reiki może pomóc w redukcji stresu i lęku oraz w zwiększeniu poziomu relaksacji i spokoju.
 • Przebieg sesji reiki – podczas sesji reiki, osoba leżąca na stole terapeutycznym (do masażu) pozostaje w pełnej odzieży, a terapeuta dotyka jej ciała lub trzyma nad nim ręce w celu przekazania energii.
 • Uniwersalność reiki – reiki nie ma związku z żadną religią ani wierzeniami i jest dostępne dla każdego, niezależnie od przekonań.
 • Wsparcie przy różnych dolegliwościach – reiki może pomóc w łagodzeniu różnych dolegliwości, takich jak bóle fizyczne, problemy emocjonalne i trudności z zasypianiem.
 • Uzupełnienie leczenia konwencjonalnego – reiki może być stosowane jako uzupełnienie leczenia konwencjonalnego, ale nigdy nie powinno być traktowane jako jego zamiennik.

Kluczowe korzyści z reiki:

 • Harmonizacja energii – przekazywanie energii reiki pomaga w harmonizowaniu energii życiowej, co prowadzi do poprawy samopoczucia i ogólnej równowagi.
 • Łagodzenie dolegliwości – reiki jest skuteczne w łagodzeniu bólu i problemów emocjonalnych, co przyczynia się do lepszego zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Relaksacja i spokój – sesje reiki promują głęboki relaks, co pomaga w redukcji napięcia i lęku.

Reiki to praktyka, która wspiera naturalne procesy samouzdrawiania organizmu. Kursy reiki oferują możliwość nauki tej techniki, dzięki czemu można stosować ją zarówno w swoim życiu, jak i w pracy terapeutycznej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów reiki, aby zgłębić tajniki tej niezwykłej metody uzdrawiania i odkryć jej pełny potencjał. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym praktykiem, kursy reiki dostarczą Ci niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie stosować metodę reiki w swoim życiu i pracy.

Pięć Zasad Reiki

Pięć Zasad Reiki to podstawowe zasady, których przestrzeganie pomaga w praktykowaniu Metody Naturalnego Uzdrawiania Reiki. Są to:

 1. Dziś nie gniewaj się
  – ta zasada dotyczy kontroli emocji, szczególnie gniewu. Reiki naucza, że gniew jest szkodliwy dla ciała i umysłu, a jego kontrolowanie jest kluczowe dla zdrowia psychicznego. Praktyka reiki pomaga w uspokojeniu umysłu i redukcji negatywnych emocji.
 2. Dziś nie martw się
  – ta zasada zachęca do życia w teraźniejszości i unikania niepotrzebnego stresu związanego z przeszłością lub przyszłością. Reiki uczy, że martwienie się jest szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przekazywanie energii życiowej podczas sesji reiki pomaga w łagodzeniu zmartwień i stresu.
 3. Dziś wykonuj swoje obowiązki z wdzięcznością
  – ta zasada zachęca do praktykowania wdzięczności i uznania za to, co mamy. Reiki uczy, że praktykowanie wdzięczności pomaga w osiągnięciu równowagi i harmonii w życiu. Dzięki wdzięczności możemy lepiej docenić codzienne doświadczenia i związki z innymi.
 4. Dziś okazuj szacunek dla każdej istoty żyjącej
  – ta zasada zachęca do szacunku dla każdej istoty żyjącej, niezależnie od jej rasy, wyznania czy statusu społecznego. Reiki uczy, że szacunek i miłość do innych pomagają w osiągnięciu harmonii wewnętrznej. W ten sposób, energia reiki może swobodnie przepływać, wspierając zdrowie i dobrostan.
 5. Dziś bądź życzliwy dla innych i dla siebie
  – ta zasada zachęca do praktykowania życzliwości i miłości dla innych oraz samego siebie. Reiki uczy, że miłość i życzliwość są kluczowe dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Podczas kursów reiki, uczestnicy uczą się, jak stosować te zasady w codziennym życiu, co wspiera ich rozwój duchowy i emocjonalny.

Kursy reiki oferują możliwość głębszego zrozumienia i praktykowania tych pięciu zasad. Nauka reiki obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty, które pomagają uczestnikom w integracji tych zasad w ich codziennym życiu. Dzięki temu, praktyk reiki może nie tylko wspierać własne zdrowie i samopoczucie, ale także pomagać innym w osiąganiu harmonii i równowagi energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów reiki, aby zgłębić tajniki tej niezwykłej metody uzdrawiania i odkryć, jak Pięć Zasad Reiki może wpłynąć na Twoje życie. Kursy reiki są dostępne dla każdego, kto pragnie rozwijać się duchowo i energetycznie, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń czy przekonań.

Nauczanie Metody Reiki

Metoda Reiki jest zwykle nauczana przez certyfikowanych nauczycieli w ramach kilkudniowych szkoleń i kursów. W trakcie szkoleń uczestnicy uczą się praktykowania technik reiki, które obejmują między innymi ustawienie dłoni na ciele klienta i przepływ energii przez ciało. Szkolenia mogą obejmować również teorię i historię reiki oraz omawiać zasady praktykowania tej metody.

Podczas szkoleń z reiki uczestnicy mają okazję:

 • Poznać historię metody reiki oraz jej zasady i filozofię – nauka reiki zaczyna się od zrozumienia jej korzeni, historii oraz podstawowych zasad, które kierują tą praktyką uzdrawiania energetycznego.
 • Nauczyć się technik ustawiania dłoni na ciele pacjenta w celu przepływu energii – uczestnicy szkolą się w praktycznych technikach, które umożliwiają efektywne przekazywanie energii reiki.
 • Ćwiczyć techniki reiki na sobie i innych uczestnikach kursu – praktyka reiki jest kluczowa dla opanowania umiejętności, dlatego uczestnicy mają możliwość praktykowania na sobie nawzajem.
 • Uzyskać certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności – ukończenie kursu reiki jest potwierdzane certyfikatem, który świadczy o zdobyciu określonych umiejętności i wiedzy.
 • Korzystać z materiałów szkoleniowych, takich jak książki i nagrania wideo – dodatkowe materiały pomagają uczestnikom pogłębić swoją wiedzę i lepiej zrozumieć metodę reiki.
 • Dołączyć do społeczności praktyków reiki – uczestnicy kursów reiki stają się częścią większej społeczności, gdzie mogą wymieniać się doświadczeniami i poradami.
 • Uczestniczyć w zaawansowanych kursach i szkoleniach – dla tych, którzy chcą dalej rozwijać swoje umiejętności, dostępne są zaawansowane kursy reiki.

Nauczanie reiki odbywa się w trzech etapach:

 • Kurs I stopnia – Pierwsza inicjacja – Upoważnienie Fizyczne – pierwsza inicjacja – dostrojenie dostosowuje system energetyczny ucznia do korzystania z energii reiki oraz rozszerza jego możliwości poboru reiki tak, by mógł efektywnie używać jej na sobie i innych. Na tym stopniu uczymy się zasad pracy z energią reiki oraz technik przesyłania energii.
 • Kurs II stopnia – Druga inicjacja – Upoważnienie Mistyczne – druga inicjacja – dostrojenie powinno nastąpić nie wcześniej jak po 3 miesiącach po pierwszej inicjacji. Na tym stopniu przekazywane są uczniowi trzy symbole energetyczne, które wzmacniają i ukierunkowują energię reiki. Symbole te dają możliwość działania na odległość w czasie i przestrzeni.
 • Kurs III stopnia – Trzecia inicjacja – Upoważnienie Absolutne – trzecia inicjacja – dostrojenie jest inicjacją mistrzowską. Uczeń poznaje ostatnie symbole, które poszerzają jego możliwości odbioru i przekazywania energii innym oraz pozwalają na inicjowanie w reiki innych osób.

Nauka reiki to nie tylko zdobywanie umiejętności praktycznych, ale także rozwój osobisty i duchowy. Praktyka reiki wspiera harmonizację energii, redukcję stresu oraz poprawę ogólnego samopoczucia. Kursy reiki są dostępne dla każdego, kto chce zgłębić tajniki tej metody uzdrawiania energetycznego i wprowadzić ją do swojego życia codziennego oraz praktyki zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów reiki, które pomogą Ci stać się skutecznym praktykiem i nauczycielem reiki.

Zabieg - sesja energii reiki

Zabieg energii reiki polega na przekazywaniu energii życiowej za pomocą odpowiedniego dotyku dłońmi ciała klienta, w celu uzyskania relaksu, równowagi i harmonii energetycznej. Energia ta jest przekazywana przez certyfikowanego praktyka reiki, który działa jako kanał dla tej energii. Przekaz reiki ma na celu odblokowanie energii w ciele, aby pomóc w samouzdrawianiu i poprawie ogólnego samopoczucia.

Przekaz energii reiki jest jednym z najważniejszych elementów Metody Naturalnego Uzdrawiania Usui Reiki i polega na przekazywaniu energii życiowej za pomocą dłoni. W procesie tym, certyfikowany praktyk reiki działa jako kanał dla tej energii, przekazując ją do osoby odbierającej. Głównym celem przekazu reiki jest uzyskanie relaksu, równowagi i harmonii energetycznej w ciele. Dzięki przekazowi reiki, można odblokować energię w ciele, co pomaga w samouzdrawianiu i poprawie ogólnego samopoczucia. Przekaz energii może być szczególnie pomocny w przypadku problemów z napięciem nerwowym, stresem, bólem czy lękiem.

Podczas zabiegu reiki, energia jest przekazywana z osoby wykonującej (praktyka) do osoby otrzymującej (klienta / pacjenta). Energia ta ma na celu zbalansowanie i harmonizację ciała, umysłu i ducha. Odbiorca reiki może odczuwać ciepło, drżenie, spokój lub inny rodzaj relaksu. Taki przekaz energii uważany jest za wzbogacający i uzdrawiający dla wszystkich zaangażowanych w ten proces osób.

Różne zastosowanie energii reiki

Energia reiki może być stosowana w codziennym życiu na wiele sposobów. Można ją wykorzystać do łagodzenia bólu, redukcji stresu, poprawy samopoczucia i zwiększenia witalności. Można również stosować ją do wsparcia procesów zdrowienia, poprawy snu, a także do podnoszenia poziomu wibracji energetycznych. Możesz na przykład praktykować medytację z użyciem energii reiki lub stosować ją poprzez dotyk, np. podczas masażu.

Jeśli chcesz stosować energię reiki w codziennym życiu, oto kilka praktycznych wskazówek:

 • Codzienna medytacja z użyciem energii reiki może pomóc w łagodzeniu stresu, poprawie samopoczucia i zwiększeniu witalności. Możesz wykonywać medytację rano lub wieczorem, w zależności od swoich preferencji.
 • Stosowanie energii reiki podczas masażu może pomóc w łagodzeniu bólu, redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia. Możesz wykonywać masaż samodzielnie lub poprosić bliską osobę o wykonanie masażu z użyciem energii reiki.
 • Stosowanie energii reiki do wsparcia procesów zdrowienia może pomóc w przyspieszeniu regeneracji organizmu. Możesz stosować energię reiki lokalnie, na obszarach, które wymagają wsparcia, lub stosować ją ogólnie, aby zwiększyć ogólną równowagę energetyczną organizmu.
 • Stosowanie energii reiki do poprawy snu może pomóc w łagodzeniu bezsenności i poprawie jakości snu. Możesz wykonywać medytację z użyciem energii reiki przed snem lub stosować reiki lokalnie na obszarach ciała, które wpływają na sen.

Pamiętaj, że energia reiki jest wyjątkowo uniwersalna i może być stosowana na wiele różnych sposobów. Dlatego też, jeśli szukasz sposobu na poprawę swojego dobrostanu, warto rozważyć stosowanie energii reiki w codziennym życiu.


Czym jest reiki?

Na czym polega reiki i jakie jest zastosowanie tej metody w chorobach, na czym to polega?

Na czym polega reiki – Usui Shiki Ryōhō i jakie jest zastosowanie tej metody w chorobach, w szczególności chorobach nowotworowych i na czym to polega? Czy reiki – Usui Shiki Ryōhō może zastąpić leczenie konwencjonalne, a jeśli nie to jaka jest wówczas jego rola? Reiki to nazwa swoistej energii i zarazem metody, która została odkryta […]

Nauka reiki - stopnie i klasy

Nauka Metody Reiki – stopnie i klasy reiki

Ile stopni przewiduje reiki – Usui Shiki Ryōhō i do czego uprawnia każdy z nich? Na czym polega Metoda Reiki w stopniu pierwszym a na czym polega w stopniu drugim (jak wygląda proces stosowania tej metody w stopniu pierwszym, a jak w drugim w przypadku osób chorych)? Metoda Reiki – Usui Shiki Ryōhō podzielona jest na […]

Uzdrawianie przez SMS lub telefon jest możliwe?

Czy reiki – Usui Shiki Ryōhō przewiduje leczenie na odległość za pomocą wiadomości tekstowych typu sms, a jeśli tak to który stopień do tego uprawnia i na czym to polega? W praktykach i nauczaniu Metody Reiki – Usui Shiki Ryōhō nie następuje leczenie. W reiki – Usui Shiki Ryōhō, następuje proces uzdrawiania, który w rozumieniu […]