Reiki a zmęczenie w chorobie nowotworowej – Badanie Kliniczne


Pilotażowa krzyżowa próba reiki kontra odpoczynek w leczeniu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową

Badanie przeprowadzone przez: Kathy L Tsang z Wydział Psychologii Uniwersytetu Calgary, Alberta, Kanada, oraz Linda E Carlson i Karin Olson

Publikacja: marzec 2007; 6(1):25-35.

Streszczenie: Zmęczenie jest niezwykle częstym efektem ubocznym występującym podczas leczenia nowotworów i powrotu do zdrowia. Ograniczone badania dotyczyły strategii wywodzących się z medycyny komplementarnej i alternatywnej w celu zmniejszenia zmęczenia związanego z nowotworem. W badaniu tym zbadano wpływ reiki, rodzaju terapii energetyczno-dotykowej, na zmęczenie, ból, niepokój i ogólną jakość życia. To badanie było równoważoną próbą krzyżową dwóch stanów: 1 w stanie reiki, uczestnicy otrzymywali reiki przez 5 kolejnych sesji dziennie, po których następował 1-tygodniowy okres monitorowania bez prowadzenia zabiegu, następnie dwie dodatkowe sesje reiki i na koniec 2 tygodnie bez zabiegu oraz 2 w stanie spoczynku uczestnicy odpoczywali przez około 1 godzinę każdego dnia przez 5 kolejnych dni, po którym następował 1-tygodniowy okres monitorowania bez zaplanowanego odpoczynku i dodatkowy tydzień bez zabiegów. W obu przypadkach uczestnicy wypełnili kwestionariusze badające zmęczenie związane z nowotworem (podskala FACT-F) i ogólną jakość życia (Functional Assessment of Cancer Therapy, General Version [FACT-G]) przed i po sesji reiki lub odpoczynku. Wypełnili również wizualną skalę analogową (Edmonton Symptom Assessment System [ESAS]) oceniającą codzienne zmęczenie, ból i niepokój przed i po każdej sesji reiki lub odpoczynku. W badaniu wzięło udział szesnastu pacjentów (13 kobiet): 8 zostało losowo przydzielonych do grupy: reiki – odpoczynek; odpoczynek – reiki. Zostały one zbadane pod kątem zmęczenia (pod kątem zmęczenia ESAS), a osoby z wynikiem wyższym niż 3 w skali od 0 do 10 kwalifikowały się do badania. Zdiagnozowano u nich różne nowotwory, najczęściej raka jelita grubego (62,5%), a mediana wieku wynosiła 59 lat. Zmęczenie na FACT-F zmniejszyło się w stanie reiki (P = 0,05) podczas wszystkich 7 zabiegów. Ponadto uczestnicy stanu reiki doświadczyli znacznej poprawy jakości życia (FACT – G) w porównaniu z osobami w stanie spoczynku (P < 0,05). W codziennych ocenach (ESAS) w stanie reiki, wyniki sesji 1 w porównaniu do sesji 5 wykazały znaczne zmniejszenie zmęczenia (p < 0,001), bólu (p < 0,005) i niepokoju (p < 0,01), których nie zaobserwowano w stanie odpoczynku.

Źródło danych: National Library of Medicine
Tłumaczenie i redakcja na j. polski: Szkoła Zen Reiki w Polsce