Doświadczenie sesji reiki – Badanie Kliniczne


Badanie przeprowadzone przez: Joan EngebretsonUniversity of Texas Health Science Center w Houston, USA. oraz Diane Wind Wardell.

Data badania: marzec – kwiecień 2002; 8(2):48-53.

Kontekst: Terapie przez dotyk, w tym Metoda Reiki, są coraz bardziej popularnymi terapiami uzupełniającymi tradycyjne leczenie medyczne. Wcześniejsze badania nad terapiami przez dotyk przyniosły niejednoznaczne wyniki.

Cel: Zbadanie doświadczeń odbiorców reiki co przyczyni się do zrozumienia popularności terapii przez dotyk i prawdopodobnie wyjaśni zmienne dla przyszłych badań.

Projekt: Badanie opisowe z danymi ilościowymi i jakościowymi. Niniejszy raport skupia się na jakościowych danych z wywiadu. Do rozpoznania wzorców w doświadczeniu wykorzystano analizę tematyczną.

Ustawienie: Wszystkie zabiegi reiki wykonywane były w dźwiękoszczelnym pokoju bez okien przez jednego mistrza reiki. Wywiady nagrane na taśmę audio zostały przeprowadzone bezpośrednio po zabiegu w cichym pomieszczeniu przylegającym do gabinetu zabiegowego.

Uczestnicy: Ogólnie zdrowi ochotnicy (N=23), którzy byli neutralni w stosunku do reiki.

Interwencja: Standaryzowana, 30-minutowa sesja reiki.

Główne miary wyników: Dane z wywiadu poparte danymi ilościowymi.

Wyniki: Uczestnicy opisali graniczny stan świadomości, w którym w paradoksalny sposób doświadczane były zjawiska sensacyjne i symboliczne. Liminalność [1] była widoczna w orientacji uczestników na czas, miejsce, środowisko i siebie. Paradoks był również widoczny w symbolicznych doświadczeniach wewnętrznych uczuć uczestników, doświadczeniach poznawczych i zewnętrznych doświadczeniach związanych z mistrzem reiki.

Wnioski: Stany graniczne i doświadczenia paradoksalne występujące w uzdrawianiu rytualnym związane są z holistycznym charakterem i indywidualną wariacją doświadczenia uzdrawiania. Odkrycia te sugerują, że wiele modeli liniowych stosowanych w badaniach nad terapiami przez dotyk nie jest wystarczająco złożonych, aby uchwycić doświadczenie uczestników.

 

[1] W fizjologii, psychologii lub psychofizyce punkt liminalny lub punkt graniczny jest progiem sensorycznym reakcji fizjologicznej lub psychologicznej. To granica percepcji. Po jednej stronie bodziec jest dostrzegalny, po drugiej nie.


Źródło danych: National Library of Medicine
Tłumaczenie i redakcja na j. polski: Szkoła Zen Reiki w Polsce