Znaczenie wsparcia emocjonalnego i społecznego w praktyce zawodowej naturopaty

Gdy rozmyślamy nad różnymi aspektami wsparcia, nasze przemyślenia często zmierzają w kierunku pomocy materialnej lub działania praktycznego. Odnosi się to do wszelkich form bezpośredniej pomocy, jak choćby wsparcie finansowe, dostarczanie potrzebnych przedmiotów czy wykonanie konkretnych zadań. Jednakże w świecie naturopatii, gdzie holistyczne podejście do zdrowia człowieka jest fundamentem, równie istotne, a nierzadko najważniejsze, jest wsparcie emocjonalne. To rodzaj wsparcia wyróżniający się nie przez swoją materialność, ale przez intymność i bezpośredni […]

Praktyczny przewodnik synchronizacji i równoważenia czakr

W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak przeciążenie informacjami, ciągłe napięcie i presja codziennych obowiązków, wielu z nas doświadcza narastającego dyskomfortu, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. W pogoni za szybkimi rozwiązaniami często gubimy drogę do głębszego zrozumienia i pracy nad sobą, która może przynieść trwałą zmianę i poprawę jakości życia. Praktyka równoważenia czakr, choć zakorzeniona w starożytności, w dzisiejszych czasach nabiera nowego znaczenia, oferując ścieżkę do odzyskania wewnętrznej równowagi i spokoju. […]

Skuteczność reiki w leczeniu przewlekłego bólu

Badanie zatytułowane Effectiveness of reiki for chronic pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, (Skuteczność reiki w leczeniu przewlekłego bólu: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych) opublikowane w 2022 roku, stanowi systematyczny przegląd i meta-analizę randomizowanych badań kontrolowanych dotyczących skuteczności terapii Reiki w leczeniu przewlekłego bólu. Badanie to zostało przeprowadzone przez grupę naukowców i opublikowane w czasopiśmie „Pain Medicine”. Celem tego […]

Wpływ terapii reiki na ból i lęk u dorosłych – Badanie kliniczne z 2014 roku

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Pain Management Nursing” w 2014 roku, zatytułowane Effect of reiki therapy on pain and anxiety in adults: an in-depth literature review of randomized trials with effect size calculations (Wpływ terapii reiki na ból i lęk u dorosłych: dogłębny przegląd literatury randomizowanych badań z obliczeniami wielkości efektu), jest dogłębnym przeglądem literatury dotyczącej wpływu terapii reiki na ból i lęk u osób dorosłych. Autorzy […]

Wielkoskalowe badanie skuteczności reiki dla zdrowia fizycznego i psychicznego

W badaniu przeprowadzonym przez Natalie L Dyer, Ann L Baldwin i William L Randa, które miało miejsce w 2019 roku, zbadano efektywność pojedynczej sesji reiki na zdrowie fizyczne i psychiczne w dużej, niemedycznej próbie ludzi. To pionierskie badanie, realizowane w prywatnych praktykach reiki w całych Stanach Zjednoczonych, dostarcza ważnych informacji na temat potencjalnych korzyści płynących z tej alternatywnej formy terapii. W badaniu uczestniczyło 99 praktykujących reiki. Każdy z klientów wypełnił […]

Odkryj tajemniczy świat czakr i ciał subtelnych – anatomia energetyczna i podróż do głębi samego siebie

W świecie, gdzie coraz częściej poszukujemy równowagi między zdrowiem fizycznym a psychicznym, nauka o czakrach i ciałach subtelnych otwiera przed nami nowe horyzonty. Te starożytne koncepcje, zakorzenione w tradycjach wschodnich, są dziś aktualne bardziej niż kiedykolwiek, oferując głębokie spojrzenie na nasze wewnętrzne funkcjonowanie. Czakry, znane również jako energetyczne centra w naszym ciele, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu naszego zdrowia i dobrostanu. Są to punkty, w których krzyżują się kanały energetyczne, tworząc […]

Czakry, ośrodki energii w naszym ciele – samoleczenie ciała i duszy

„Nasze zdrowie fizyczne zaczyna się od energii.” April Pfender Oto druga część mojej pracy dotycząca tematyki czakr. Wcześniej, w części pierwszej scharakteryzowałam ośrodki energetyczne, opisałam je dość szczegółowo, aby przybliżyć Czytelnikowi tematykę czakr. W pierwszej części pracy wyjaśniłam unikalne właściwości każdego z siedmiu wirów energetycznych a także kwestie ich równowagi oraz jej braku. W niniejszej pracy przedstawię wybrane sposoby pracy własnej z czakrami, które umożliwiają […]

Czakry, ośrodki energii w naszym ciele – charakterystyka.

„Om Bhur, Om Bhuvaha, Om Swaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam  Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonaha Prachodayat” Mantra Gayatri [*] Nie można udowodnić naukowo istnienia czakr, tak samo jak nie można zważyć energii miłości, czy siły modlitwy. A jednak to z miłości właśnie rodzą się cuda, a modlitwa zdolna jest poruszyć góry. To świadomość i wiara w subtelną energię pozwala doświadczyć każdego z wymienionych wyżej zjawisk. Czakry […]

Czym jest energia kundalini? – ogólne wprowadzenie do przedmiotu

Kundalini to niebywale silna energia, porównywana do energii 1.000 Słońc, energia którą możemy pobudzić przez odpowiednie praktyki duchowe, umysłowe i fizyczne. Energia kundalini, nazywana jest energią węża, gdyż leży zwinięta na kształt spirali (węża) poniżej czakry podstawy (muladhara), w czakrze ognia (agni). Energia ta może zostać świadomie przebudzona i tym samym przyczynić się do doznania całkowitego błogostanu ducha, duszy i ciała. Energia kundalini nazywana jest przez parapsychologów […]