Czakry, ośrodki energii w naszym ciele – charakterystyka.

„Om Bhur, Om Bhuvaha, Om Swaha, Om Maha,

Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam 

Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yonaha Prachodayat”

Mantra Gayatri [*]

Nie można udowodnić naukowo istnienia czakr, tak samo jak nie można zważyć energii miłości, czy siły modlitwy. A jednak to z miłości właśnie rodzą się cuda, a modlitwa zdolna jest poruszyć góry. To świadomość i wiara w subtelną energię pozwala doświadczyć każdego z wymienionych wyżej zjawisk. Czakry to potężne narzędzie pozwalające na wielopoziomowy rozwój siebie i swojej świadomości, a także pozwalające na wprowadzenie harmonii do życia codziennego.

Jest to pierwsza część mojej pracy na temat czakr. W tej części postaram się przybliżyć Czytelnikowi całą moją wiedzę dotyczącą charakterystyki wirów energetycznych jakimi są czakry. W kolejnej części przedstawię znane mi sposoby pracy z czakrami, które umożliwiają wykorzystać je jako narzędzie do samoleczenia zarówno ciała jak i duszy człowieka.

Co to są czakry?

Drogi Czytelniku, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że jesteś być może czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym? Oczywiście, Twoje ciało fizyczne jest czymś dzięki czemu łatwo Cię rozpoznać, jest wspaniałe, wiele potrafi. Można obserwować je w tańcu, ruchu,
i w trakcie odpoczynku, zawsze wygląda inaczej, zawsze jest piękne i doskonałe (bez względu na aktualne kanony). Dbając o ciało fizyczne sprawiasz, że wszystkie jego układy pracują w harmonii odwdzięczając Ci się dobrym samopoczuciem. Ale to nie wszystko, jesteś czymś więcej! Wszystko wokół nas jest energią. Być może słyszałeś o tym już wiele razy i brzmi to dla Ciebie jak frazes. Jednak to prawda. To wszystko co nas otacza na swoją częstotliwość drgań. Poza ciałem fizycznym człowieka rozciąga się pole energii nazywane ciałem energetycznym, subtelnym, lub aurą. To właśnie ta część Ciebie połączona jest z systemem czakr.

Słowa czakra, a dokładniej „cakra” pochodzi z sanskrytu i oznacza „koło”. Pierwsze informacje o czakrach pojawiły się w świętych księgach hinduizmu, czyli Wedach (1500 rok przed naszą erą). Jednak o istnieniu czakr, poza Hindusami, widziało wiele starożytnych ludów, jak np. Egipcjanie, Grecy, Sufici, Inkowie, Majowie, a także rdzenni Amerykanie. W starożytnych kulturach wierzono, że czakry są odbiciem praw natury, które stanowią władzę nad całym wszechświatem, a ludzie jako mikrokosmos są związani z całym tym systemem. Jak już wspomniałam wcześniej czakry oznaczają koła i można je przedstawiać jako coś dwuwymiarowego. Jednak bardziej trafnie będzie określać je jako wielowymiarowe wiry energii znajdujące się w każdym z nas. Owe wiry transportują energię wszechświata do aury, ale mają również związek z przepływem wewnątrz człowieka. Dla uproszczenia cały układ czakr można postrzegać jako swoisty energetyczny układ krwionośny. Powszechnie wiadomo, że krew transportuje niezbędny tlen i składniki odżywcze po całym organizmie oraz łączy
i wspiera pozostałe układy wewnętrzne. W podobny sposób system czakr łączy i wspiera ciało fizyczne i subtelne. Według mnie ogromną wartością czakr jest to, że stanowią one narzędzie umożliwiające wgląd w ukrytą naturę rzeczy i mimo, że ich istnienia nie dowiedziono, to nawet w takiej postaci czysto teoretycznej przetrwały one próbę czasu i choćby ta ponadczasowość już wiele mówi o ich prawdziwości. Czakry można interpretować na trzy następujące sposoby:

 1. Jako proces ewolucji – człowiek może obserwować swój rozwój w trakcie całego swojego życia, najpierw badając ciało fizyczne a następnie emocje, aby na sam koniec stworzyć mentalne wyobrażenie świata.
 2. Jako przemiana materii – uzdrawianie za pomocą energii jest powszechnie znane, chociaż nie zawsze uznawane. Subtelne energie takie jak np. modlitwa czy miłość mogą wniknąć do świadomości człowieka właśnie na pomocą czakr i spowodować zmiany na poziomie fizycznym.
 3. Jako system instrukcji ezoterycznych – ten punkt mówi o tym, że czakry nie istnieją w świecie rzeczywistym, a stanowią bramy znajdujące się poza fizycznością człowieka umożliwiające mu przejście w przyszłości do nowej rzeczywistości.

W każdym żywym organizmie istnieje nieskończona liczba wirów energetycznych.

Mają je ludzie, zwierzęta, drzewa, wszelkie rośliny z nawet Ziemia- wszystkie istoty posiadają wiele tętniących życiem i energią wirów. Istnieje wiele różnych systemów mówiących o czakrach: hinduistyczny model czakr, tantryczny model czakr, tradycyjny chiński model czakr etc. W samym modelu hinduistycznym wyróżnić można dziesiątki odmian, które różnią się od siebie ilością czakr w systemie, umiejscowienie, rolą i wieloma innymi kwestiami. W mojej pracy zajmę się omówieniem najpowszechniejszego systemu siedmiu czakr: podstawy, sakralnej, splotu słonecznego, serca, gardła, trzeciego oka oraz korony.

Czakry, ośrodki energii w naszym ciele - charakterystyka, Hinduistyczny system czakr
Rysunek nr 1, Hinduistyczny system czakr, opracowanie własne.

Czakry wiążą się ściśle zarówno z funkcjami ciała fizycznego jak i subtelnego, mają ogromny wpływ na zdrowie organizmu. Połączenie z energią własnych czakr pozwala na pozostawanie w lepszym kontakcie z własnym Ja, co więcej pozwala na uzdrowienie siebie i rozwój na wielu poziomach. Jak wspominałam we stępie jest to pierwsza część moje pracy dotyczącej czakr i w tej właśnie części w  kolejnych rozdziałach omówię możliwie szczegółowo każdą z siedmiu czakr, aby umożliwić Czytelnikowi zapoznanie się z podstawą tematu.

Pierwsza czakra – Muladhara

Czakra Muladhara (mul – podstawa, adhara- wsparcie), nazywana także Adhara lub czarka podstawy stanowi właśnie podstawę całego systemu czakr. Ma związek z ziemią oraz z wszystkimi rzeczami na Ziemi, które mają prostą postać. Muladhara leży u podstawy kręgosłupa, w okolicach krocza, jest pierwszą czakrą znajdującą się w ciele, związana jest z ciałem, zdrowiem i przetrwaniem (w każdym znaczeniu, zarówno fizycznym jak i materialnym). To z tej czakry wychodzą nadi, czyli kanały subtelnej energii, które rozprowadzają energię życiową po całym ciele. Ośrodek ten odpowiada również za zdolność do tworzenia ziemskich potrzeb fizycznych i psychologicznych. Adhara związana jest ze słoniem, zwierzęciem wytrwałym i silnym, energia tej czakry jest tak samo niezawodna  i pozwala na przetrwanie. Pierwsza czakra przedstawiana jest jako okrąg, w środku którego znajduje się kwadrat, tam z kolei widać trójkąt z wierzchołkiem skierowanym ku dołowi symbolizujący żeńskie narządy rozrodcze. Kwiat lotosu przypisany do czakry podstawy ma cztery czerwone płatki. Jest to czakra kształtująca się z elementu ziemi więc daje nam to, co fizyczne. Najsilniej związana  jest z przetrwaniem, tutaj podejmowane są decyzję o życiu i śmierci.

Osoba, która funkcjonuje z poziomu czakry podstawy ma potrzebę czucia się bezpiecznie, jest to jej główna potrzeba do zaspokojenie. W przypadku gdy Muladhara nie jest zrównoważona można mieć do czynienia z pracoholizmem, innymi zachowaniami nałogowymi, unikaniem intymności, dbaniem wyłącznie o siebie, nieufnością wobec świata, brakiem poczucia własnej wartości. Osoba, u której czakra podstawy funkcjonuje harmonijnie będzie żyła w ufności do Stwórcy, w przyzwoleniu na wrażliwość, docenianiu siebie i innych, będzie wyciągać lekcje z doświadczeń, które są jej udziałem.

Kwestie mające związek z czakrą podstawy:

 • Główny aspekt – bezpieczeństwo
 • Kolor – czerwony
 • Symbol – cztery czerwone płatki, kwadrat z trójkątem skierowanym wierzchołkiem w dół
 • Siła – grawitacja
 • Zmysł – węch
 • Element – Ziemia
 • Ciało niebieskie – Saturn
 • Stworzenie – słoń
 • Splot nerwowy – ogonowy
 • Gruczoł dokrewny – nadnercza
 • Układ fizjologiczny – wydalniczy
 • Związki z ciałem – kości, szkielet, stopy, nadnercza, odbytnica, jelito grube, system immunologiczny
 • Słowa kluczowe – bezpieczeństwo, przetrwanie, potrzeby, ugruntowanie
 • Fizyczne – hemoroidy, otyłość, rwa kulszowa, ból w dolnym odcinku kręgosłupa, zatwardzenie
 • Emocjonalne – strach, spokój
 • Psychiczne – świadomość siebie
 • Afirmacja – Jestem
 • Sylaba nasienna – Lam
 • Kryształy – granat, hematyt, kwarc dymny, turmalin, onyks
 • Olejki eteryczne/ zioła – goździk, olibanum, mirra, Palo Snato, paczula, drzewo sandałowe, rozmaryn.

Druga czakra – Svadhisthana

Drugą czakrą jest Svadhisthana, zwana także czakrą sakralną, znajdująca się pod pępkiem, mówi się nawet, że jej lokalizacja jest w narządach płciowych co odzwierciedla instynktową potrzebę rozwoju osobowości, ekspansję indywidualności. Związana jest ona
ze zmianą- jedną staje się dwoma, to co stałe zaczyna płynąć. Świadomość czakry związana jest z ruchem, i przeciwieństwami, które wciąż się przyciągają i uzupełniają. Zwierzęciem odpowiadającym czakrze sakralnej jest krokodyl, stworzenie wodne, leżące i oczekujące na możliwość wyrażenia siebie, bez względu czy następuje to podczas odpoczynku czy też polowania na ofiarę. Kreatywność, która wyrażana jest przed czakrę sakralna pokazuje, że wszyscy mamy w sobie zarówno twórcze jak i niszczycielskie moce, to od nas samych zależy których z nich użyjemy i w jaki sposób. Svadhisthanę symbolizuje znajdujący się w okręgu księżyc w fazie miedzy nowiem a pierwszą lub trzecią kwadrą, okrąg okala sześć pomarańczowych płatków lotosu.

Osoba funkcjonująca z poziomu czakry sakralnej, aby wyrażać swoją twórczość musi być wolna, wyróżnia się również ogromną skłonnością do zaspokajania wyłącznie swoich potrzeb. Kiedy Svadhisthana nie funkcjonuje harmonijnie można dotrzeć w człowieku pewną nieudolność, wstyd związany z własnym ciałem i seksualnością, powierzchowne relacje z innymi, niedojrzałe zachowanie. W momencie, gdy czarka jest zharmonizowana da się zauważyć w człowieku ogrom empatii w stosunku do innych istot, chęć dzielenia się, hojność, pasję życia, ogromną kreatywność, twórczość, wchodzenie w relacje korzystne dla obu stron, piękną i szczerą intymność.

Kwestie mające związek z czakrą sakralną:

 • Główny aspekt – słodycz
 • Kolor – pomarańczowy
 • Symbol – sześć pomarańczowych płatków, księżyc w fazie między nowiem a pierwszą lub trzecią kwadrą
 • Siła – magnetyzm
 • Zmysł – dotyk
 • Element – woda
 • Ciało niebieskie –  księżyc
 • Stworzenie – krokodyl, ryba
 • Splot nerwowy – krzyżowy
 • Gruczoł dokrewny – gonady/ jajniki
 • Układ fizjologiczny – rozrodczy
 • Związki z ciałem – macica, prostata, pęcherz moczowy, nerki, jelito grube
 • Słowa kluczowe – seksualność, pragnienie, kreatywność
 • Fizyczne – impotencja, ból w okolicy miednicy lub w dolnym odcinku kręgosłupa, problemy urologiczne, uczucie zimna
 • Emocjonalne – ekspansja, zachłanność
 • Psychiczne – szacunek do samego siebie
 • Afirmacja – Czuję
 • Sylaba nasienna – Vam
 • Kryształy – karneol, jaspis czerwony, kamień księżycowy, heliotrop
 • Olejki eteryczne/ zioła – cynamon, jaśmin, pomarańcz, ylang ylang, róża

Trzecia czakra – Manipura

Trzecią czakrą jest Manipura, nazywana także czakrą spotu słonecznego. Znajduje się po środku brzucha. Żywiołem tej czakry jest ogień czyli działanie, wybór. Manipura świeci niczym klejnot lub słońce w samym środku naszego ciała. Ośrodek ten determinuje zdrowie zarówno ciała jak i umysłu. Zarządza bowiem procesem trawienia i związanymi z nim organami – trzustkę, żołądek, wątrobę, woreczek żółciowy, żółć, jelito cienkie, metabolizm, a także wpływa na układ nerwowy.

Symbolem Manipury jest wpisany w koło trójkąt, którego wierzchołek skierowany jest w dół, w jego centrum znajduje się symbol „T”, który jest jak drzwi do swastyki, czyli sanskryckiego symbolu dobrego samopoczucia. Czarkę okala dziesięć płatków lotosu.

Osoba działająca z poziomu czakry splotu słonecznego pragnie osiągać i prosperować, aby do tego doszło posunie się nawet do manipulowania innymi ludźmi, ale często ich po prostu inspiruje. Kiedy Manipura jest niezharmonizowana może objawiać się to chciwością, stawianiem swoich praw przed obowiązkami, kierowanie się zasadami takimi jak: „cel uświęca środki”, czy „co z tego będę miał?”. U osób ze zrównoważoną czakrą splotu słonecznego występuje ogromna świadomość tego, jaki wpływ na innych ludzi mają ich działania, mają kontrolę nad swoim życiem, odznaczają się umiejętnościami przywódczymi, mają mocną siłę woli i kierują się zasadą „co my będziemy z tego mieli?”

Kwestie mające związek z czakrą manipura:

 • Główny aspekt – połyskujący kamień szlachetny
 • Kolor – żółty
 • Symbol –wpisany w okrąg trójkąt wierzchołkiem skierowany do dołu, w samym centrum symbol „T”
 • Siła – spalanie
 • Zmysł – wzrok
 • Element – ogień
 • Ciało niebieskie – Słońce     
 • Stworzenie – koza, baran
 • Splot nerwowy – splot słoneczny
 • Gruczoł dokrewny – trzustka
 • Układ fizjologiczny – trawienny
 • Związki z ciałem – układ trawienny, wątroba, mięśnie
 • Słowa kluczowe – wola, siła
 • Fizyczne – zapalenie wątroby, niestrawność, choroba wrzodowa, cukrzyca
 • Emocjonalne – poczucie winy, zaufanie, pasja, gniew
 • Psychiczne – poczucie wartości
 • Afirmacja – robię
 • Sylaba nasienna – Ram
 • Kryształy – kalcyt bursztynowy, kamień słoneczny, cytryn, tygrysie oko
 • Olejki eteryczne/ zioła – kardamon, rumianek, cytryna, trawa cytrynowa, majeranek, mięta pieprzowa.

Czwarta czakra – Anahata

Czwarta czakra to Anahata, czyli inaczej czakra serca. Serce to wyjątkowy organ, jeden z najważniejszych, charakteryzuje się ono silniejszym magnetyzmem niż mózg, na rymie bicia serca opiera się całe ludzie życie. Mówi się, że oświeceni są w stanie słyszeć w czakrze Anahata dźwięki całego wszechświata. To naprawdę wyjątkowy ośrodek. Lokalizacja tej czakry nie powinna być niespodzianką, bowiem zgodnie z nawą czakra ta mieści się na środku klatki piersiowej, tam gdzie serce. Odpowiada za ten właśnie organ, ale również płuca, układ limfatyczny i immunologiczny. Ma wpływ na ciśnienie krwi, krążenie, ale również na umiejętność radzenia sobie z problemami.

W samym sercu znajduje się węzeł splątanych energii, które należy rozplątać jeśli chcemy uwolnić naszą boskość. Symbolem czakry serca są nałożone na siebie trójkąty, jeden z wierzchołkiem skierowanym do góry, drugi – w dół, tworzą łącznie charakterystyczną gwiazdę o sześciu ramionach, czakrę okala dwanaście płatków lotosu.

Osoba funkcjonująca z poziomu czakry Anahata jest motywowana głównie przez miłość, szuka naturalnych rozwiązań, złotych środków, troszczy się o harmonię. Kiedy czakra serca nie jest zrównoważona osoba taka alienuje się jednocześnie czując się samotną, rozżaloną, twierdzi, że miłość nie istnieje, posługuję się pasywną agresją. W przeciwnym wypadku, kiedy Anahata jest zharmonizowana występuje akceptacja w stosunku do wszystkiego i wszystkich, także do samego siebie „wszystko jest dokładnie tak, jak ma być”, osoba taka cechuje się również życiem w harmonii z Naturą, neutralnością, bezinteresowną miłością, świadomością, że bóg istnienie i można go znaleźć wszędzie.

Kwestie mające związek z czakrą serca:

 • Główny aspekt – miłość
 • Kolor – zielony, różowy, w niektórych opracowaniach spotkałam się też z kolorem złotym
 • Symbol –
 • Siła – równowaga
 • Zmysł – dotyk
 • Element – powietrze
 • Ciało niebieskie –  Wenus    
 • Stworzenie – antylopa, jeleń, gołąb
 • Splot nerwowy – serce
 • Gruczoł dokrewny – grasica
 • Układ fizjologiczny – trawienny
 • Związki z ciałem – serce, płuca, ramiona
 • Słowa kluczowe – miłość, współczucie
 • Fizyczne – układ krążenia, astma
 • Emocjonalne – radość, miłość, żal, gorycz
 • Psychiczne – egocentryzm
 • Afirmacja – jestem miłością
 • Sylaba nasienna – Yam
 • Kryształy – kwarc różowy, malachit, awenturyn, amazonit, kunzyt
 • Olejki eteryczne/ zioła – bergamota, jaśmin, paczula, róża, palisander, pelargonia, eukaliptus.

Piąta czakra – Vishuddha

Piątą czakrą jest Vishuddha, czyli czakra gardła, znajdująca się właśnie w okolicach tej części ciała. To ośrodek odpowiedzialny za komunikowanie naszej prawdy całemu światu, chodzi tu o wyrażanie siebie, wydobywanie dźwięku, śpiew skierowane do naszego wnętrza oraz nasłuchiwanie, co ten świat ma nam do powiedzenia. Na czakrze gardła kończy się przetwarzanie elementów fizycznych. To w tym miejscu człowiek przygotowuje się do wejścia w czakry odpowiedzialne za duchowość, to ważny moment, gdyż właśnie teraz należy sobie uświadomić, co powiedzieć, aby transcendencja mogła zaistnieć.

Vishuddha wpływa na problemy z komunikacją, równowagę ciała, tarczycę, uszy, zatoki, układ oddechowy, ale również przysadkę mózgową. Symbol tej czakry to kwiat lotosu z szesnastoma płatkami (wiele systemów przedstawia je również jako fioletowe). Vishuddha otwiera człowieka na wyższe poziomy mądrości, to ośrodek snów, ustalając jakie prawdy są nasze możemy osiągnąć w życiu pełnię.

Osoba funkcjonująca z poziomu czakry gardła odczuwa ogromną potrzebę wyrażania siebie, wie jak to zrobić, komunikuje się ze sobą i innymi na różnych poziomach. Osoba z niezrównoważoną czakrą gardła będzie charakteryzować się przebiegłością, mijaniem się z prawdą, ale nie poprzez kłamstwo a raczej pomijanie prawdy i niedopowiedzenia, frustracją z powodu problemów w komunikacji, nieśmiałością,  a czasem używaniem zbyt szorstkich i nieprzyjemnych słów. Zrównoważona czakra gardła powoduje, że człowiek jest prawdomówny, inne osoby chętnie go słuchają, stanowi autorytet, słyszy to, co nie zostało jeszcze wypowiedziane, inspiruje innych.

Kwestie mające związek z czakrą gardła:

 • Główny aspekt – komunikacja i wyrażanie siebie
 • Kolor – niebieski
 • Symbol – niebieski kwiat lotosu o szesnastu płatkach
 • Siła – wibracje
 • Zmysł – dźwięk
 • Element – eter
 • Ciało niebieskie –  Merkury 
 • Stworzenie – kot, lew
 • Splot nerwowy – gardłowy
 • Gruczoł dokrewny – tarczyca
 • Układ fizjologiczny – oddechowy
 • Związki z ciałem – barki, szyja
 • Słowa kluczowe – komunikowanie się, twórcza ekspresja
 • Fizyczne – choroby uszu, gardła i nosa
 • Emocjonalne – odwaga, frustracja
 • Psychiczne – ekspresja
 • Afirmacja – mówię
 • Sylaba nasienna – Ham
 • Kryształy – kwarc niebieski, chalcedon, celestyn, niebieski agat, kyjanit, labradoryt
 • Olejki eteryczne/ zioła – rumianek, cyprys, pelargonia, szałwia, bergamota

Szósta czakra – Ajna

Szósta czakra to Ajna (adźna), czyli czakra Trzeciego Oka, znajdująca się pośrodku linii brwi. To tu spotykają się i mieszają energie słoneczna i księżycowa łącząc jednocześnie reguły takie jak: ziemskość, płynność, sumienie, przemoc, prostotę, neutralność. Rozmywa dualność, nie ma już dobra i zła, ja i ty, jest tylko jedność. Trzecie oko czyli wewnętrzy wzrok pozwala patrzeć naprawdę, która jest zazwyczaj przykryta czymś co nazywamy rzeczywistością. Ajna odnosi się do ludzki zdolności poznawczych u zmysłowych, to tu powstają wyższe myśli, przez innych rozpatrywane jako abstrakcja. Czakra Trzeciego Oka wpływa na zwątpienie, nadmierne myślenie, zrozumienie, problemy ze wzrokiem, bóle głowy, układ hormonalny, autonomiczny układ nerwowy i podwzgórze.

Osoba działająca z poziomu czakry Ajna postrzega rzeczy inaczej, posiada wewnętrzny wzrok, cokolwiek zechce zgłębić, zrobi to najdokładniej. Przy zrównoważonej czakrze trzeciego oka człowiek czuje się dobrze i swobodnie w każdej rzeczywistości, wyróżnia go jasność widzenia, umiejętności metapsychiczne jak np. jasnowidzenie, posiada ogromną intuicje, na której można polegać. Cechami osoby z niezrównoważoną czakrą Ajna jest pomieszanie tego co realne z tym co tylko się takie wydaje, zaburzenia psychiczne, nieumiejętność skupienia się nad czymkolwiek, brak kontaktu z ciałem.

Kwestie mające związek z czakrą trzeciego oka:

 • Główny aspekt – percepcja i samorealizacja
 • Kolor – indygo
 • Symbol – wpisany w okrąg trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół, okalany dwoma płatkami lotosu
 • Siła – psychiczna
 • Zmysł – intuicja
 • Element – światło
 • Ciało niebieskie – Jowisz      
 • Stworzenie – sowa, jednorożec, chociaż często mówi się, że nie jest ona związana z żadnym stworzeniem
 • Splot nerwowy – autonomiczny układ nerwowy, podwzgórze
 • Gruczoł dokrewny – przysadka mózgowa
 • Układ fizjologiczny – autonomiczny układ nerwowy
 • Związki z ciałem – oczy
 • Słowa kluczowe – intuicja, postrzeganie, sześć zmysłów
 • Fizyczne – ból głowy, choroby oczu, koszmary nocne, choroby zatok
 • Emocjonalne – jasność, spokój, nieudolność, pomieszanie
 • Psychiczne – poczucie odpowiedzialności
 • Afirmacja – widzę
 • Sylaba nasienna – Om
 • Kryształy – ametyst, lapis lazuli, howlit, lazuryt, opal turecki
 • Olejki eteryczne/ zioła – jałowiec, lawenda, cytryna, mięta piperzowa, tymianek, szałwia muszkatołowa.

Siódma czakra – Sahasrara

Siódma czakra Sahasrara, czyli czakra korony, leży na czubku głowy. Sahasrara jest wyjątkowa pod wieloma względami. Tu rozpuszcza się indywidualna osobowość i powstaje esencja wszystkiego. Symbol czakry to lotos o tysiącu płatków, które reprezentować mają pięćdziesiąt liter alfabetu sanskryckiego razem z ich dwudziestoma kombinacjami. Lotosy wszystkich czakr skierowane są do góry, w przypadku czakry korony jest inaczej, lotos skierowany w dół na symbolizować odcięcie się od przyziemnych spraw. Czakra korony wpływa na korę mózgową, kręgosłup szyjny i włosy.

Świadomość nieskończonego, doświadczanie rzeczywistości poza zasięgiem fizycznych zmysłów jest domeną osób funkcjonujących głównie z poziomu czakry Sahasrara.

Kiedy czakra jest zharmonizowana przejawia się tu poczuciem błogości, byciem w świecie, ale nie  tego świata, świętością, osiągnięciem Samadhi, doświadczaniem wszystkiego jako jedności, urzeczywistnianiem niezwyczajnych doświadczeń. U osoby z zaburzeniami czakry korony zauważyć będzie można religijny ekstremizm, złe traktowanie tzw. niższym form życia, wywyższanie się, odrzucanie rzeczywistości duchowej.

Kwestie mające związek z czakrą Korony:

 • Główny aspekt – duchowość
 • Kolor – biała, postrzegana czasem jako fioletowa lub złota
 • Symbol –
 • Siła – świadomość
 • Zmysł – boski
 • Element – myśl kwiat lotosu o tysiącu płatków
 • Ciało niebieskie – Uran 
 • Stworzenie – istota ludzka
 • Splot nerwowy – ośrodkowy układ nerwowy, kora mózgowa
 • Gruczoł dokrewny – szyszynka
 • Układ fizjologiczny – ośrodkowy układ nerwowy
 • Związki z ciałem – mózg, system nerwowy
 • Słowa kluczowe – boska wiedza, błogość, akceptacja, umiejętność pojmowania
 • Fizyczne – apatia, alienacja, objawy bez fizycznych przyczyn
 • Emocjonalne – błogość, całkowita utrata nadziei, radość, pokój
 • Psychiczne – samoświadomość
 • Afirmacja – rozumiem
 • Sylaba nasienna – Om
 • Kryształy – czysty kwarc (kryształ górski), fenakit, selenit, apofilit
 • Olejki eteryczne/ zioła – bazylia, olibanum, kocanka, jaśmin, lotos, mirra, neroli, róża

Zakończenie

Podsumowując, każdy z nas wyposażony jest w centra energetyczne zwane czakrami. Odpowiedzialne są one za wiele elementów naszego ciała i ducha. Bez względu na to, czy ich istnienie zostało udowodnione czy nie, czy ktoś wierzy w ich istnienie czy absolutnie je neguje to one są i funkcjonują bez względu na wszystko. Dobrą wiadomością jest to, że można nauczyć się tego, co w sobie nosimy i wykorzystać to sprawiając by nasze życie było pełne i radosne, każdy z nas zasługuje na życie w szczęściu, zdrowiu i harmonii gdyż tacy jesteśmy z Natury.

Bibliografia

 1. Dale, Biblia energetycznej anatomii człowieka, Studio Astropsychologii, Wydanie I, Białystok 2021
 2. Guru Dharam Singh Khalsa, D. O’ Keeffe, Kundalini esencji jogi,Oficyna Wydawnicza „ABA”, 2002
 3. Pfender, Medycyna czakralna, Studio Astropsychologii, Wydanie I, Białystok 2020
 4. Alcantara, Medycyna czakralna, Studio Astropsychologii, Wydanie I, Białystok 2019.

[*] Gayatri mantra pochodzi z Wed i jest jedną  najczęściej śpiewanych najświętszych mantr. Liczba jej sylab to 24 a każdy dźwięk rezonuje w ciele, regularne jej śpiewanie przyczynia się do pobudzenia i zharmonizowania ciała pranicznego. Mantra daje uwolnienie energii witalnych, pobudza intelekt i poszerza świadomość. (źródło: https://www.sutrajoga.pl/)

 

Autor: Urszula Paczkowska (NAT)

 

Druga część pracy pt. Czakry, ośrodki energii w naszym ciele – samoleczenie ciała i duszy dostępna jest pod tym linkiem: Czakry, ośrodki energii w naszym ciele – samoleczenie ciała i duszy

{PMG 1/2023 (16)}