Czym jest energia kundalini? – ogólne wprowadzenie do przedmiotu

Kundalini to niebywale silna energia, porównywana do energii 1.000 Słońc, energia którą możemy pobudzić przez odpowiednie praktyki duchowe, umysłowe i fizyczne. Energia kundalini, nazywana jest energią węża, gdyż leży zwinięta na kształt spirali (węża) poniżej czakry podstawy (muladhara), w czakrze ognia (agni). Energia ta może zostać świadomie przebudzona i tym samym przyczynić się do doznania całkowitego błogostanu ducha, duszy i ciała.

Energia kundalini nazywana jest przez parapsychologów energią spiritus psyche czyli energią duchowo – psychiczną, która określana jest i rozumiana jako energia ogólnej świadomości, energia, która przebywa w naszym ciele w stanie całkowitego uśpienia.  Według joginów i parapsychologów, tę energię można obudzić poprzez praktyki i dyscypliny duchowe, umysłowe i fizyczne. Co ciekawe, mało kto wie, że może również nastąpić tzw. samoinicjacja energii kundalini, która nazywana jest w ezoterycy spontanicznym przebudzeniem. Dzięki takiemu przebudzeniu, można osiągnąć nowy stan świadomości, tożsamy ze stanem mistycznym oraz oświecenia. Zjawiska i odczucia jakie towarzyszą podczas aktywowaniu energii kundalini są bardzo zróżnicowane. Można rozróżnić wspólne, uniwersalne doznania. Są to między innymi dość specyficzne fizyczne wrażenia i doznania jak lekki ból, wyostrzenie zmysłu wzroku, słuchu, węchu, wizje, zdolności parapsychiczne, słyszenie podprogowe, czy też ekstaza. Bardzo popularnym odczuciem jest ciepło, które rozgrzewa okolice czakr agni i muladhara. Te ostatnie odczucia są bardzo popularne w praktykach Kundalini Reiki, w szczególności podczas medytacji Kundalini Reiki II stopnia.

Kundalini Reiki i energia kundalini - bezpieczna aktywacja i pobudzenie

Praktyki pobudzające energię kundalini

Poprzez odpowiednie praktyki umysłowe, duchowe i fizyczne, możemy tę energię „rozwinąć” a następnie poprowadzić przez główny kanał energetyczny sushumna oraz ide i pingale, aż do całkowitego wyzwolenia przez czakry shunnya i sahasrara. Takie wyzwolenie kundalini, daje możliwość oswobodzenia się z więzów fizyczności oraz wkroczenia na właściwą ścieżkę duchowego rozwoju, w celu osiągnięcia pełnego oświecenia.

Prawidłowe a tym samym naturalne wyzwolenie energii kundalini, daje wiele różnorakich korzyści. Zdarza się i tak, że duchowi praktycy, nie są w należyty sposób przygotowani do jej wyzwolenia. Brak przygotowania fizycznego oraz duchowego, naraża praktyka kundalini na liczne zagrożenia, które są później ciężkie do zneutralizowania. Najczęstszymi negatywnymi skutkami nieprawidłowego pobudzania i pracy z kundalini są m.in. depresja, schizofrenia, opętania czy też choroby ciała duchowego i fizycznego ze śmiercią włącznie. Mając to na uwadze, każdy praktyk powinien podjąć szerokie kroki w dokładnym przygotowaniu się na przebudzenie energii. Dzięki temu, wszystkie doznania percepcji fizycznych i pozazmysłowych, które są naturalnym wynikiem przebudzenia i aktywacji energii kundalini, będą bezpieczne, prawdziwe i trwałe.

Jak bezpiecznie pobudzić energię kundalini? System i inicjacje w Kundalini Reiki

Zapewne zastanawiasz się w jaki sposób osiągnąć bezpieczne i trwałe pobudzenie energii kundalini. To pytanie zadawał sobie również mistrz Ole Gabrielsen. Aby odpowiedzieć na to pytanie, Ole poświęcił wiele miesięcy na liczne medytacje i praktyki duchowe. Podczas jednej z medytacji nad reiki, Ole doznał tzw. samoinicjacja w kundalini. Dar ten zaowocował stworzeniem przez Gabrielsena systemu Kundalini Reiki. System ten w ciągu kilkunastu lat, stał się jednym z bardziej rozpowszechnionych systemów uzdrawiania i samorozwoju duchowego w reiki.

System ten daje możliwość skutecznego i bezpiecznego pobudzenia ognia kundalini oraz poprowadzenie go przez cały system energetyczny od czakry agni po czakrę sahastrara. System ten został opracowany w taki sposób, aby już po pierwszym dostrojeniu (inicjacji), którą przeprowadza nauczyciel, pobudzić siedlisko kundalini a następnie wznieść tę energię i rozprowadzić ją po całym systemie energetycznym. Ponadto, dzięki Kundalini Reiki, możemy pracować z mocnymi narzędziami do uzdrawiania, a wszystko to pod kuratelą boskiej energii reiki.

Dar uzdrawiania dzięki energii kundalini

Świadectwem Prawdy Kundalini Reiki jest każdego dnia setka dojrzałych i smacznych owoców, czyli akty duchowego i fizycznego uzdrowienia, które są świadectwem skuteczności tego systemu.

Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że prawidłowe aktywowanie energii kundalini oraz jej późniejsze odpowiednie ukierunkowanie (zasada MAKIA), daje nam niesamowite, nowe możliwości samorozwoju duchowego. Jednym z darów kundalini, są zdolności parapsychiczne o których wspomniałem już wyżej a mówiąc konkretniej dar do uzdrawiania.

Autor: Piotr Dacjusz Górski

Nagranie ze spotkania na Facebooku z dnia 15 czerwca 2022, godzina 20.00 (https://www.facebook.com/ZenReikiPL)