Odkryj tajemniczy świat czakr i ciał subtelnych – anatomia energetyczna i podróż do głębi samego siebie

W świecie, gdzie coraz częściej poszukujemy równowagi między zdrowiem fizycznym a psychicznym, nauka o czakrach i ciałach subtelnych otwiera przed nami nowe horyzonty. Te starożytne koncepcje, zakorzenione w tradycjach wschodnich, są dziś aktualne bardziej niż kiedykolwiek, oferując głębokie spojrzenie na nasze wewnętrzne funkcjonowanie.

Czakry, znane również jako energetyczne centra w naszym ciele, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu naszego zdrowia i dobrostanu. Są to punkty, w których krzyżują się kanały energetyczne, tworząc wibracje niezbędne dla naszego życia. To od ich harmonii zależy nasze samopoczucie, zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Nauka o czakrach, czyli czakroterapia, pozwala nam zrozumieć, jak pracować z tymi centrami, by osiągnąć równowagę i harmonię w życiu

Zajęcia w Szkole Zen Reiki w Polsce z anatomii energetycznej to wgląd w fascynujący świat ciał subtelnych – od ciała fizycznego po ciało nirwaniczne. Każde z tych ciał ma swój unikalny wpływ na nasze doświadczenia, sny i wizje. Na przykład, ciało eteryczne pozwala nam na podróże w śnie, przekraczając granice fizycznej rzeczywistości. Podczas gdy ciało astralne umożliwia nam śnienie naszych poprzednich żywotów i podróżowanie w czasie i przestrzeni. To fascynujące, jak te subtelne wymiary naszego istnienia wpływają na nasze codzienne życie i postrzeganie świata.

Jednym z kluczowych aspektów, na które zwracamy uwagę, są blokady w czakrach. Te blokady, wynikające z różnych traum i negatywnych doświadczeń, mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Przez zrozumienie i leczenie tych blokad, możemy nie tylko złagodzić objawy, ale także dotrzeć do głębokich przyczyn naszych problemów. To podejście oferuje holistyczną ścieżkę do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Nasze zajęcia to nie tylko nauka i teoria. To doświadczenie, które pozwala uczestnikom na praktyczne zastosowanie wiedzy. Poprzez zaproponowane ćwiczenia, medytacje i dyskusje, uczestnicy mają możliwość nie tylko zgłębić tajniki czakr i ciał subtelnych, ale także rozwinąć osobiste narzędzia do pracy nad własnym zdrowiem i rozwojem.

Przedmiot anatomia energetyczna jest integralną częścią kierunków: Terapie Naturalne i Komplementarne – Naturopata oraz kierunku Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką o specjalizacji Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™.

Dołącz do nas i odkryj, jak głęboko można wpłynąć na swoje życie, poznając i harmonizując swoje czakry i ciała subtelne. To podróż, która obiecuje nie tylko wiedzę, ale również osobiste przemiany i głębsze zrozumienie siebie.


Przykładowe pytania i odpowiedzi naszych słuchaczy do przedmiotu anatomia energetyczna

 1. Jak czakry wpływają na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne?
  Czakry wpływają na zdrowie poprzez regulację przepływu energii chi w ciele. Harmonijna praca czakr wspiera równowagę emocjonalną i fizyczną, podczas gdy ich blokady mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym.
 2. W jaki sposób czakroterapia pomaga w usuwaniu patologii z życia?
  Czakroterapia polega na oczyszczaniu i zrównoważeniu czakr, co pomaga w usunięciu blokad energetycznych i przywróceniu harmonii w organizmie. Poprzez terapię czakr można nie tylko złagodzić objawy choroby, ale także dotrzeć do głębszych przyczyn problemów.
 3. Jakie są podstawowe zadania czakramów?
  Podstawowym zadaniem czakramów jest wymiana energii między ciałami subtelnymi a ciałem fizycznym. Poprzez meridiany, czakry rozprowadzają energię o odpowiedniej częstotliwości, wpływając na samopoczucie oraz stan zdrowia.
 4. Jak powstają blokady w czakrach i jakie są ich konsekwencje?
  Blokady w czakrach powstają w wyniku różnych problemów, takich jak traumy, negatywne zdarzenia czy emocje. Takie blokady mogą prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym do chorób psychicznych i fizycznych.
 5. Jakie znaczenie mają sny w kontekście pracy z ciałami subtelnych?
  Sny odzwierciedlają stan i aktywność różnych ciał subtelnych. Na przykład, ciało fizyczne generuje sny oparte na fizycznym dyskomforcie, podczas gdy ciało eteryczne umożliwia podróże śnione. Sny mogą dostarczać ważnych wskazówek dotyczących stanu naszych ciał subtelnych.
 6. Czym różni się sen eteryczny od astralnego?
  Sen eteryczny umożliwia podróże w przestrzeni, ale nie w czasie, i związany jest z ciałem eterycznym. Natomiast sen astralny pozwala na podróże w czasie i przestrzeni, związane z ciałem astralnym i odkrywanie poprzednich żywotów.
 7. Jakie jest znaczenie czakry korzenia w kontekście ciała fizycznego?
  – Odpowiedź: Czakra korzenia jest ściśle związana z ciałem fizycznym. Ma ona wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa, przetrwania i podstawowych potrzeb, co bezpośrednio odzwierciedla się w naszym zdrowiu i samopoczuciu fizycznym.
 8. Na czym polega związek między czakrami a ciałami subtelnych?
  Każda czakra jest powiązana z konkretnym ciałem subtelnych, co oznacza, że jej stan i aktywność wpływają na funkcjonowanie związanego z nią ciała. Praca z czakrami może więc mieć wpływ na różne aspekty naszego doświadczenia, od snów po emocje i samopoczucie.
 9. Jakie są kluczowe aspekty dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście pracy z czakrami?
  Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne obejmuje odpowiednie żywienie, aktywność fizyczną i psychiczną, a także rozwijanie świadomości. Te aspekty są ważne, ponieważ wpływają na prawidłową aktywność centrów i kanałów energetycznych.
 10. Jakie korzyści płyną z harmonizacji czakr?
  Harmonizacja czakr może przynieść wiele korzyści, w tym lepsze samopoczucie, zdrowie, równowagę emocjonalną oraz duchowy rozwój. Pomaga to w osiągnięciu większej harmonii i spokoju w życiu.
 11. Jakie jest podstawowe znaczenie i funkcja czakr w ciele człowieka?
  Czakry są energetycznymi centrami w ciele, które odbierają, gromadzą i promieniują energię. Ich główną funkcją jest wymiana energii między ciałami subtelnymi a ciałem fizycznym, wpływają one na nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i duchowe​.
 12. W jaki sposób blokady w czakrach mogą wpływać na nasze zdrowie?
  Blokady w czakrach, często wynikające z traum czy negatywnych doświadczeń, mogą prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Takie blokady zakłócają przepływ energii, co może powodować choroby, depresje, czy psychozy​.
 13. Czym różnią się czakry od ciał subtelnych?
  Czakry są ośrodkami energetycznymi w ciele, które koncentrują i regulują przepływ energii. Ciała subtelne to różne warstwy naszej istoty, które wykraczają poza ciało fizyczne, każde z nich wytwarzając inny rodzaj snu lub wizji i mając swoje unikalne funkcje i wpływ na nasze doświadczenie życia.
 14. Jakie są główne czakry w ciele człowieka i jakie funkcje pełnią?
  Istnieje siedem głównych czakr, każda powiązana z różnymi aspektami naszego istnienia: czakra korzenia (fizyczność), czakra sakralna (emocje), czakra splotu słonecznego (osobista moc), czakra serca (miłość i związki), czakra gardła (komunikacja), czakra trzeciego oka (intuicja) i czakra korony (duchowość).
 15. Jakie techniki można stosować do pracy z czakrami?
  Do pracy z czakrami można stosować różnorodne techniki, w tym medytację, jogę, akupunkturę, czakroterapię, czy praktyki duchowe. Te techniki mają na celu harmonizowanie i odblokowywanie czakr, aby poprawić przepływ energii w ciele.
 16. Jakie znaczenie ma ciało eteryczne w kontekście snów i wizji?
  Ciało eteryczne jest związane ze snami, w których możemy podróżować poza ciało fizyczne. Sny te pozwalają na przemierzanie świata fizycznego i duchowego, oferując głębsze wglądy w naszą podświadomość i umożliwiając doświadczenie rzeczywistości wykraczających poza ograniczenia fizyczne​.