Parapsychologia Stosowana z Psychotroniką

Uzdrawianie Integracyjno – Psychotroniczne™


WAŻNE! logując się na konto słuchacza korzystaj ze szkolnego loginu, który jest jednocześnie twoim adresem poczty elektronicznej (e-mail).


 

STRONY Z MATERIAŁAMI DO ZAJĘĆ

Strona grupy (PAR 5):
Link do grupy: https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/PARAPSYCHOLOGIAPARV 

Strona grupy (PAR 4):
link alternatywny: https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/PARAPSYCHOLOGIAPAR4/ 


Linki pomocnicze:

Szablon prace zaliczeniowe: DOC | DOCX

Rachunek bankowy do wpłat czesnego dla kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką

Numer rachunku bankowego w PLN: 79 1090 2590 0000 0001 4839 4413

Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP
PL 79 1090 2590 0000 0001 4839 4413

WAŻNE! – aby wpłata została prawidłowo zaksięgowana, każda opłata czesnego powinna być odpowiednio opisana. W tytule przelewu proszę podawać: czesne za naukę, imię i nazwisko, grupa.

Brak opłaty czesnego może skutkować zawieszeniem konta do czasu całkowitego uregulowania zaległosci.

Jak otrzymać fakturę za opłatę czesnego? Aby otrzymać fakturę, należy w terminie do 5 dnia miesiąca dokonać opłaty czesnego na rachunek bankowy szkoły. W tytule opłaty czesnego oprócz wymaganych danych należy dopisać FAKTURA. Faktury wystawiane są ostatniego dnia miesiąca księgowego i rozsyłane e-mailem do 5 dnia kolejnego miesiąca, za który dokonano opłaty czesnego. Faktury wystawiane są na podstawie złożonego wniosku. Nie złożyłeś wniosku? Faktura nie zostanie wystawiona.

 WNIOSEK o wystawianie faktury za opłatę czesnego: Wniosek – FAKTURA V.21


Najnowsze komunikaty dla grupy PAR: