Parapsychologia stosowana z psychotroniką

Kierownik kursu: Piotr Dacjusz Górski (p.gorski@zenreiki.edu.pl)
Nauczyciel:
Joanna M. Szatkiewicz

e-mail: j.m.szatkiewicz@zenreiki.edu.pl  ::  tel. 32 307 47 57 wew. 7

 

Strona grupy (PAR 4):
link alternatywny: https://zenreikiedupl.sharepoint.com/sites/PARAPSYCHOLOGIAPAR4/ 


Linki pomocnicze:

Szablon prace zaliczeniowe: DOC | DOCX

Rachunek bankowy do wpłat czesnego dla kierunku parapsychologia stosowana z psychotroniką

Numer rachunku bankowego w PLN: 63 1090 2590 0000 0001 4313 6234

WAŻNE! – aby wpłata została prawidłowo zaksięgowana, każda opłata czesnego powinna być odpowiednio opisana. W tytule przelewu proszę podawać: czesne za naukę, imię i nazwisko, grupa.

Jak otrzymać fakturę za opłatę czesnego? Aby otrzymać fakturę, należy w terminie do 5 dnia miesiąca dokonać opłaty czesnego na rachunek bankowy szkoły. W tytule opłaty czesnego oprócz wymaganych danych należy dopisać FAKTURA. Faktury wystawiane są końcem miesiąca, za który dokonano opłaty czesnego.


Najnowsze komunikaty dla grupy PAR: