Niezwykła kwiatowa terapia emocji doktora Edwarda Bacha, czyli „krople dla duszy”

Zdrowie zależy od harmonii z własną duszą
dr Edward Bach

Emocje tworzą naszą indywidualność. Dzięki nim rozwijamy się, nawiązujemy relacje, funkcjonujemy. Emocje chronią nas i ukierunkowują. Bywa jednak, że podobnie jak ciało fizyczne zaczynają chorować, zaburzają się w efekcie trudnych doświadczeń życiowych powodując w konsekwencji różne dysfunkcje ciała fizycznego. Zaburzenia emocjonalne, czyli tak zwane „cierpienie duszy” od lat stanowi duży problem społeczny, a stan zrównoważonych emocji jest prawdziwym skarbem i odgrywa szczególną i zasadnicza rolę w profilaktyce zdrowia i w walce z chorobami.

Spotykam tak wielu ludzi, w ich odczuciu z chorobami ciała, ale ja wiem, że choruje ich dusza, że zmaterializowały się w ich ciałach upchane głęboko pod maskami uśmiechu, otwartej postawy, udawanego zadowolenia z życia trudne, chore emocje. Wspaniałym remedium na powyższe są esencje kwiatowe doktora Edwarda Bacha, a terapia nimi jest metoda znaną i stosowaną na świecie od wielu lat. To bezpieczne ziołowe wyciągi roślinne działające bardzo subtelnie. Mają wiele praktycznych zastosowań, a ich niezwykła skuteczność działania potrafi zaskoczyć. Czym są te można by rzec „magiczne” ekstrakty i na czym polega fenomen ich działania opiszę w niniejszej pracy w oparciu o dostępną literaturę, jak również kilkunastoletnie doświadczenia własne.

O metodzie doktora bacha

Dr Edward Bach był naukowcem, lekarzem i homeopatą żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. Był medykiem poszukującym, który twierdził, że wiedza wyniesiona ze szkół nie zawsze jest skuteczna i nie należy na niej poprzestawać. Swoje życie poświęcił poszukiwaniu najczystszej metody terapii oraz wierzył, że choroby mają swoje podłoże w psychice, wobec czego latami szukał medykamentu, który oprócz ciała leczyłby również duszę, a przywracając równowagę emocjonalną pozwalał na powrót do zdrowia.

Opracowana przez doktora Bacha terapia esencjami kwiatowymi to metoda medycyny naturalnej, w której energia kwiatów skutecznie leczy wiele stanów chorobowych i schorzeń. Opiera się ona na podawaniu rozcieńczonych preparatów bazujących na wodnych maceratach płatków kwiatowych. Opis preparatów przygotowany z użyciem 38 różnych roślin doktor Bach zredagował w latach 1928-1935. Zafascynowany leczniczą mocą kwiatów wyodrębnił 38 esencji kwiatowych korespondujących z 38 trudnymi, negatywnymi stanami emocjonalnymi. Zdaniem Bacha esencje kwiatowe działają wpływając na siłę życiową człowieka poprzez wibracje kwiatowe oddziałujące na subtelny poziom energetyczny chorego, przywracając w ten sposób zaburzoną równowagę pacjenta i likwidując utarte schematy zachowania. Efekt wyleczenia następuje poprzez złagodzenie negatywnych uczuć niejako uwalniając pacjenta od ukrytych problemów emocjonalnych.

Esencje można bezpiecznie łączyć z każdą formą leczenia konwencjonalnego, dozwolone są dla każdej grupy wiekowej – począwszy od noworodków po osoby starsze. Nadto skuteczne są także dla zwierząt i roślin. Podobnie jak w innych terapiach alternatywnych na początku ich stosowania, zanim dojdzie do poprawy stanu zdrowia może dojść do jego pogorszenia, lub do nasilenia dotychczasowych objawów. Medykamenty Bacha dostępne są bez recepty, a dobiera się je indywidualnie. Stosuje się je, aby uwolnić pacjenta od trudnych stanów emocjonalnych, aby wzmocnić go w walce z chorobą, aby pokonać skutki depresji i traum, a także profilaktycznie w chwilach niepokoju i stresu. Okazują się również niezwykle pomocne dla osób zmęczonych oraz przy złym samopoczuciu bez konkretnej diagnozy medycznej.

Ekstrakty nie powodują uzależnienia i nie wywołują skutków ubocznych oraz działają w łagodny sposób. Należy jednak zaznaczyć, że nie zastępują leczenia medycznego. Wspomagają leczenie tradycyjne przywracając równowagę emocjonalną, uruchamiają i wzmacniają naturalne siły psychiczne, a także zmniejszają napięcie. Esencje nie powodują nagłych ozdrowień, ale wywołują zmiany poprawiające jakość życia. Reasumując harmonizują umysł i duszę, a jak umysł i dusza są zdrowe, zdrowe jest również ciało. Widzimy tutaj podejście podobne jak w holistycznej Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, że psychika jest podstawą zdrowia fizycznego.

Ciekawostką jest, że dr Bach po zaobserwowaniu efektów opracowanej metody odszedł od medycyny konwencjonalnej poświęcając się terapii kwiatowej.

38 leczniczych esencji kwiatowych

Esencje kwiatowe opracowanie przez Edwarda Bacha są czystą energią uzyskaną z kwiatów, wbrew pozorom nie są one olejkami, czy wyciągami. Pozyskiwane są dwiema metodami:

z wykorzystaniem maceracji na zimno, zwana też słoneczną – stosowana jest dla roślin kwitnących późną wiosną i latem, gdy w naturze występuje tak zwany efekt rosy. Kwiaty zbierane są wczesnym rankiem w słoneczny dzień. Następnie ze zroszonych kwiatów sporządza się nalewkę macierzystą mocząc kwiaty w wodzie źródlanej i wystawia na działanie słońca w czasie od 30 minut do 3 godzin. Kolejnym krokiem jest usunięcie kwiatów przez filtrowanie i dodanie alkoholu, tu wykorzystuje się brandy w ilości objętości równej objętości wody. Preparat powstały zawiera około 20 procent alkoholu. Najlepiej wykonywać proces w naturalnym środowisku kwiatów, czyli w miejscu ich zbioru. Tak powstaje esencja „matka”, którą po odpowiednim spreparowaniu rozlewa się do szklanych, wykonanych z ciemnego szkła butelek, a następnie wykorzystuje do wyrobu poszczególnych kropli,

z wykorzystaniem maceracji na gorąco przez podgrzewanie – 18 spośród wyselekcjonowanych przez Bacha 38 kwiatów to kwiaty drzew i krzewów, które kwitną wczesną wiosną, gdy nasłonecznienie jest jeszcze ubogie i gdy nie ma rosy. W takich przypadkach, aby uzyskać energię kwiatową kwiatostany po zebraniu podgrzewa się na wolnym ogniu w wodzie źródlanej. Ciekawostką tej metody jest sam proces zbierania kwiatostanów poprzez umieszczanie ich po ścięciu bezpośrednio do naczynia z wodą źródlaną. Tak skonstruowany proces, czyli brak kontaktu kwiatostanu z człowiekiem jest konieczny, by podczas wytwarzania esencji rośliny oddały czystą energię wodzie. Następnie zebrane kwiaty gotuje się przez około 30 minut z wodą źródlaną i pozostawia do ostygnięcia. Kolejno kwiaty usuwa się poprzez filtrowanie, dodaje brandy w objętości równiej do objętości wody i otrzymuje się esencję kwiatową.

W obu metodach Bach połączył energię czterech żywiołów, aby uzyskać preparat o wysokim potencjale energetycznym:

 • energię ziemi (kontakt rośliny z podłożem),
 • energię wody (utrwalenie wibracji),
 • energię powietrza (proces odbywa się na świeżym powietrzu),
 • energię ognia (proces wykorzystuje słońce).

Oryginalne esencje wytwarzane są w Centrum Terapii dr Bacha w Mount Vernon w Wielkiej Brytanii, stamtąd zapakowane i opatrzone logo trafiają do gabinetów terapii naturalnej, ośrodków, które prowadza terapię kwiatową oraz do punktów dystrybucji na całym świecie. Medykamenty Bacha dostępne są bez recepty.

Selekcjonując esencje kwiatowe dr Bach wyodrębnił siedem grup emocjonalnych, czyli siedem psychologicznych przyczyn chorób wszystkie o podłożu lękowym, do których należą:

 1. strach, lęk;
 2. brak odwagi i rozpacz;
 3. samotność;
 4. nadwrażliwość;
 5. niepewność, stały brak motywacji;
 6. niewystarczające zainteresowanie teraźniejszością;
 7. nadmierna troska o innych, nadopiekuńczość, przesadne zaangażowanie w sprawy innych osób.

Do każdej z tych grup przypisane są określone esencje ułatwiające pozbycie się konkretnych emocji, które Bach uroczo i trafnie, patrząc na efekt działania kropli nazywał „rozpuszczeniem”. 

Esencje kwiatowe dobiera się indywidualnie tworząc mieszankę ze skomponowanych na podstawie wywiadu esencji, których winno być maksymalnie siedem. Krople stosuje się doustnie najczęściej w dawkach 4 razy dziennie po 4 krople bezpośrednio pod język, można popić wodą, jednak najlepiej częstotliwość i formę dawkowania dopasować indywidualnie. Pojedyncza dawka 4 kropli nazywana jest potocznie „czterema kroplami odwagi”. Należy podkreślić, że w metodzie tej nie ma żadnych czarów, a preparaty Bacha są  naturalne i bez przeciwskazań do ich stosowania. Zażywane zgodnie z zaleceniami terapeuty powodują, że z czasem zaczyna się inaczej postrzegać otoczenie, a sytuacje stresowe przestają budzić już tak wiele emocji, powoli pozbywamy się lęków, krótko mówiąc przywracają stan równowagi emocjonalnej. Leczenie z reguły trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Terapia kwiatowa, pomimo, że kojarzy się automatycznie z aromaterapią nie ma nic z nią wspólnego, gdyż leczy się esencja kwiatową, a nie zapachem.

Po merytoryce zagadnienia esencji kwiatowych poniżej, w kolejności alfabetycznej, przestawię charakterystykę poszczególnych 38 esencji kwiatowych oraz jak działają na określone stany psychiki. Przy opisie i dla prawidłowości oraz klarowności przekazu posłużę się nazwami dwujęzycznymi esencji: (angielskimi i ich polskimi tłumaczeniami), gdyż w  nazewnictwie obowiązują nazwy w języku angielskim:

 1. Argimony (Rzepik) – esencja dla osób skrywających niepokój i zmartwienia pod maską życiowej radości, poczucia humoru, a wręcz beztroski, nieokazujących swoich prawdziwych uczuć, ignorujących trudne aspekty życia. Poprzez wywołane emocjami napięcia osoby te popadają w różnorakie uzależnienia. Kuracja tą esencją przywraca autentyczną radość życia, umiejętność wyrażania uczuć, optymizm, nadzieję i akceptację siebie oraz uwalnia od napięcia spowodowanego ukrywaniem problemów;
 2. Aspen (Osika) – dedykowana osobom doświadczającym lęku, obawy i niepokoju nieznanego pochodzenia. Stan ten podwaja się w samotności, lub zaraz po przebudzeniu. Potencjał Osiki to poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzny spokój i odwaga;
 3. Beech (Buk Pospolity) – wskazany dla osób nieustannie krytykujących, osądzających, nietolerancyjnych, aroganckich i o silnym poczuciu wyższości. Dzięki działaniu tej esencji osoba zaczyna zauważać w innych dobro, robi się współczująca, wykazuje się tolerancją i zrozumieniem;
 4. Centaury (Tysiącznik Pospolity) – wskazany dla osób uległych i o słabej woli, nieśmiałych, pasywnych, będących nawet w roli ofiary, które opadają z sił wykorzystywane przez drugich. Zastosowanie esencji pomaga w asertywności i wyrażaniu własnych potrzeb. Uczy, że można działać dla dobra innych bez rezygnacji z własnych pragnień oraz podążać swoją ścieżką bez skrępowania czyjąkolwiek opinią;
 5. Cerato (Cerato) – dedykowana dla osób niewierzących w siebie, własną intuicję    i osąd oczekujących rady i potwierdzenia u innych. Cerato dodaje wiary w siebie, we własną mądrość i pozwala wytrwać przy samodzielnie podjętych decyzjach;
 6. Cherry Plum (Śliwa Wiśniowa) – esencja służy ludziom z napadami historii i obawą o utratę kontroli nad umysłem. Ekstrakt działa uspokajająco;
 7. Chestnud Bud (Pąk Kasztanowca) – wskazany dla osób powielających stare błędy i schematy, mających trudności w uczeniu się na błędach. Ekstrakt ułatwia wyciąganie prawidłowych wniosków z sytuacji, korzystnie z doświadczeń oraz pójścia naprzód;
 8. Chicory (Cykoria Podróżnik) – zalecana ludziom nadmiernie zaborczym, kontrolującym i manipulantom, nadmiernie opiekuńczym, czy niesamodzielnym. Działanie esencji pozwala na większą samodzielność, tolerancję oraz daje poczucie bycia ważnym i potrzebnym;
 9. Clematis (Powojnik Pnący) – dedykowany osobom uciekającym w świat fantazji i marzycielstwa, niewykazujących zainteresowaniem tym, co ich otacza, roztargnionych. Powojnik pomaga przywrócić do rzeczywistości;
 10. Crab Apple (Jabłoń Płonka) – to ekstrakt dla osób z poczuciem wstydu, obrzydzenia, mających obsesję na punkcie czystości. Uczy akceptacji swoich niedoskonałości, zmniejsza poczucie obrzydzenia i wstydu;
 11. Elm (Wiąz Angielski) – dla osób przytłoczonych obowiązkami, kompetentnych i sumiennych, ale zniechęconych. Pomaga racjonalnie ocenić swoje możliwości, przywraca dystans i wiarę w siebie;
 12. Gentian (Goryczka Gorzkawa) – pomocna przy stanach zniechęcenia i rozczarowania wskutek niepowodzeń w sytuacji, gdy znamy przyczynę smutku. Przywraca nadzieję i pozytywne nastawienie. Nadto wspiera przy nawrotach chorób;
 13. Grose (Kocolist Zachodni) – stosuje się ją w chwilach rozpaczy i głębokiego zwątpienia oraz przy utracie nadziei. Bach o ludziach typu Kocolistu mówił, że „wyglądają jakby potrzebowali słońca, by rozgonić chmury”. Kocolist przywraca nadzieję i wiarę oraz pozwala z ufnością zauważyć lepsze jutro;
 14. Heather (Wrzos Pospolity) – pomaga ludziom za bardzo skoncentrowanym na sobie, nadmiernie gadatliwym, nadmiernie skupionym na sobie, egocentrycznym i zarozumiałym. Potencjał esencji to przywrócenie równowagi emocjonalnej i uważności i umiejętności wczucia się w potrzeby drugiej osoby;
 15. Holly (Ostrokrzew) – dedykowany dla osób przepełnionych złością, podejrzliwością, nieufnym, agresywnym i zablokowanym na miłość. Pomaga rozwijać bezinteresowną dobroć, współczucie oraz otworzyć serce na miłość;
 16. Honeysuckle (Wiciokrzew Przewierceń) – uwalnia od trudnej przeszłości, tęsknoty, uzależnienia od drugiej osoby oraz żałoby. Pomaga pokonać cierpienie po bolesnych wydarzeniach, ułatwia życie chwilą obecną i spojrzenie na przeszłość bez żalu;
 17. Hornbeam (Grab Pospolity) – aplikuje się go w sytuacji zmęczenia psychicznego, braku weny twórczej i tendencji do odkładania obowiązków na później. Pozwala sprostać wyzwaniom dnia, dodaje chęci do działania, ułatwia zebranie się do obowiązków;
 18. Impatiens (Niecierpek Pospolity) – jest ekstraktem dla osób rozdrażnionych, niecierpliwych, łatwo ulegających irytacji. Rozluźnia, uspokaja, uwalnia od poczucia pośpiechu i zwiększa cierpliwość;
 19. Larch (Modrzew Europejski) – stosujemy przy niskim poczuciu własnej wartości, braku pewności siebie, przy kompleksie niższości. Skuteczny przed egzaminami i w trudnych próbach życiowych. Dodaje pewności siebie oraz wiary we własne umiejętności;
 20. Mimulus (Kropik) – stosowany w przypadku strachu o konkretnym podłożu, wskazany dla osób lękliwych i wstydliwych. Dodaje śmiałości i odwagi oraz radości życia, pomaga nabrać dystansu do sytuacji wywołujących strach;
 21. Mustard (Gorczyca Polna) – ekstrakt pomaga w odczuwaniu niewytłumaczalnego smutku i stanach obniżonego nastroju. Pozytywny potencjał esencji pomaga odzyskać radość życia połączoną ze spokojem i równowagą bez względu na okoliczności;
 22. Oak (Dąb Szypułkowy) – zaburzenie wspomagane Dębem Szypułkowym to nauka przyjmowania wsparcia i odpoczywania dla osób z ogromnym poczuciem obowiązku i walczących do upadłego z brakiem umiejętności odpoczywania i trudności w przyjmowaniu pomocy, których przemęczenie tymi stanami prowadzi do frustracji,  a nawet depresji. Nadto ekstrakt Dębu przywraca energię, odczuwanie potrzeby odpoczynku oraz równowagę między obowiązkami, a zadbaniem o swoje potrzeby;
 23. Olive (Oliwka) – jest pomocą dla osób wycieńczonych umysłowo i fizycznie na skutek wytężonej i długiej pracy, długotrwałej choroby lub opieki nad chorym, a także z powodu walki z przeciwnościami losu. To doskonały ekstrakt dla rekonwalescentów. Przywraca chęć do działania, energię, witalność i zainteresowanie życiem oraz spokój umysłu;
 24. Pine (Sosna Pospolita) – doskonały na poczucie winy i wyrzuty sumienia oraz w sytuacji tendencji do ciągłego przepraszania za błędy swoje i innych oraz na poczucie niezasługiwania. Sosna pozwala poczuć się godnym, uwolnić się od poczucia winy oraz pomaga dokonywać osądu w zdroworozsądkowy sposób. Nadto uwalnia od negatywnej samooceny oraz pomaga szanować i akceptować siebie oraz innych;
 25. Red Chestunt (Kasztanowiec Czerwony) – polecany osobom nadmiernie troszczącym się o innych, nadopiekuńczym oraz nadmiernie zamartwiającym się o innych. Pozytywny aspekt Kasztanowca to umiejętność opieki pełnej współczucia, ale wolnej od obaw. Pozwala przyjąć postawę osoby wspierającej, z dystansem i bez narzucania się z pomocą;
 26. Rock Rose (Posłonek Kuternowaty) – skuteczny na stany przerażenia i paniki związane z konkretną sytuacją. Jego potencjałami są odwaga i przytomność umysłu oraz zachowanie spokoju w chwilach zagrożenia;
 27. Rock Water (Woda Źródlana) – to ekstrakt dla perfekcjonistów, ludzi mało elastycznych, bardzo wysoko stawiających poprzeczkę, odczuwających ciągłe niezadowolenie z siebie. Ignorują oni własne potrzeby na rzecz niedoścignionej doskonałości. Woda Źródlana pomaga w osiągnięciu umiejętności stawiania przed sobą wysokich wymagań, ale przy zachowaniu elastycznego podejścia, doświadczania przyjemności i spontaniczności w życiu;
 28. Scleranthus (Czerwiec Jednoroczny) – spieszy z pomocą ludziom niezdecydowanym i często zmieniającym zdanie, zachowanie i nastroje tracąc przez to niekiedy spore możliwości. Doktor Bach określił taką dysfunkcję „mentalnością konika polnego”. Esencja ofiaruje koncentrację, pewność siebie i stanowczość. Bardzo dobrze sprawdza się również w przypadku choroby lokomocyjnej;
 29. Star Of Bethlehem (Śniedek Baldaszkowaty) – pomaga w stanach szoku i jego następstw nie tylko bezpośrednio po zdarzeniu, ale również w przypadku leczenia objawów wywołanych tego typu sytuacjami w przeszłości, nawet sprzed lat. Neutralizuje skutki szoku. Bach nazwał go „pocieszycielem”, gdyż uśmierza ból i smutek. Pomocy jest także dla matki i dziecka zaraz po porodzie;
 30. Sweet Chestnut (Kasztanowiec Jadalny) – to szczególna esencja pomocna w stanach całkowitej, czarnej rozpaczy, dla ludzi u kresu wytrzymałości i na krawędzi załamania nerwowego doświadczających myśli, że Bóg ich opuścił, ale bez myśli samobójczych. Uwalnia od rozpaczy i zwątpienia, koi i łagodzi w chwilach desperacji. Pomimo trudu sytuacji pomaga przywrócić nadzieję i poczucie wewnętrznego wsparcia;
 31. Vervain (Werbena Pospolita) – pomocny w stanach silnego entuzjazmu i związanego z nim nadmiernego podniecenia oraz przesadnego zaangażowania przybierającego formę fanatyzmu. Esencja uspokaja osoby silnie pobudzone i pomaga opanować sztukę szacunku dla poglądów innych ludzi, bez narzucania się. Werbena to spokój, tolerancja i umiejętność odpoczywania;
 32. Vine (Winorośl Właściwa) – wskazana jest dla osób dominujących, które zawsze wiedza lepiej i choć są uzdolnione i ambitne często tyranizują otoczenie, dominują i są niezwykle uparte. Każdą rzecz wiedzą lepiej i wymagają posłuszeństwa. Winorośle bywają dumne, żądne władzy i agresywne. Ekstrakt rozwija umiejętność szacunku i współczucia dla potrzeb innych oraz dla odmiennych poglądów i aspiracji. Uczy używania talentów, wsparcia oraz bycia mądrym liderem;
 33. Walunt (Orzech Włoski) – stanowi remedium i ochronę w chwili ważnych zmian w życiu oraz trudności w aklimatyzacji. Pomaga również w uleczeniu żalu po stracie. Uczy umiejętności kroczenia naprzód i wolności od przeszłości, a także chroni przez wpływem innych ludzi;
 34. Water Violet (Okrężnica Bagienna) – poprawia relacje z ludźmi, ułatwia otwarcie się i wyzwala więcej ciepła emocjonalnego u osób z tendencją do izolowania się od ludzi, wyniosłych i dumnych, ukrywających problemy w sobie, odbieranych jako oziębłe. Pozwala na bycie bardziej autentycznym i na luzie;
 35. White Chestunt (Kasztanowiec Biały) – stosowany przy natłoku natrętnych i niechcianych myśli, których nie sposób kontrolować. Pomaga odzyskać spokój umysłu, skoncentrować się na dostępnych rozwiązaniach problemów oraz kontrolować myśli;
 36. Wild Out (Stokłosa Gałęzista) – dedykowana dla osób z poczuciem niespełnienia i trudnościami z odnalezieniem drogi życiowej. Osoby te nie wykorzystują swoich talentów z braku jasności co do właściwego działania. Stokłosa idealna jest dla osób wypalonych zawodowo. Esencja nadaje kierunek życiu, umożliwia konstruktywne wykorzystanie umiejętności oraz pomaga odbudować ambicję.
 37. Wild Rose (Dzika Róża) – ekstrakt ten podaje się osobom zrezygnowanym, w stanie apatii, utraty chęci, czy braku ambicji, osób pasywnych i poddających się losowi, odgrywających rolę „ofiary losu”. Róża stymuluje do rozwoju i zmian, rozbudza ambicje oraz przywraca zainteresowanie życiem;
 38. Willow (Wierzba Biała) – esencja dla osób zgorzkniałych, skrzywdzonych, mających poczucie niesprawiedliwości, żywiących urazę, a wręcz chęć zemsty. Ekstraktowi przypisana jest szczególna funkcja, gdyż pomaga on wybaczać. Nadto przywraca radość życia i chęć doświadczania pozytywnych zmian. Przez poczucie sposobności do kontrolowania własnego przeznaczenia pomaga wyjść z roli ofiary;

Jak wynika z powyższego opisu każda z esencji stosowana jest na określony stan psychiki. Pomimo, iż jest ich tylko 38 uważa się, że zaspokajają całkowicie wymagania terapeutyczne, dla których są dedykowane.

Poza powyższymi ekstraktami doktor Bach ustalił osobiście pięcioskładnikowy medykament o nazwie Rescue Remedy. Jest to tak zwana mieszanka ratunkowa polecana w sytuacjach nagłego lęku, czy też nagłej dolegliwości oraz profilaktycznie przed stresującymi sytuacjami. W jej skład wchodzą następujące ekstrakty: Star Of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum oraz Clematis.

Zakończenie

Mimo, że badania naukowe nie potwierdziły działania esencji kwiatowych według ich zwolenników, do których osobiście należę doświadczenia praktyków pokazują, że ekstrakty Bacha działają uzdrawiająco na negatywne myśli i emocje. Ich zastosowanie wspomaga przywrócenie równowagi i harmonii emocjonalnej. Harmonizacja psychiki prowadzi do zrównoważenia energii w ciele i odblokowania narządów, co skutkuje poprawą zdrowia w aspekcie holistycznym. 

Osobiście głęboko wierzę w działanie terapii doktora Bacha i stosując ja od lat wciąż jestem zaskoczona jej naprawdę znakomitymi efektami. W mojej opinii esencje te niosą w sobie miłość, czułość i piękną myśl. Na pewno warto je wypróbować i warto dowiedzieć się o nich więcej.

Myślę, ze idealnym zakończeniem dla mojej pracy będzie myśl samego twórcy tych niezwykłych ekstraktów, doktora Edwarda Bacha: „Choroby nigdy nie wyleczy się współczesnymi materialistycznymi metodami, a to z tego prostego powodu, że przyczyna choroby nie jest materialistyczna, To, co uznajemy za chorobę jest jedynie ostatnim stadium o wiele głębiej tkwiącego braku uporządkowania emocji”

Polecana bibliografia:

S. Mechhild, Oryginalna kwiatowa terapia Bacha dla początkujących, KOS, Katowice 2014 r.

Autor: Ewa Sylwia Masłowska (NAT)