Wsparcie klienta w czasach pandemii koronawirusa w kontekście kontrowersji związanych ze szczepieniami

Zgodnie z syntezą i opisem zawodu naturopaty jego głównym zadaniem jest promowanie zdrowia i profilaktyki zdrowia. Naturopata dokonuje oceny terapeutycznej, wybiera i stosuje techniki przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania organizmu, jakości życia lub wspierania osób z różnymi potrzebami natury fizycznej, emocjonalnej lub duchowej. Propaguje zdrowy styl życia. W ostatnich latach z powodu pandemii Covid-19 temat zdrowia publicznego stał się szczególnie ważny i nośny. Pojawiało się bardzo dużo różnych informacji i zaleceń, niektóre z nich były sprzeczne lub nierzetelne. W tematach zdrowia wypowiadali się nie tylko eksperci – lekarze czy naturopaci, ale niestety pojawiało się także bardzo wiele nierzetelnych źródeł informacji. Niestety nowa sytuacja w jakiej się znaleźliśmy skutecznie utrudniała jasne i konsekwentne działanie i informowanie pacjentów. Szczególnie trudną kwestią okazały się szczepienia przeciwko COVID-19. Niekonsekwentna polityka medialna, chaos informacyjny i sprzeczne informacje dzielące także świat medycyny akademickiej w sposób skuteczny budziły niepokój i obawy zamiast dawania nadziei na pokonanie pandemii. Doprowadziło to do sytuacji kiedy temat szczepienia dzielił społeczeństwo i wzbudzał często bardzo silne negatywne emocje. Celem tej pracy nie jest jednak ocena zasadności przyjmowania szczepionki przeciwko COVID-19, ale pokazane sposobu wspierania klienta na różnych poziomach w czasie pandemii i powszechnego stresu z tym związanego.

W tej chaotycznej i emocjonującej sytuacji podejmowanie decyzji o przyjęciu szczepionki nie było łatwym wyborem. Dla wielu osób było to oczywiste i naturalne. Inni zdecydowanie sprzeciwiali się temu pomysłowi i rezygnowali ze szczepienia. Pomiędzy tymi postawami były osoby, które miały obawy i wątpliwości co do szczepionki, ale z różnych względów decydowały się na jej przyjęcie. W mojej pracy terapeutycznej miałem kontakt z wieloma klientami, którzy decydowali się na przyjęcie szczepionki z obawy przed ograniczeniami (praca, wyjazdy) lub w obawie przed ewentualnym zarażeniem bliskich. Większość tych osób obawiała się zarówno możliwości zarażenia wirusem sars-cov-2 jak i skutków ubocznych czy negatywnych odczynów poszczepiennych po przyjęciu tych substancji. Wielu klientów potrzebowało różnorodnego wsparcia. Pojawiły się również potrzeby związane z decyzją przyjęcia szczepionki przeciwko konorawirusowi. W odpowiedzi na takie potrzeby moich klientów stosowałem prosty i elastyczny protokół terapeutyczny. Jego zadaniem było wspieranie klientów w stresującej sytuacji pandemicznej, wsparcie w podejmowaniu decyzji o przyjęciu szczepienia i redukcja stresu związanego z obawami i wątpliwościami związanymi z tą decyzją. W niniejszej pracy przedstawię główne założenia i narzędzia tego protokołu.

Główne założenia

Protokół opracowany na potrzeby klientów przed przyjęciem szczepienia na COVID-19 łączy różne narzędzia i techniki terapeutyczne. Powinien być modyfikowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Idea jest prosta i może mieć uniwersalne zastosowanie. Opiera się na 3 podstawowych filarach:

Protokół może być realizowany zarówno zdalnie jak i w kontakcie osobistym w gabinecie naturopaty. Wymaga również zaangażowania i pewnych prostych działań ze strony klienta.

„Idealny” klient do takiej praktyki to osoba, która czuje się niepewnie z powodu pandemii koronawirusa i np. chce przyjąć szczepienie przeciwko COVID-19, ale obawia się skutków ubocznych, możliwych komplikacji czy negatywnych odczynów poszczepiennych. Nasze działanie nie ma na celu przekonania lub zniechęcenia klienta do podejmowania decyzji. Ma wspierać jego wybór. Planujemy czas na 2-3 sesje z klientem w czasie 2-3 tygodni. Plan zakłada sesje przed i po ewentualnym przyjęciu szczepienia przez klienta. 

Realizacja propokołu

Pierwszy krok to przeprowadzenie wywiadu z klientem. W czasie wywiadu staramy się aby klient wskazał:

 • jakie są jego problemy i obawy związane z pandemią w ogóle,
 • kiedy i czy zamierza przyjąć szczepionkę,
 • czego się najbardziej obawia w związku z przyjęciem szczepionki,
 • co go najbardziej motywuje do podjęcia decyzji,
 • co go najbardziej zniechęca.

Jeżeli uznamy, że klient ma odpowiedni poziom zasobów, rozmowa z klientem może czerpać z technik coachingowych lub narzędzi NLP. Poprzez odpowiednio zadane pytania możemy nakierować klienta na zrozumienie jego własnych obaw i blokad. W razie potrzeby stosujemy wybrany model do pracy z klientem. Ja stosowałem matrycę przekształceniową Satir (The Satir reframing matrix). To narzędzie opiera się na rozpatrywaniu scenariuszy 4 możliwości i konsekwencji wybranych decyzji:

 • co się wydarzy jeżeli zdecydujesz się przyjąć szczepienie?
 • co się wydarzy, jeżeli zdecydujesz się nie przyjmować szczepienia?
 • co się nie wydarzy, jeżeli zdecydujesz się przyjąć szczepienie?
 • co się nie wydarzy, jeżeli zdecydujesz się nie przyjmować szczepienia? 

W oparciu o te lub inne pytania pozwalamy klientowi na konfrontację z jego decyzją i jej konsekwencjami na pogłębionym poziomie. Nie staramy się wpływać na wybory i decyzje podejmowane przez naszego klienta. Pozwalamy jednak, żeby sam podjął konkretną decyzje w takim czasie, jakiego potrzebuje. Nie naciskamy, nie przyspieszamy procesu decyzyjnego.

Poza elementami coachingowymi możemy stosować inne narzędzia, które pomogą klientowi inaczej patrzeć na rzeczywistość i nakierują go również na pozytywne myślenie. Można powiedzieć, że jest to działanie, które już rozpoczyna proces terapeutyczny na poziomie ciała mentalnego i emocjonalnego klienta. Pomaga zapanować nad emocjami i natłokiem myśli lub wpływać na wewnętrzne przekonania.  Dodatkowe narzędzia, o których piszę to zasady Reiki oraz zasady Huny. Zasady Reiki są na tyle uniwersalne, że można je stosować nawet niezależnie od samej praktyki energoterapii tą metodą. Są jednak jej esencją i podstawą. Zwracamy szczególna uwagę na 3 podstawowe zasady reiki:

Właśnie dziś nie złość się.
Właśnie dziś nie martw się.
Właśnie dziś bądź wdzięczny.

Na podstawowym poziomie wystarczy przekazać klientowi esencję tych zasad i główną koncepcję. Zwracamy uwagę na istotny człon każdej z zasad: „właśnie dziś”. Informujemy klienta, że to jest to działanie na zasadzie jak metoda małych kroków. Nie narzucamy wielkiej, trudnej transformacji do przejścia, ale zwracamy uwagę na drobne, codzienne kroki i starania tak, aby „właśnie dziś” pomyśleć o tym i choćby teraz nie martwić się. Dodatkowo można przekazać klientowi zasady reiki przekształcone w formę afirmacji (np. jak w Original Reiki):

Właśnie teraz –  

Pozbywam się gniewu 
Oddalam swe zmartwienia 
Doceniam tę chwilę.  

Kolejne elementy, które mogą pomóc klientowi zmienić sposób postrzegania rzeczywistości i potencjalnych zagrożeń to zasady Huny. Na potrzeby tego konkretnego protokołu możemy skupić się na dwóch w tym kontekście najważniejszych:

 • energia podąża za uwagą,
 • świat jest tym, czym myślisz, że jest.

Powyższe zasady wskazują klientowi, że to też od jego własnych, świadomych decyzji zależy rzeczywistość, jaka się wokół niego kreuje. Może on dostrzegać wszechobecne zagrożenia i ataki oraz skupiać na nich swoją uwagę. Ale może też przekierować swoją energię na to, że w tym otaczającym świecie są również bezpieczne przestrzenie i osoby, które są wobec niego życzliwie.

Zastosowanie Huny, zasad Reiki, elementów coachingu czy narzędzi NLP może wspierać klienta na wielu różnych płaszczyznach, wykraczając znacząco poza obawy związane z zagrożeniami wynikającymi pandemii koronawirusa. Terapeuta może dostosować zakres i kontekst tych narzędzi do indywidualnych potrzeb klienta. Może się zdarzyć, że już na tym poziomie wsparcie naturopaty będzie dla klienta wystarczające i pozwoli mu dostrzec inne perspektywy, zredukować obawy oraz towarzyszący temu stres.

Kolejnym elementem, który możemy zastosować jest energoterapia. W moim przypadku były to konkretne techniki pochodzące z metodu Kundalini Reiki. Energetyczna praca z klientem może być szczególnie korzystna nie tylko w kontekście redukcji stresu, ale także w sytuacji przyjęcia szczepienia i jego (niezbyt dobrze jeszcze poznanego) wpływu na system energetyczny człowieka. Idealnym narzędziem wydaje się być DNA reiki: Zabieg z wykorzystaniem DNA reiki wzmacnia zdolność uzdrawiania nici DNA. Dzięki temu możemy uzdrowić negatywne obciążenia i choroby genetyczne […]. Dodatkowo możemy wykorzystać Uzdrawianie sytuacyjne  oraz  Kryształowe reiki. Te konkretne narzędzia mogą wspierać o chronić struktury energetyczne klienta przed niezbadanym do końca wpływem substancji obcych. Można również zastosować inne lub dodatkowe techniki oczyszczania ciał subtelnych lub czakr klienta, w zależności od możliwości naturopaty oraz potrzeb klienta.

Aby dodatkowo wzmocnić skuteczność wyżej opisanych sposobów warto aktywnie zaangażować klienta w proces samuzdrawiania. Pierwszym wskazaniem może być stosowanie afirmacji, dalej przestrzeganie przedstawionych wyżej wskazań (zasady reiki, elementy huny). Możemy zaproponować również odpowiednie wizualizacje. Zwracamy uwagę na podstawowe i powszechne zalecenia związane z dbaniem o własne zdrowie. Zalecamy odpowiednie nawodnienie aby ułatwić naturalny proces odtruwania organizmu. Podkreślamy wagę takich podstawowych czynników jak: odpowiednia dieta, właściwa i wystarczająca ilość snu, ruch najlepiej w kontakcie z przyrodą, uziemianie, właściwy wypoczynek i redukcja stresu, w razie potrzeby podstawowa suplementacja (zalecana dla większości Polaków witamina D3, dla wegan witamina B12).  

Zakończenie

Przeprowadzenie pełnego protokołu lub zastosowanie wybranych elementów może mieć działanie wspierające dla klienta. Celem wyżej opisanych działań jest redukcja stresu klienta, wzmocnienie naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu i zasobów psychoenergetycznych, podniesienie poziomu biowitalności, rewizja ewentualnych przekonań, pozbycie się ewentualnych obaw, zrozumienie własnych potrzeb i zmierzenie się z otaczającą nas sytuacją. Dodatkowo wspieramy klienta energetycznie w przypadku decyzji o przyjęciu szczepienia przeciwko covid-19. Wpływ samej substancji na organizm każdego człowieka może być inny. Wyżej przedstawione działania mają na celu przygotowanie organizmu od strony energetycznej, mentalnej i emocjonalnej W założeniu może się to przekładać na fizyczną reakcję organizmu. Nie oceniam zasadności przyjmowania samej szczepionki,jej bezpieczeństwa lub ryzyka z punku widzenia jej składu i wpływu na organizm. Zadaniem naturopaty nie jest bowiem „odwlekanie, odciąganie” klienta od zaplanowanych procedur medycznych, ale naturalne wsparcie tych działań jeżeli taka jest wola klienta. 

Bibliografia

Książki 

 1. Piotr Dacjusz Górski, Kudnalini Reiki – podręcznik Kundalini Reiki dla uczniów i nauczycieli z linii przekazu Piotra Dacjusza Górskiego. 
 2. Dale Cyndi, Biblia energetycznej anatomii człowieka, Białystok 2021

Artykuły i studia** 

 1. Informacje o zawodzie – naturopata 
 2. Coaching – zajęcia w Szkole Zen Reiki w Polsce – Piotr Dacjusz Górski 
 3. Kurs NLP – The Academy of Modern Applied Psychology

 

Autor: Kornel Kisała (NAT)