Zastosowanie wahadeł w energoterapii

Typowa energoterapia nie wymaga stosowania narzędzi. W zależności od stosowanej metody energię pobiera się z otoczenia, najwyższego źródła lub dokonuje się manipulacji w polu energetycznym klienta. Najpopularniejsze metody pracy energetycznej jak bioenergoterapia, reiki czy uzdrawianie praniczne nie wymagają stosowania dodatkowych narzędzi czy urządzeń. Inaczej jest jednak w specjalistycznej formie energoterapii jaką jest bioenergoterapia radiestezyjna nazywana inaczej radiestezją terapeutyczną. Tutaj terapeuta posługuje się nie tylko własnymi zdolnościami pobierania i przekazywania energii, ale stosuje również narzędzia w formie wahadeł, które częściej kojarzone są typowo z radiestezja badawczą.  

Bioenergoterapia radiestezyjna

Radiestezja Jest to nauka zajmująca się głównie badaniem, pomiarami różnych rodzajów promieniowań, które mogą mieć wpływ na zdrowie i biowitalność człowieka.  Typowe narzędzia radiestezyjne to wahadła i różdżki. W klasycznej radiestety narzędzia te mają głównie rolę wskaźników umożliwiających odczyt docierających do nas sygnałów. Odbiorcą tych sygnałów jest sam radiesteta i jego wrażliwość na określone promieniowanie. Obroty wahadła albo wychylenie różdżki są powodowane mimowolnymi, mikro drganiami ręki radiestety pod wpływem oddziaływania konkretnego promieniowania.  Zadaniem radiestety jest nie tylko badanie stanu energetycznego na danym terenie, ale przy zastosowaniu różnych diagramów może również badać stan energetyczny człowieka badając np. czakry, ciała subtelne lub ogólny stan energetyczny w skali wybranej skali, na przykład bovisa.  
Należy przy tym zauważyć, że radiesteta, bioenergoterapeuta czy naturopata nie stawia diagnozy medycznej. Może natomiast wskazać zaburzenia i blokady w różnych strukturach energetycznych: meridianach, czakrach czy ciałach subtelnych.

Badanie poziomu i wpływu różnych promieniować to jednak początek pracy radiestety. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie energetyczne danego miejsca lub osoby przez stosowanie odpromienników, ekranów lub innych środków energetycznych. Stosuje się do tego odpowiednie przygotowane wcześniej odpromienniki lub neutralizatory lub inne środki o podobnym działaniu na przykład odpowiednio przygotowane, wybrane i dostrojone kamienie naturalne, półszlachetne i minerały. Obecnie mamy dostęp do bardzo wielu rodzajów wahadeł i różdżek oraz wielu gotowych diagramów, które są pomocne w pracy radiestety zarówno w badaniach typowych oddziaływań jak żyły wodne, siatka szwajcarska lub inne zadrażnienia geopatyczne. Są również dostępne diagramy do badania stanu energetycznego człowieka na wielu różnych poziomach.

Zyskującym na popularności sposobem pracy w wahadłami jest wykorzystanie ich właściwości emitowania określonych pasm lub częstotliwości energii. Ten nurt energoterapii może być określany jako bioterapia radiestezyjna lub radiestezja terapeutyczna. W tym nurcie energoterapii łączy się szczegółowe możliwości odczytu poziomu energetycznego oraz ewentualnych zaburzeń z zastosowań specjalnych wahadeł, które mogą służyć do oczyszczania energetycznego lub emitowania określonego rodzaju częstotliwości a nawet energii ściśle określonej substancji.  

Zanim jednak przystąpi się do terapeutycznej pracy z wahadłami zaleca się poznanie przynajmniej podstaw radiestezji, anatomii i fizjologii oraz anatomii energetycznej człowieka. Niezbędna może się również okazać znajomość innej formy energoterapii oraz BHP radiestezji i energoterapii. Takie podstawy pozwolą wykorzystać pełnię potencjału jakie niesie ze sobą praca z wahadłami terapeutycznymi.   

Energetyzowanie wahadłem może odbywać się nad ręką, splotem słonecznym lub nad konkretnym organem wymagającym wsparcia. Przy energetyzowaniu należy nastawić się mentalnie na konkretne działanie terapeutyczne, np. uzupełnienie niedoboru danego pierwiastka lub oddziaływanie energią określonej substancji czynnej. Wahadło samo wyznacza dawkę promieniowania – po nasyceniu następuje jego zatrzymanie. 

Dodatkową zaletą pracy z wahadłami jest to, że ich działanie nie podlega ograniczeniom ze względu odległość. Mogą być stosowane zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i na zasadach teleradiestezji czyli na odległość. Stosuje się wówczas tak zwanego „świadka radiestezyjnego” czyli przedmiot mający ślad energetyczny danej osoby lub jej zdjęcie.

Jednym z najbardziej znanych twórców wahadeł do bioterapii radiestezyjnej był Józef Baj.  Wraz z zespołem stworzył setki wahadeł, z których ogromna większość to narzędzia specjalistyczne, które mogą służyć naturopacie pracującemu w nurcie radiestezji terapeutycznej.  

Każde ciało stale, płynne, gazowe jak tez organizmy żywe emitują określone wibracje. U człowieka każdy narząd, każda tkanka maja swoja częstotliwość drgań charakterystyczną dla niej, która stanowi jej matryce. Zakłócenie tego wzorca przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne powoduje wystąpienie schorzenia. Przy czym im większe są odchylenia częstotliwości od normy, tym cięższy jest przebieg choroby. […] Posiadanie przyrządu, który odbiera i emituje wibracje, jest bardzo przydatne w procesie badania energii i wspomagania terapii schorzeń. Takim przyrządem –  najbardziej efektywnym, który odbiera i emituje wibracje,  są wahadła stosowane w radiestezji.  

Wahadła specjalistyczne

W Polsce mamy kilku specjalistów,  którzy tworzą wyjątkowe i znane na całym świecie narzędzia radiestezyjne. Najpopularniejsze z tych wahadeł opierają się na klasycznym modelu i kształcie wahadła stożkowego, mają kształt „odwróconej łezki” albo nawiązują do popularnych wahadeł egipskich. To, co je wyróżnia to specjalistyczne zastosowanie wielu z nich. O ile na przykład popularne wahadła egipskie emitują określone promieniowanie (np. Izis – białe, Karnak – zieleń ujemna) to jednak niekiedy niezwykle przydatne mogą się okazać bardziej specjalistyczne narzędzia stosowane w przypadku konkretnych zaburzeń. Tego typu wahadła zawierają energetyczny ślad wybranej substancji czynnej (lub kilku substancji) i dzięki temu wraz z zastosowaniem odpowiedniej konwencji mentalnej wahadło może służyć nie tylko do badania poziomu danej substancji (jak typowe wahadełko z miejscem na świadka radiestezyjnego), ale także emitować pasmo energii o częstotliwości zgodnej z działaniem danego środka. Jak w przypadku wszystkich terapii komplementarnych należy pamiętać, że nie mogą one zastąpić opieki medycznej. Mogą jednak stanowić bezpieczne wsparcie na płaszczyźnie energetycznej i duchowej.   

Przykładem wahadła o konkretnym działaniu terapeutycznym może być takie, które emituje energię wybranego surowca zielarskiego na przykład dziurawca zwyczajnego (łac. Hypericum perforatum L.). Stosowanie takiego wahadła może być doskonałym uzupełnieniem fitoterapii z zastosowaniem tego surowca zielarskiego. Jak podają twórcy tego typu wahadeł – w tym przypadku jednak nie ma możliwości „przedawkowania” danej substancji oraz nie wywołuje ewentualnych reakcji alergicznych. Wykorzystanie czystej formy energetycznej dziurawca nie powoduje również narażenia na fototoksyczność jak w przypadku standardowej fitoterapii z użyciem tego surowca. Przy zastosowaniu odpowiedniej konwencji mentalnej wahadło emituje dokładnie taka ilość, jaka może być przyjęta w danym momencie. 

Innym rodzajem wahadła jest takie, które zawiera energię kilku różnych substancji aktywnych stosowanych w przypadku określonego stanu chorobowego, na przykład nadciśnienia tętniczego. W takim przypadku wahadło może  emitować energie takich korzystnych przy nadciśnieniu preparatów jak między innymi: kwiatostan głogu,  ziele jemioły, ziele barwinka mniejszego, ziele serdecznika, liść ruty, koszyczek rumianku, liść poziomki, miłorząb japoński, magnez. Dzięki temu można wspomagać różne formy terapii nadciśnienia w sposób bezpieczny, subtelny i pozbawiony potencjalnych skutków ubocznych.  

Jeszcze innym rodzajem wahadła specjalistycznego jest takie, które zawiera wkład z konkretnym mikroelementem, makroskładnikiem lub witaminą. Może posłużyć do emitowania energii o takiej częstotliwości aby na poziomie energetycznym uzupełnić niedobory konkretnej substancji.  

Poza wahadłami o wąskiej specjalizacji specjalne miejsce zajmuje wahadło uniwersalne, jednak jego stosowanie wymaga bardzo dużej praktyki i najwyższego stopnia zaawansowania w tej dziedzinie.  

Kolejnym rodzajem narzędzi w bioenergoterapii radiestezyjnej są tak zwane wahadła specjalne. Nie odnoszą się one do konkretnych stanów chorobowych, ale mogą służyć do energetycznego oczyszczania przestrzeni, oczyszczania energii astralnych, mogą emitować energie częstotliwości archanielskich i inne.  

Można znaleźć bardzo wiele wahadeł o różnej szerokości spektrum działania. Warto wybrać takie, które rzeczywiście mogą być przydatne w naszej specjalizacji terapii naturalnych. 

Zakończenie

W niniejszej pracy chciałem jedynie przedstawić niezwykłą formę energoterapii jaką jest bioenergoterapia radiestezyjna i jej potencjał. Wahadła proste, o wąskiej specjalizacji mogą uzupełnić wyposażenie gabinetu wielu naturopatów, którzy poznali niezbędne podstawy anatomii fizycznej i energetycznej człowieka. Radiestezja terapeutyczna nie jest jeszcze bardzo popularna, ale jest to metoda, która przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa może przynieść dodatkowe korzyści terapeutyczne w prosty sposób.  

Bibliografia

  • Matela L. ABC wahadła, radiestezja w praktyce,  wydanie XIII, Białystok 2020
  • Kalwoda M. Bioenergoterapia radiestezyjna w praktyce Zbigniewa Ożarskiego, Warszawa 2016
  • Sitkowski T. Radiestezja bez tajemnic, Warszawa 2019

Artykuły i studia 

  1. Kurs bioterapii radiestezyjnej u Edyty Ostrowskiej – luty 2021 

Strony internetowe 

  1. https://baj-wahadla.pl/ (dostęp 21.08.2022) 
Autor: K. Kisała (NAT)