Wykorzystanie elementów żywiołów w celu zachowania higieny energetycznej w pracy naturopaty

Głównym i najważniejszym narzędziem pracy naturopaty jest on sam, jego ciało fizyczne wraz z ciałami subtelnymi. W dokumencie „Informacja o zawodzie naturopata” zawarte są podstawowe informacje o warunkach pracy naturoterapeuty:  

Naturopata zasadniczą część swojej pracy wykonuje w gabinetach terapeutycznych, spełniających warunki bezpieczeństwa, ergonomii pracy, sanitarno-epidemiologiczne. Zabiegi mogą być wykonywane także w innych miejscach, np. w domu osoby korzystającej z usług naturopaty, pod warunkiem przestrzegania zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ergonomii.

Ten sam dokument określa również podstawowe zagrożenia, które mogą dotyczyć bezpieczeństwa naturopaty w pracy: 
zagrożenia związane z możliwością wystąpienia kontaktu z materiałami biologicznie skażonymi jak igły akupunkturowe, urządzenia do elektropunktury, bańki ogniowe i próżniowe,
stres wynikający z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych oraz za odpowiedni dobór technik terapeutycznych.”

Wiele mówi się o podstawach organizacji pracy z punktu widzenia BHP czy ergonomii. Pomija się jednak Istotne czynniki energetyczne, które jako naturopaci bierzemy pod uwagę. Jako jedno z istotnych zadań Naturoterapeuty w pracy określa się w przytoczonym dokumencie jako:„rozpoznawanie i tworzenie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, energetycznej, psychicznej i społecznej osoby korzystającej z usług naturopaty”.

Każdy człowiek jest istotą energetyczną. Otoczony jest przez powłoki, przestrzenie energetyczne, nazywane polem aurycznym. W zależności od konkretnego opisu lub systemu, którym się posługujemy, przyjmuje się jednak zwykle 7 ciał subtelnych składających się na pole auryczne. Praca naturopaty może odbywać się głównie przestrzeni ciała fizycznego, natomiast w zależności stosowanych praktyk, technik lub narzędzi, może również wkraczać w poza materialną stronę energetyczną. Szczególnym przykładem, kiedy ta praca zachodzi na wyższych poziomach są różnego rodzaju formy energoterapii. Praca na planie energetycznym może być również wykonywana przy zabiegach tradycyjnej medycyny chińskiej, Reiki, uzdrawianiu pranicznym, biomasażu czy radiestezji. Nie są to jednak jedyne specjalizacje, które „narażają” naturopatę na obciążenia energetyczne. Każdy kontakt z inna osobą może wpływać na energetyczną przestrzeń osobistą, ale także energię w danym pomieszczeniu (gabinet, poczekalnia). Jest to jednak szczególnie intensywne zjawisko w przypadku osób chorych, osłabionych, zmęczonych, których to naturoterapeuta spotyka najczęściej. W tej pracy przedstawię proste i praktyczne sposoby jak dbać o higienę energetyczną z wykorzystaniem elementów żywiołów. Żywioły traktuję tutaj jako części natury zgodnie z wizją i naukami Platona (różnią się od koncepcji tradycyjnej medycyny chińskiej). 

Człowiek jako istota energetyczna

Specyfika i dokładna budowa energetyczna człowieka doskonale przedstawiona jest w książce „Biblia anatomii energetycznej” i tam można znaleźć szczegółowe informacje i zależności. Na potrzeby tej pracy przytoczę jedynie najważniejsze informacje podstawowe, potrzebne do zrozumienia dalszych części tekstu.

Ciała subtelne człowieka wychodzą poza granice ciała fizycznego. W zależności od rozwoju i świadomości mogą otaczać osobę na odległość wielu metrów. Nieuniknione jest zatem „przenikanie się” lub „zderzanie” tych struktur energoinfrmacyjnych. Czasami wystarczy nawet krótkie spotkanie aby „zainfekować” swój system energetyczny negatywnym czynnikiem pochodzącym od innej osoby. Pola morfogenetyczne to właśnie energetyczna przestrzeń interakcji, która łączy organizmy w grupie. Niniejsza praca nie będzie poradnikiem jak chronić się przed celowymi atakami energetycznymi. Wskazuję natomiast w jaki sposób dbać o własną higienę energetyczną i pól subtelnych w kontekście pracy z klientem.  

Specjaliści w dziedzinach pracy z energią z pewnością znają i stosują odpowiednie zabezpieczenia energetyczne. Warto jednak przedstawić kilka prostych i skutecznych narzędzi, które można wykorzystać we własnej praktyce naturopaty i własnym gabinecie.

Zastosowanie żywiołów

Żywioły redukcjonistyczna koncepcja filozoficzna, według której świat materialny (Wszechświat) składa się z kilku podstawowych elementów. Różne proporcje w jakich występują one w różnych obiektach i substancjach ma odpowiadać za złożoność świata materialnego, a sposoby, w jaki reagują one ze sobą, mają wyjaśniać przemiany w tym świecie. […] Konkretne  żywioły łączono z różnymi zasadami, cechami charakteru, symbolami, ciałami niebieskimi. Taka przednaukowa wizja rzeczywistości uznawała istnieje wielu ukrytych połączeń. Żywioły były nie tylko tworzyły charakterystykę materii, ale były podstawową strukturą organizującą życie ludzi.”  

Elementy żywiołów (red. zobacz też pięć żywiołów, elementów w filozofii Dalekiego Wschodu) stosuje się szczególnie w magii lub technikach szamanistycznych. Mogą również towarzyszyć naturopacie.  Żywioły są potężną częścią natury. Kiedyś uznawane wręcz za cząstki „elementarne”, budulcowe naszego świata. Słowo „żywioł” często kojarzone jest z niszczącą siłą natury (powódź, pożar). Często jednak korzysta się z energii elementów żywiołów bez świadomości ich pełnego potencjału.

Żywioł ziemi jednoznacznie kojarzy się z ugruntowaniem, uziemieniem. Jest to symboliczne lub rzeczywiste połączenie z energią Matki Ziemi i jej elementami. Ziemi możemy „oddawać”, powierzać wszelakie negatywne czynniki energetyczne. Ziemia jest niejako matką wszystkich żywiołów zatem ma wyjątkowe znaczenie i zdolność transformowania energetycznych czynników negatywnych. Świetnym przykładem elementu żywiołu Ziemi, który może być wykorzystany w gabinecie naturopaty jest sól kamienna. Sól w ogóle ma działanie oczyszczające i ochronne. Tutaj dodatkowo odwołujemy się jeszcze do potencjału żywiołu. Sól może być stosowana w różnych formach i postaciach, idealna wydaje się lampa solna lub świecznik solny. Świetne zastosowanie może mieć również kula solna. Może być stosowana jako energetyczny odpowiednik mydła i oczyszczać czakry dłoni np. po biomasażu lub sesji Reiki. Innym naturalnym elementem żywiołu ziemi są rośliny, kwiaty i zioła. Ponadto żywe rośliny doniczkowe mają wartość estetyczną a niektóre gatunki roślin doniczkowych mają zdolność oczyszczania powietrza (skrzydłokwiat).

Kula solna do oczyszczania dłoni - naturopaty
Kula solna do oczyszczania dłoni

Innym prostym narzędziem ochronnym mogą być kamienie półszlachetne (litoterapia). W gabinecie naturopaty świetnie sprawdzi się czarny turmalin, selenit lub kwarc (kryształ górki). Są to minerały, które pochłaniają i transformują różne negatywne energie oraz promieniowanie tak zwany elektro smog.  Wystarczy postawić je w miejscu potencjalnego promieniowania.

Przykładowy pojemnik na odpady bioplazmatyczne w gabinecie naturotegaputy
Przykładowy pojemnik na odpady bioplazmatyczne

Kolejnym elementem żywiołów jest woda. Woda ma ogromne znaczenie dla każdego żywego organizmu. Składamy się z 60% z wody. Ponadto woda jest zdolna do przenoszenia informacji. Możemy wodę energetyzować nadając jej dodatkowe właściwości. Znaczenie wody w higienie naturopaty może być również wykorzystane poza aspektem fizycznym. W czasie mycia rąk można dodatkowo zastosować ustalony przez siebie dekret lub intencję, aby woda zmywała wszelkie zanieczyszczenia na wszystkich poziomach subtelnych. Taką samą praktykę można również stosować w przypadku prysznica. W uzdrawianiu pranicznym stosuje się pojemnik na odpady bioplazmatyczne. Jest to prosty pojemnik z wodą z dodatkiem soli. Woda wchłania „brudną” energię a sól ją rozbija. Chociaż w udrawianiu pranicznym nie podaje się bardziej szczegółowej definicji takiego pojemnika, to ja polecam wybrać zrobiony ze szkła (ze względu na sposób powstawania szkło jest symbolicznym połączeniem elementu żywiołu ziemi i ognia). Łatwo Można również wstawić do gabinetu mini fontannę. Woda również sprzyja pozbywaniu się tzw. kryształków eterycznych i ułatwia przekazywanie i przyjmowanie energii. Warto zatem dbać o właściwe nawodnienie siebie i klienta i dostępność wody w gabinecie. 

Element żywiołu ognia również może znaleźć zastosowanie w dbałości o higienę energetyczną w gabinecie. Najpopularniejszym przykładem może być zapalona świeca (najlepiej z wosku pszczelego). Świeca z wosku pszczelego dodatkowo oczyszcza i jonizuje powietrze, wspomaga układ oddechowy, uspokaja. Można potraktować ją jako intencyjną i nadać intencję ochrony i wypalenia tego, co niekorzystne. Z żywiołem ognia obcujemy również wykonując moksowanie lub świecowanie czy konchowanie uszu. Wystarczy przy podpalaniu tych narzędzi wyrazić (pomyśleć) intencję wsparcia od żywiołu ognia.

Świeczka z wosku pszczelego w kominku do nawaniania pomieszczenia w gabinecie naturoterapeuty
Świeczka z wosku pszczelego w kominku do nawaniania pomieszczenia

Żywioł powietrza to kolejny element, który może wspierać higienę energetyczną w pracy naturopaty. Najłatwiejszym sposobem jest regularne wietrzenie pomieszczenia (jeżeli pozwala na to pogoda lub pora roku). Ale żywioł powietrza to też dźwięk lub zapach. Do oczyszczania własnej przestrzeni energetycznej można wykorzytać np. dzwonki koshi lub inne dzwonki wietrzne. Przy pomocy uniwersalnego kamertonu również można wykonać proste oczyszczenie własnego biopola. Innym elementem żywiołu powietrza jest zapach. I zaczynamy od dbałości o delikatny lecz przyjemny zapach w pomieszczeniu. Po zakończeniu pracy lub po „ciężkim” przypadku można zastosować popularne zioła do oczyszczenia pomieszczenia poprzez okadzanie. Uwaga jednak na intensywny zapach. Nawanianie pomieszczenia przy pomocy olejków eterycznych może wspierać dobre samopoczucie i regenerację zarówno klienta jak i naturopaty.

Piąty żywioł to nazywany przez uczniów Platona Eter. Może być interpretowany jako Prana, Mana, energia Qi, Ki.   

W celu oczyszczenia własnego pola energetycznego praktyk metody Reiki może zastosować technikę Kenyoku-ho. Metoda Kundalini Reiki pozwala na bardzo szybkie przywrócenie równowagi poprzez technikę „Balans reiki”. Uniwersalnym sposobem może być wykonanie dłonią gestu „odcięcia” na wysokości splotu słonecznego z intencją odłączenia od wszelkich nieharmonijnych energii i czynników. Metoda Kundalini Reiki pozwala na szybkie oczyszczenie energetyczne pomieszczenia.  

Istotnym elementem higieny energetycznej może być zastosowanie feng shui już na etapie projektowania lub wyboru gabinetu. Stworzenie najlepszych warunków dla siebie jak i klientów będzie wspierać efekty terapeutyczne, wpływać korzystnie na samopoczucie oraz przyspieszać regenerację zasobów psychoenergetycznych klientów i samego naturopaty.  

Można również wykonać badania radiestezyjne i w razie potrzeby zastosować odpowiednie ekranowanie lub odpromienniki radiestezyjne, które zniwelują wpływy ewentualnych negatywnych czynników i wpływów.

Zakończenie

Przedstawione przeze mnie narzędzia i techniki nie są jedynymi sposobami dbałości o energię i zasoby psychoenergetyczne naturopaty. Przedstawiłem jednak takie, z których z powodzeniem korzystam ja sam i które tworzą pewien spójny a zarazem prosty system. Zgodnie z syntezą zawodu „naturopata propaguje kontakt z naturą” i ja tę myśl rozwijam wprowadzając dodatkowe elementy natury do praktyki w formie żywiołów. Wskazane prze ze mnie rozwiązania bazują na intencji. Zgodnie z naukami Huny, kieruję się zasadą, że energia podąża za uwagą. I zwykle wystarczają takie proste pomysły, wsparte jeszcze dodatkowo przez intencję. Nie trzeba stosować wszystkich technik opisanych w powyższych przykładach. Mogą jednak posłużyć za inspirację do stworzenia własnego protokołu „bezpieczeństwa energetycznego”, do czego zachęcam.

 

Bibliografia

Książki 

  1. Dale Cyndi, Biblia energetycznej anatomii człowieka, Białystok 2021 
  2. Brennan Barbara Ann, Dłonie pełne światła, Warszawa 2008 
  3. Choa Kok Sui, Cuda uzdrawiania pranicznego, Konstancij-Jeziorna 2002 
  4. Wereszczagin Dimitri, Wyzwolenie DEIR I, Katowice 2005 

 Strony internetowe 

  1. Wikipedia.pl 
  2. Szkoła Zen Reiki w Polsce – Biblioteka 

 

Autor: Kornel Kisała (NAT)