Wpływ Świadomości na stan zdrowia wg Davida R. Hawkinsa

W swojej poprzedniej pracy pisałam o kinezjologii i teście mięśniowym. Krótko przypomnę główną myśl, na której zakończyły się moje rozważania w tamtym tekście: kinezjologia ukazała, że umysł i ciało są ze sobą w niezwykły sposób połączone – negatywne bodźce oddziałujące na umysł osłabiają organizm, natomiast pozytywne wzmacniają go. Do ich badania używano opisaną przeze mnie […]

Kinezjologia w badaniach nad ludzką świadomością 

Wariograf, potocznie zwany wykrywaczem kłamstw to przyrząd służący do analizowania reakcji organizmu na bodźce zewnętrzne. Na ich podstawie można zbadać emocje, zmiany ciśnienia krwi, przyspieszony oddech czy inne odruchy, które towarzyszą badanemu w czasie testu. Dzięki nim wykwalifikowany personel stara się stwierdzić czy człowiek ten mówi prawdę czy kłamie. Współczesny wariograf to wysoce skomplikowane urządzenie […]

Psychologia zdrowia w ujęciu o paradygmat biomedyczny i holistyczny

Procesy psychologiczne w znaczący sposób wpływają na doświadczanie przez ludzi zdrowia i dobrostanu. Zdrowie człowieka,  jego choroby i  cierpienia były tematem rozważań od początku rozwoju cywilizacji.  Koncepcje zdrowia były  uwarunkowane obowiązującym  w danym okresie nurtem myśli filozoficznej, także wiedzą o istocie i sensie człowieka. Niezależnie od czasu historycznego i poziomu świadomości mijających pokoleń, tematyka  zdrowia, […]

Teoria humoralna według ojca medycyny – Hipokratesa

Starożytny lekarz, Hipokrates z Kos, uważany dziś za ojca medycyny nowożytnej, w swej pracy hołdował holistycznemu podejściu do pacjenta. Skupiał nie tylko  się na zapobieganiu chorobom ale także na  eksponowaniu  postawy etycznej lekarza wobec chorego – zdrowie pacjenta jako najwyższe dobro a  zasadą, którą się kierował było primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić. […]

Arteterapia w terapiach naturalnych

O tym, że sztuka może oddziaływać na człowieka w uzdrawiający sposób wiedziano już w starożytności. Według Arystotelesa podczas kontemplacji sztuki teatralnej, widz poddany był działaniu silnych emocji co uwalniało go od problemów, rozładowywało napięcie, oddalało troski. Taki stan określano mianem katharsis czyli oczyszczenia. Jednakże terapeutyczny wpływ szeroko pojętej sztuki na zdrowie i samopoczucie człowieka zdefiniowano  […]